VIP Innovatie Congres: vernieuwen doe je samen

IMG_20220705_100541_2

Marktpartijen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid om te vernieuwen, maar samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is cruciaal. En daar is nog te winnen. Dat bleek tijdens het eerste VIP Innovatie Congres van VVP en Contactgroep Automatisering (CGA) in het nieuwe AFAS-theater in Leusden en met Boudewijn van Uden (a.s.r.) als dagvoorzitter.

Michael Mackaaij, CGA-voorzitter, stak de hand in eigen boezem. "Er zijn tal van prachtige nieuwe ict-oplossingen beschikbaar. De CGA-deelnemers, momenteel 35 in getal, dragen deze oplossingen ook actief uit. Onder meer door zich te presenteren op dit event (klik HIER voor de presentaties). Toch lijken de oplossingen nog niet altijd te landen. Terwijl een keten zo sterk is als zijn zwakste schakel."

Die keten, of beter het stroomlijnen van de keten, is al heel lang een issue in de intermediaire verzekeringsbranche. Het gouden ei voor ketenintegratie werd ook tijdens de paneldiscussie op het event niet gelegd. Maar absoluut positief is dat de ketenpartners zich volop bereid tonen om samen te werken en dat ook steeds meer doen (voor zover de mededingingsregels en het aangescherpte toezicht bij (onder)uitbesteding het toelaten). En het is natuurlijk ook weer niet zo dat er inzake ketenintegratie helemaal niets is bereikt. Zo zijn relevante standaarden ontwikkeld. Toepassing daarvan zou wat Mackaaij betreft soms wel wat dwingender mogen worden nagestreefd.

Kennisbank Data Exchange

CGA en SIVI presenteerden de nieuwe Data Exchange Kennisbank, die eind september, begin oktober live gaat. De kennisbank bundelt kennis op het gebied uitwisseling van data, een volgens de Contactgroep zeer belangrijk thema dat schreeuwde om een branchebrede set van afspraken én voorlichting met betrekking tot data exchange.

Robot Robby

De deelnemers aan het door deelnemers en CGA-leden alom geprezen event werden welkom geheten door de robot Robby, die je nog als een gadget zou kunnen zien. Maar in de inleiding door Jarno Duursma, expert digitale technologie, erna werd duidelijk dat kunstmatige intelligentie inmiddels wel degelijk levensecht kan zijn. Duursma: "De scheidslijn tussen echt en deepfake wordt steeds dunner."

Duursma gaf een groot aantal voorbeelden die lieten zien dat bijvoorbeeld iemands spraak door software akelig dicht kan worden benaderd. Voice cloning is volgens Duursma ook realiteit. Duursma liet een niet van echt te onderscheiden deepfake van hemzelf zien en horen.

Maken deze technieken nou het verschil als financieel adviseur? Als ze op de juiste manier worden ingezet. Innoveer niet om innoveren. Duursma: "Schakel steeds weer terug naar de vraag: welk probleem lost dit nou echt op?"

Bovendien, aldus Duursma, mist software menselijke eigenschappen als empathie en intuïtie, die ook belangrijk zijn. Informatietechnologie weet zich ook geen raad met ongebruikelijke situaties. Duursma gaf het voorbeeld van de Tesla die steeds remt voor stoplichten die worden vervoerd op een vrachtauto iets verder op de weg.

Duursma daagde deelnemers uit te kijken welke taken in hun werk geautomatiseerd kunnen worden. Verder riep hij de deelnemers op "meer mens te worden. Juist de menselijke aspecten moet je ontwikkelen, bijvoorbeeld door zelfreflectie. Ontwikkel het zachte, het persoonlijke. Omarm automatisering, maar omarm ook jezelf."

Zelfs robot Robby sloot af met: "Adviseren is mensenwerk."

Onderzoek

Voorafgaand aan het event onderzochten Adfiz en CGA waar volgens adviseurs de digitale ondersteuning beter kan. Dit blijkt vooral het geval bij het primaire proces. Verbetering van ondersteuning voor het verzamelen van klantgegevens, inventariseren van risico's en analyse en advies hebben bij de meeste kantoren prioriteit. Andere uitkomsten: de investeringen in digitalisering verschillen en het vinden van de juiste tool en gebrekkige koppeling aan andere systemen zijn uitdagingen.

