Vertraging bij adviseur leidde niet tot schade

Autoschade Audi TB 2020

(Kifid-uitspraak GC 2022-0372) De consument klaagt erover dat hij schade heeft geleden als gevolg van een vertraging bij het realiseren van een allrisks verzekeringsdekking voor zijn personenauto. De Geschillencommissie oordeelt dat als alles goed was gegaan, het aanvraagproces sneller had gekund, maar dit niet tot schade heeft geleid. De vordering wordt afgewezen.

De commissie stelt vast dat “als alles bij de aanvraag van de allrisksverzekering door de tussenpersoon goed was gegaan, met name de doorzending van de door de verzekeraar gevraagde documenten, het aanvraagproces twee-en-een-halve week versneld zou zijn. Maar de commissie stelt ook vast dat dit niet tot schade heeft geleid. Allereerst vanwege het feit dat de verzekeraar bij wie de aanvraag was ingediend, de aanvraag uiteindelijk had afgewezen. Ten tweede omdat niet is komen vast te staan dat andere verzekeraars de aanvraag wel zouden hebben geaccepteerd. Ten derde blijkt uit het dossier dat de consument in ieder geval vanaf 12 januari 2021 wist dat de auto alleen WA-dekking had en dat hij door toch te rijden met de auto het risico op niet uitkeren bij schade zoals bij een eenzijdig ongeval heeft geaccepteerd”.

De vervangingswaarde was op 25 januari 2021 door een taxateur vastgesteld op 62.500 euro.

Reactie toevoegen

 
Geen vergoeding voor slapeloze nachten veroorzaakt door tussenpersoon

Geen vergoeding voor slapeloze nachten veroorzaakt door tussenpersoon

(Kifid-uitspraak GC 2022-0399) De consument heeft een vergoeding van 400 euro gevorderd voor de slapeloze nachten die zij heeft gehad omdat de gevolmachtigde met...

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

(Kifid-uitspraak GC 2022-0401) De consument heeft in 2006 samen met zijn toenmalige partner en haar zoon een hypothecaire geldlening afgesloten. De consument was,...

Leergeld…

Leergeld…

(Kifid-uitspraak GC 2022-0391) De consument heeft in 2017 (met zijn toenmalige partner) een hypothecaire lening afgesloten bij de hypotheekverstrekker. In 2021 heeft...

Kaag volgt aanbeveling financieel toezicht en civielrecht uit elkaar te houden

Kaag volgt aanbeveling financieel toezicht en civielrecht uit elkaar te houden

Minister Kaag gaat de actieve betrokkenheid van haar ministerie en toezichthouders bij de civielrechtelijke afhandeling van massaschade zo veel mogelijk te beperken....

Adviseur rekende ten onrechte advieskosten voor tweede hypotheekaanvraag

Adviseur rekende ten onrechte advieskosten voor tweede hypotheekaanvraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0370) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, doordat de trajecten...

Aegon moet helft advieskosten vergoeden

Aegon moet helft advieskosten vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0360) Om tot een juiste berekening van het te verevenen kapitaal te komen, was de consument naar het oordeel van de Geschillencommissie...

Voordeel van de twijfel

Voordeel van de twijfel

(Kifid-uitspraak GC 2022-0353) De politie heeft een verborgen ruimte in het dashboard aangetroffen in de door de consument geleasede bestelbus, die diende als onderpand...

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

FvA organiseert hybride event: adviseren en ethiek

De Federatie van Assurantieclubs organiseert samen met de assurantieclubs op 19 mei een hybride evenement met als onderwerp ‘#FvActueel: adviseren en ethiek’. Voorzitter...

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Wanneer er sprake is van fraude dan kan een financiële dienstverlener besluiten om de persoonsgegevens van de betrokken consument te registreren. Met regelmaat...

Bank moet waarschuwen voor gevolgen niet doorlopen identificatieproces

Bank moet waarschuwen voor gevolgen niet doorlopen identificatieproces

(Kifid-uitspraak GC 2022-0345) De consumenten stellen dat de bank in haar zorgplicht te kort is geschoten en op onjuiste gronden hun gezamenlijke spaarrekening heeft...