Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

Richard Weurding 2021

“We ambiëren nog nadrukkelijker een actieve maatschappelijke voortrekkersrol en zullen onze tanden zetten in de thema’s klimaat, cyberveiligheid en letselschadeafhandeling”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding in VVP 6.

In de laatste editie van VVP in 2021, passeren de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector.  Klimaatbeheersing blijft de komende jaren een van de topprioriteiten. “Als verzekeringssector hebben we een unieke kennispositie en die willen we nog aanzienlijk versterken, onder meer door een risico-onderzoeksnetwerk met onze partners te vormen. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het verder vergroten van de klimaat-awareness. Wij kennen, voelen en voorzien namelijk de risico’s die op ons afkomen. De hagelbui op 23 juni 2016 kende bijvoorbeeld een verzekerde schade van 600 miljoen euro. We weten het effect van de watersnoodramp en de valwinden en weten dat extreem weer in Nederland alleen maar vaker zal voorkomen. Ook droogte en het zakken van het grondwaterpeil zorgt voor grotere schadeposten aan bouwwerken, wegen, , etc. Daarom werken we onder meer samen met het KNMI en de Vrij Universiteit Amsterdam om risico’s in kaart te brengen, te voorspellen en erop te kunnen acteren. Wij gaan ons meer roeren in het maatschappelijk debat met als doel om meer aandacht te vragen voor preventie.”

Uiteraard is het van belang, aldus Weurding, om als sector het goede voorbeeld te geven. “Zo willen wij duurzaam schadeherstel tot norm maken en reiken we concrete oplossingen aan voor bijvoorbeeld om het overstromingsrisico te verzekeren. Met de overheid praten we over onze oplossing om dit risico over alle huiseigenaren te verdelen, ook al stuit dat nog op mededingingsbezwaren. Daarnaast willen we meer duidelijkheid over de reikwijdte van de Wet Tegemoetkoming Schade.”

Ook kan de financiële sector veel betekenen door de focus van de financieringen te verleggen. “Belangrijk is bijvoorbeeld het financiering van de energietransitie. Verzekeraars hebben in totaal ruim 490 miljard euro aan beleggingen uitstaan, waarvan bijna 270 miljard euro in Nederland. Het grootste gedeelte hiervan zit in staatsobligaties. We willen de investeringen in de energietransitie aanjagen en realiseren ons tegelijkertijd terdege dat we er nog niet zijn. Dit jaar boeken we een wereldrecord aan CO2-uitstoot. Het is echt alle hens aan dek.”

Verder in de laatste editie van VVP in 2021 artikelen over Actief Klantbeheer, innovatie in de adviessector, cultuur in de sector, vooruitblikken op het komende jaar van de brancheorganisaties, het kenniskatern Ken je vak! en veel meer.

Nog geen abonnee? Meld je dan hier aan. Voor een paar tientjes per jaar ben je lid van hét platform voor de onafhankelijke financieel adviseur.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 27 januari 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het Verbond in Den Haag een verkennende bijeenkomst over...

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de...

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 15 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij het Verbond in Den Haag een sectoroverstijgende bijeenkomst...

Slechts 5 procent Nederlanders verzekerd tegen schade door cybercriminaliteit

Slechts 5 procent Nederlanders verzekerd tegen schade door cybercriminaliteit

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders wil zich beter beschermen tegen cybercriminaliteit, zo blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Nationale-Nederlanden...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Datagebruik weinig tot geen invloed op premiedifferentiatie

Het gebruik van data om de premies af te stemmen op de individuele klant, heeft weinig tot geen invloed op de premies die verzekeraars in rekening brengen bij hun...

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Meer houvast en regie over het schadebedrag én hulp bij het verwerken van het ongeval. Dat bieden volgens het Verbond van Verzekeraars de Smartengeldcalculator...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

Verbond: kabinet moet ook de structurele problemen aanpakken

De aanpak van meer structurele problemen komt nog onvoldoende uit de verf, reageert het Verbond van Verzekeraars op de Miljoenennota 2023. "Veel aandacht is erop...