“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

Virus 2 via Pixabay

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren. Minister De Jonge “wil op korte termijn verkennen hoe deze registratie mogelijk gemaakt kan worden”. Volgens het kabinet kan “het handelingsperspectief verder worden ingevuld als er ook inzicht is in de vaccinatiestatus van individuele medewerkers. Het beleid kan dan immers risicogericht en situationeel worden vormgegeven, bijvoorbeeld bij het maken van roosters voor de zorg van mensen die extra kwetsbaar zijn".

Registreren is nu niet mogelijk op grond van de AVG. De werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

De werkgever mag de vaccinatiestatus (dus of je wel of niet gevaccineerd bent) bij individuele werknemers op geen enkele wijze vastleggen. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. De werkgever mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij  er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Andere manieren zoals RI&E

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘In verband met roostering? En er werd terloops genoemd dat dan ook wordt gekeken om dit recht van werkgevers in andere sectoren dan de zorg te geven. Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen. In een overleg met de minister hebben vakbonden – maar ook werkgeverspartijen aan tafel - zich vrijwel unaniem uitgesproken tegen registratie op individuele basis. Iedereen zag meer in verhogen van vaccinatiegraad voor de bevordering van een veilige en gezonde werkvloer. Gerichte informatieverstrekking, inzet van de bedrijfsarts en overheidscampagnes om mensen te overtuigen van het belang van een hogere vaccinatiegraad, zeker onder bepaalde groepen. En uiteraard nemen we daarin als partij ook onze eigen verantwoordelijkheid.”

Het CNV is “tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen”.

De VCP meent dat er andere manieren zijn om de werknemers te beschermen, “zoals voldoende afstand houden en beschermingsmiddelen. De VCP vindt dat werkgevers een actuele RI&E en plan van aanpak moeten hebben, waarbij het risico van Covid-19 in de specifieke context van het werk is meegenomen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak in 2021 nog onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak in 2021 nog onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen dit jaar nog uitzonderlijke meerkosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geantwoord...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Consumentenbond roept reisaanbieders op verzekeringsinformatie op orde te brengen

Consumentenbond roept reisaanbieders op verzekeringsinformatie op orde te brengen

Verschillende reisaanbieders adviseren reisverzekeringen die reizen naar oranje gebieden niet dekken. Dat stelt de Consumentenbond. De bond: “Zo blijkt...

Pricewise: zorgpremie omhoog door uitgestelde zorg en corona

Pricewise: zorgpremie omhoog door uitgestelde zorg en corona

"De uitgestelde zorg en de coronakosten zorgen mogelijk voor flinke stijging zorgpremie. Vorig jaar vonden zeven op de tien Nederlanders het onterecht als de zorgpremie...

Hybride werken vraagt bijzondere aandacht

Hybride werken vraagt bijzondere aandacht

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) Welke impact heeft het hybride werken, dat door corona de norm geworden lijkt, op verzuim en verzuimbeheersing? VVP...

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Kabinet: “Onwenselijk als private partijen gaan vragen naar vaccinatiebewijs”

Kabinet: “Onwenselijk als private partijen gaan vragen naar vaccinatiebewijs”

Het kabinet noemt het “onwenselijk als private partijen gaan vragen naar een vaccinatiebewijs”. Wel kunnen private partijen die vallen onder de Tijdelijke...

Adviseurs over life after corona

Adviseurs over life after corona

VVP vroeg deze zomer branchegenoten, waaronder financieel adviseurs, hoe zij het leven na corona zien. Hybride werken zal blijven, denken de adviseurs, maar of...

Een op de acht sterfgevallen in 2020 door corona

Een op de acht sterfgevallen in 2020 door corona

In 2020 overleden 168.678 inwoners van Nederland, van wie ruim 20.000 aan corona. Dat komt neer op ongeveer twaalf procent van alle sterfgevallen. Dit meldt het...

Long COVID: erkenning en multidisciplinaire behandeling

Long COVID: erkenning en multidisciplinaire behandeling

Vóór Prinsjesdag zal de minister voor Medische Zorg uitgebreider terugkomen op het onderwerp Long COVID, een reactie geven op het 10-puntenplan van...