Verzekeringsgarantiestelsel haalbaar en betaalbaar

Man met euro's via Pixabay

Een verzekeringsgarantiestelsel kan zo vormgegeven worden dat het polishouders op betaalbare wijze aanvullende bescherming biedt bij hun verzekering. Dit blijkt uit eigen onderzoek van De Nederlandsche Bank naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van zo’n stelsel in Nederland. Nu is de politiek aan zet, aldus de toezichthouder.

Het ligt volgens DNB voor de hand om in ieder geval die verzekeringen te dekken, waarbij polishouders in financiële problemen kunnen komen als hun verzekeraar faalt. Dat zijn langlopende verzekeringen die voor polishouders belangrijk zijn voor pensioenopbouw, of waarvan de uitkeringen noodzakelijk kunnen zijn voor levensonderhoud: levensverzekeringen (inclusief collectieve pensioenverzekeringen), inkomensverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Voor schade- en zorgverzekeringen zijn er in de wet al andere oplossingen geregeld, die polishouders beschermen tegen grote verliezen bij een faillissement van de verzekeraar.

Drie manieren

Een verzekeringsgarantiestelsel kan op drie manieren voor waardebehoud en continuïteit van verzekeringspolissen zorgen: aanvullende financiering ter beperking van korting van polishouders bij een verkoop of doorstart van de falende verzekeraar; het aanvullen van de uitkeringen aan polishouders tijdens het uitdienen van de polis (een run-off); compensatie voor verliezen van polishouders na liquidatie van de verzekeraar in faillissement.

Percentage

De hoogte van de garantie bepaalt de mate van bescherming en daarmee voor een belangrijk deel de kosten van een garantiestelsel. Om de bescherming betaalbaar te houden, kan de hoogte van de garantie begrensd worden. Zo kan een maximaal bedrag worden vastgesteld. Ook is een plafond denkbaar op basis van een percentage van de poliswaarde. DNB: "Een dergelijke procentuele begrenzing ligt voor de hand, omdat dat de kosten het meest effectief in toom houdt. Polishouders dragen het eerste deel van het tekort bij de verzekeraar immers zelf, en het stelsel wordt alleen ingezet in het geval de tekorten dusdanig groot zijn, dat ze forse gevolgen voor polishouders hebben. De polishouder behoudt bovendien een prikkel om bij de keuze voor een polis ook te kijken naar de gezondheid van de verzekeraar."

Heffing

Het verzekeringsgarantiestelsel wordt in de DNB-visie door middel van een heffing van de sector gefinancierd. Verzekeraars kunnen de heffing vervolgens proberen door te belasten aan polishouders bij de verkoop van nieuwe verzekeringen en de heronderhandeling van bestaande collectieve contracten. De heffing van de sector kan zo worden vormgegeven dat verzekeraars die relatief veel risico’s nemen ook relatief meer betalen

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Lage bereidheid om te lenen voor verduurzaming

Naar schatting door DNB kan minstens 86 procent van de woningeigenaren het eigen huis vergaand verduurzamen met spaargeld of een lening binnen de eigen hypotheek....

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen

Om uit de energiecrisis te komen, zijn volgens DNB meer structurele investeringen nodig om woningen te verduurzamen. DNB doet drie aanbevelingen aan de overheid:...

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Nog steeds onvoldoende grip op datakwaliteit en uitbestedingsrisico's

Bij ongeveer twee derde van de verzekeraars bestaan er volgens DNB tekortkomingen in de beheersmaatregelen ten aanzien van datakwaliteit, zoals hiaten in het datakwaliteitsbeleid,...

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

Niet alleen ouderen worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen volwassen Nederlanders voeren niet al hun bankzaken geheel zelfstandig uit. Dat blijkt uit onderzoek van DNB. De toezichthouder heeft oorzaken en oplossingen...

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

Huizenprijzen dalen in twee jaar met 6,4 procent

DNB verwacht dat de huizenprijzen dalen met 3,1 procent in 2023 en met 3,3 procent in 2024. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de juniraming. De...

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard

Om belangrijke hypothekendata toegankelijker te maken, lanceert DNB een nieuw woninghypothekendashboard. Verschillende cijfers rondom hypotheken, zoals rentestanden...

Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

Nederlandse huishoudens sluiten steeds vaker een hypotheek af met een variabele rente of met een rentevaste periode van maximaal één jaar, blijkt uit...

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

Inspelen op nieuwe en veranderende risico’s biedt verzekeraars kansen om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen. Dat zei divisiedirecteur...

Best practices beheersing klimaat- en milieurisico’s

Best practices beheersing klimaat- en milieurisico’s

DNB is de consultatie gestart van haar ‘Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s’.  gestart. De toezichthouder geeft in de gids...