Verhogen orv past niet bij wens tot lastenverlichting

Rekenmachine 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0153) Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door bij het oversluiten van de hypotheek niet zorg te dragen voor een overlijdensrisicoverzekering van 125.000 euro en door de consument niet te waarschuwen voor de risico’s van het ontbreken van die verzekering. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de consument ten tijde van het oversluiten van de hypotheek de wens had om een aanvullende overlijdensrisicoverzekering te sluiten. De commissie wijst de vordering van de consument af.

De commissie: “Anders dan de adviseur heeft gesteld is in de gespreksnotities niet opgenomen dat de consument en haar echtgenoot geen overlijdensrisicoverzekering wensten. Ook is niet opgenomen welke overlijdensrisicodekking zij wel wensten. De gespreksnotities van de adviseur zijn op dat punt dus onvolledig.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument echter onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij de wens had om een nieuwe overlijdensrisicoverzekering van 125.000 euro af te sluiten, met als doel om een totale overlijdensrisicodekking van 150.000 euro te hebben. De consument heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om die stelling te onderbouwen.

“Het is ook niet aannemelijk dat de consument en haar echtgenoot toen de wens hadden om een dergelijke financiële verplichting aan te gaan. Daarvoor is relevant dat de consument en haar echtgenoot ten tijde van het oversluiten van de hypotheek in financiële nood zaten en zij zo snel mogelijk de maandelijkse financiële lasten wilden verlichten. Bij die wens past een nieuwe overlijdensrisicoverzekering niet. Bovendien hadden de consument en de echtgenoot kort daarvoor via de adviseur bij [verzekeraar 2] een overlijdensrisicodekking aangevraagd met een verzekerd bedrag van slechts 71.300 euro. Ook dat is een indicatie dat de consument en de echtgenoot toen geen wens hadden om een totale overlijdensrisicodekking van 150.000 euro te verkrijgen.”

 

Reactie toevoegen

 
Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

Waar blijft de doorstroomhypotheek?

(Partner in kennis Scildon in VVP 06-2022) Henk Jansen, oprichter van het in expats gespecialiseerde financieel adviesbureau Expat Mortgages, is helder: “Er...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...