De uitkomsten werden vertaald in stellingen, die werden voorgelegd aan een panel bestaande uit Mackaaij, Adfiz-directeur Enno Wiertsema, NVGA-voorzitter Ron Gardenier en algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. De discussie onderstreepte het belang om als ketenpartijen samen te werken bij innovatie, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Wiertsema: "Het is aan de it-leverancier om de financieel adviseur mee te nemen, het is aan de adviseur om daarvoor open te staan."

Op achterstand?

De eerste stelling luidde: ‘Het onafhankelijk advieskanaal komt op achterstand door gebrekkige IT-ondersteuning’. Weurding vond de stelling een beetje te ‘definitief’, constateerde dat financieel adviseurs zich wel degelijk bewust zijn van de uitdagingen op ict-gebied. Belangrijke uitdagingen, want het gaat om een strategische belangrijk distributiekanaal; 60 procent van de complexe producten, aldus Weurding, loopt via de adviseur.

De anderen waren het met de stelling eens. Gardenier merkte op dat ook verouderde systemen een rol spelen. “De legacy uit het verleden is een enorme hurdle.”

Gemiste kans

Stelling twee: ‘Bewustwording van de adviseur van bestaande digitale mogelijkheden is de verantwoordelijkheid van de IT-leveranciers’. In de eerste plaats, vond het panel, is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor adequate it-ondersteuning. Maar de kennispartners moeten hun waar dus wel goed in beeld brengen bij de adviseur (of in ruimere zin financieel dienstverlener). Mackaaij sprak van “een gedeelde verantwoordelijkheid. Toch krijgt it – ook bij grotere kantoren – niet altijd de aandacht die het verdient. Automatisering wordt nog te vaak als een kostenpost gezien. Een gemiste kans.”

Deltaplan Provinciaal

Stelling drie: ‘Het ontwikkelen van bruikbare koppelingen kunnen we overlaten aan de markt’. Op zich kon het panel zich in deze stelling wel vinden. Als marktpartijen concurreren, versterkt dat immers de innovatie en snelheid van implementeren. Maar adequate koppelingen – of beter de standaarden die daarvoor nodig zijn - zijn te belangrijk om ze niet als markt aan te sturen. Niet voor niets dat SIVI bestaat, dat door de markt gedragen standaarden ontwikkelt. Wat dan weer niet hetzelfde is als dat standaarden altijd snel worden toegepast. Adfiz meent dat het Verbond zijn leden wat dit betreft harder mag pushen. Weurding verwees naar het Deltaplan Provinciaal dat er aan komt. Het is zaak, aldus Weurding, de bewustwording te blijven voeden.

Drijfveren

De vierde stelling was: ‘Schaalvoordelen in automatisering vormen een drijfveer voor consolidatie in alle delen van de keten’. De panelleden zeiden dit wel te herkennen, maar dat er zeker meer drijfveren zijn. Overnames kunnen bijvoorbeeld ook zijn ingegeven door marktstrategische overwegingen. Gardenier: “Ik wil ook de compliance-eisen noemen, die steeds zwaarder worden.” Volgens Mackaaij heeft "automatisering zien als een kostenpost niets te maken met het op lange termijn bouwen aan een succesvol bedrijf” (Mackaaij schrijft dit in de tegelijk met het congres verschenen VVP-special ‘Samen sterker! Innovatie in de adviespraktijk’).

Nog ruimte voor meer personeelsinzet

De laatste stelling: ‘Het gebrek aan IT-kennis en -vaardigheden is een continuïteitsrisico voor de advieskantoren’. Deze stelling was mede ingegeven door de onderzoeksuitkomst dat 79 procent van de kantoren met elf tot 50 fte geen of slechts één it-medewerker heeft. Mackaaij meende dat er zeker bij de grotere kantoren in deze categorie nog ruimte is voor meer personeelsinzet op it. Maar het is aan kantoren zelf om die handschoen op te pakken. “Dit hoort toch echt tot het ondernemerschap”, aldus het panel.

