Verzekeraars: fundamentele hervorming systeem letselschade noodzakelijk

letselschade rolstoel via Pixabay

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar langlopende letselschadezaken toont volgens het Verbond van Verzekeraars aan dat het huidige systeem fundamenteel en snel moet worden hervormd. Vooral voor slachtoffers van complexe letselschadezaken is het belangrijk hun zaak in de praktijk sneller te kunnen afronden. Dit is mogelijk door letselschades meer te standaardiseren en niet meer elke schadepost concreet te berekenen. Zo weten slachtoffers snel waar ze aan toe zijn. Daarnaast moeten slachtoffers hun langlopende letselschadezaak kunnen voorleggen aan een onafhankelijke letselcommissie.

In drie procent van de 70.000 letselschadezaken per jaar blijkt het moeilijk om snel tot een oplossing te komen. Door de langere doorlooptijd van deze zaken hopen deze zich op tot honderden zaken per jaar die wachten op afhandeling.

Uit het onderzoek blijkt dat de afhandeling van complexe letselschades vaak vertraagt. Bijvoorbeeld omdat er nog geen medische eindtoestand is. Het onderzoek laat zien dat er veel tijd verloren gaat aan het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Ook duurt het lang om het verband vast te stellen tussen de gebeurtenis die de schade veroorzaakte en de opgelopen letselschade, de zogeheten causaliteit.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, roept de politiek op om snel werk te maken van een wetswijziging. “In de wet staat nu dat van ieder slachtoffer de letselschade concreet moet worden begroot. In de praktijk kost dit enorm veel tijd omdat er veel experts en adviseurs bij betrokken zijn. Door de complexiteit zien slachtoffers door de bomen het bos niet meer. De politiek kan deze impasse doorbreken. Pas de wet aan zodat schade voortaan ook via indicatieve bedragen mag worden begroot. Gelijke gevallen worden dan gelijk behandeld. Langlopende conflicten behoren dan tot het verleden, waardoor het slachtoffer snel duidelijkheid krijgt.” Weurding wijst op ons omringende landen die al enige tijd een letselschadesysteem met indicatieve bedragen gebruiken.

Reactie Letselschade Raad op onderzoeksrapport

De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe wil DLR de komende tijd diverse maatregelen uit gaan werken langs drie lijnen:

  1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.
  2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
  3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Reactie toevoegen

 
Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin...

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verzekeraars zetten al stappen om cyberpolissen voor iedereen begrijpelijker en beter vergelijkbaar te maken. Aldus reageert het Verbond van Verzekeraars op de AFM-verkenning...

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Op de eerste bestuursvergadering in 2023 heeft het bestuur van het Verbond van Verzekeraars twee nieuwe leden verwelkomd: QBE Europe SA en Allianz Direct Versicherungs-AG. QBE...

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen....

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Van de 12.000 vastgestelde fraudegevallen per jaar wordt momenteel een kleine 5.000 geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR). Het aantal klanten dat...

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Nieuwe innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 27 januari 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het Verbond in Den Haag een verkennende bijeenkomst over...

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Dekking overstromingsrisico grote rivieren in maak voor particulieren

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de...

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Sectoroverstijgende innovatiebijeenkomst Verbond, ANVA en Doccle

Het Verbond van Verzekeraars, ANVA en Doccle organiseren op 15 december 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij het Verbond in Den Haag een sectoroverstijgende bijeenkomst...