“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

Virus 2 via Pixabay

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren. Minister De Jonge “wil op korte termijn verkennen hoe deze registratie mogelijk gemaakt kan worden”. Volgens het kabinet kan “het handelingsperspectief verder worden ingevuld als er ook inzicht is in de vaccinatiestatus van individuele medewerkers. Het beleid kan dan immers risicogericht en situationeel worden vormgegeven, bijvoorbeeld bij het maken van roosters voor de zorg van mensen die extra kwetsbaar zijn".

Registreren is nu niet mogelijk op grond van de AVG. De werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

De werkgever mag de vaccinatiestatus (dus of je wel of niet gevaccineerd bent) bij individuele werknemers op geen enkele wijze vastleggen. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. De werkgever mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij  er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Andere manieren zoals RI&E

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘In verband met roostering? En er werd terloops genoemd dat dan ook wordt gekeken om dit recht van werkgevers in andere sectoren dan de zorg te geven. Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen. In een overleg met de minister hebben vakbonden – maar ook werkgeverspartijen aan tafel - zich vrijwel unaniem uitgesproken tegen registratie op individuele basis. Iedereen zag meer in verhogen van vaccinatiegraad voor de bevordering van een veilige en gezonde werkvloer. Gerichte informatieverstrekking, inzet van de bedrijfsarts en overheidscampagnes om mensen te overtuigen van het belang van een hogere vaccinatiegraad, zeker onder bepaalde groepen. En uiteraard nemen we daarin als partij ook onze eigen verantwoordelijkheid.”

Het CNV is “tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen”.

De VCP meent dat er andere manieren zijn om de werknemers te beschermen, “zoals voldoende afstand houden en beschermingsmiddelen. De VCP vindt dat werkgevers een actuele RI&E en plan van aanpak moeten hebben, waarbij het risico van Covid-19 in de specifieke context van het werk is meegenomen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Van thuis werken naar deels op kantoor

Van thuis werken naar deels op kantoor

Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert, aldus het kabinet vrijdagavond. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met...

Reisadvies ministerie blijft leidend voor verzekeraars

Reisadvies ministerie blijft leidend voor verzekeraars

Op donderdag 10 juni verandert het reisadvies voor acht Europese landen van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Het...

Kwart denkt dat annuleringspolis corona nog dekt

Kwart denkt dat annuleringspolis corona nog dekt

Ruim een kwart van de mensen met een annuleringsverzekering zegt deze speciaal af te sluiten vanwege de onzekerheid rondom corona. Dit is opmerkelijk omdat verzekeraars...

Onderzoek: corona stimuleert financiële planning

Onderzoek: corona stimuleert financiële planning

De coronacrisis heeft Nederlanders aan het denken gezet over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Aegon. De...

Werkgever mag werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona

Werkgever mag werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona

Een werkgever mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona. Vaccinatie is vrijwillig.  Een werkgever mag niet aan werknemers vragen...

Hoffelijk: aandacht voor ‘terugkeershock’

Hoffelijk: aandacht voor ‘terugkeershock’

Hoffelijk biedt in juni een interactieve online sessie om organisaties te helpen bij de terugkeer van medewerkers naar kantoor, nu corona op zijn retour lijkt. De...

Reisverzekeraars werken mee aan proefvakanties in Europa

Reisverzekeraars werken mee aan proefvakanties in Europa

Afgelopen zaterdag is een tweede groep Nederlanders naar het buitenland vertrokken voor een achtdaagse proefvakantie. De reisbranche werkt in nauwe afstemming met...

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

Om horecaondernemers te helpen gasten geheel in lijn met AVG-wetgeving te registreren, heeft ARAG samen met JanusID het initiatief genomen voor MijnGastenlijst.nl....

Lindenhaeghe neemt deel aan pilot Testen voor Toegang

Lindenhaeghe neemt deel aan pilot Testen voor Toegang

Lindenhaeghe organiseert op 26 en 30 april in samenwerking met branchevereniging NTRO een aantal fysieke PE-trainingen (plus examen) als onderdeel van de pilot Testen...

Ziekmeldingen in de eerste weken van 2021 historisch laag

Ziekmeldingen in de eerste weken van 2021 historisch laag

Het ziekteverzuim in de eerste acht weken van 2021 is 35 procent lager dan in dezelfde periode van de voorgaande drie jaren, blijkt uit gegevens van Interpolis....