Aanbod

Tijdens het congres presenteerden de CGA-deelnemers hun aanbod en oplossingen. Zie verder.

Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

Dazure organiseerde samen met DL Network Analytics de inspiratiesessie Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie. De sessie liet zien deze onderwerpen meetbaar te maken door middel van organisatorische netwerkanalyse. Waarbij het uitgangspunt is dat verandering ontstaat door cultuurverandering. Het bureau hanteert bepaalde cultuurfactoren, liefst in samenhang. Maar de verhalen van deelnemers aan de sessie, waarnaar werd gevraagd, waren ook reuze-interessant. Ze lieten zien dat iedereen zo zijn of haar eigen (levens)ervaringen heeft. En daar zit misschien meteen ook wel de grootste uitdaging bij automatisering, om recht te doen aan die individuele ervaringen. Want zelfs al is een robot nog zo goed, mensen willen niet als een robot worden behandeld.

Noteer vast 4 juli 2023 in uw agenda voor de tweede editie van dit nieuwe event.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Goudse Reis App kost alleen premie als de consument ook echt op reis is

De Goudse Reis App kost alleen premie als de consument ook echt op reis is

De Goudse Verzekeringen introduceert een doorlopende reisverzekering waarvoor de gebruikers alleen betalen als zij daadwerkelijk op reis zijn. De verzekering is...

Verbond en Plug and Play Insurtech lanceren Open Insurtech-programma in Nederland

Verbond en Plug and Play Insurtech lanceren Open Insurtech-programma in Nederland

Het Verbond van Verzekeraars start samen met het wereldwijde open innovatieplatform Plug and Play Tech Center uit Silicon Valley een Insurtech-programma in Nederland....

Nieuw onderdeel uitlegbaarheid in SIVI Checklist Onbemenste Toepassingen

Nieuw onderdeel uitlegbaarheid in SIVI Checklist Onbemenste Toepassingen

De universiteit van Leiden heeft samen met SIVI onderzoek gedaan naar 'Explainable AI' binnen de financiële dienstverlening. De uitkomsten van het onderzoek...

VIP Innovatie Congres: the movie

VIP Innovatie Congres: the movie

Nog even nagenieten van het eerste VIP Innovatie Congres? Bekijk dan de sfeerimpressie van deze Innovatiedag, georganiseerd door VVP en de Stichting Contactgroep...

Innovaties en toepassingen op een rij

Innovaties en toepassingen op een rij

(Overzicht fin- en insurtechbedrijven in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Verdere optimalisering van de digitale infrastructuur van financieel dienstverleners...

Twintig verzekeraars vertegenwoordigd in JIP 2022

Twintig verzekeraars vertegenwoordigd in JIP 2022

De zevende editie van het Jongeren Innovatie Programma (JIP) van het Verbond start op 22 september met ruim 30 young professionals vanuit 20 verschillende verzekeringsmaatschappijen....

De belangrijkste IT-trends

De belangrijkste IT-trends

(Michael Mackaaij, Contactgroep Automatisering, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) De contactgroep automatisering bestaat inmiddels vijf jaar en levert met...

VVP-special Innovatie 2022: leven is innoveren

VVP-special Innovatie 2022: leven is innoveren

“Leven is groeien, Als je niet groeit, leef je niet. Innoveren dus.” Aldus Mieke Verhoef (Verschilmakers MagaZINe) in de VVP-special ‘Samen sterker!...

Laatste inschrijfmogelijkheid voor VIP Innovatie Congres

Laatste inschrijfmogelijkheid voor VIP Innovatie Congres

Op 5 juli organiseert de Contactgroep Automatisering in samenwerking met vakblad VVP het VIP Innovatie Congres - Be the Change! Hét fin- & insurtech event...

Inspiratiesessie Diversiteit, gelijkheid en inclusie op VIP Innovatie Congres

Inspiratiesessie Diversiteit, gelijkheid en inclusie op VIP Innovatie Congres

Loes de Boer (DL Network Analytics) en Indra Frishert (Dazure) organiseren op 5 juli tijdens het VIP Innovatie Congres van VVP en de Contactgroep Automatisering...