Vissen toch verzekerd

Vissen via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft deze schade geclaimd. De verzekeraar heeft de schade aan de vissen niet vergoed, omdat (huis)dieren op basis van het Burgerlijk Wetboek geen zaken zijn en alleen roerende zaken zijn verzekerd. Daarnaast zijn volgens het normale spraakgebruik, zie de Van Dale, dieren niet aan te merken als inboedel. De Geschillencommissie oordeelt dat de lezing van de consument een redelijke lezing is. Hoewel een dier geen zaak is, zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek de bepalingen met betrekking tot zaken op dieren van overeenkomstige toepassing. Vordering toegewezen.

De commissie: “Hoewel dieren volgens art. 3:2a lid 1 BW geen zaken zijn, bepaalt lid 2 van ditzelfde artikel “bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met inachtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden. De commissie vindt daarom dat de consument in redelijkheid mocht begrijpen dat artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden ook van toepassing is op (huis)dieren.

“Artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden heeft ook als vereiste dat de roerende zaak onderdeel is van de particuliere huishouding van de verzekerde(n). De commissie is van oordeel dat een redelijke lezing meebrengt dat huisdieren in beginsel onderdeel uitmaken van de particuliere huishouding. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de vissen van de consument huisdieren zijn en daarom is de schade aan de vissen gedekt onder de inboedelverzekering. Bovendien wordt in artikel 16 lid 6 van de verzekeringsvoorwaarden opgesomd wat niet onder inboedel en lijfsieraden valt. Hier wordt vee wel genoemd, maar overige (huis)dieren niet. Ook daarom is de lezing van de consument dat huisdieren onder de dekking vallen een redelijke lezing.”

De hoogte van het door de consument opgegeven schade- bedrag is niet betwist door de verzekeraar en daarom dient de verzekeraar een bedrag van 34.220 euro aan de consument te betalen.

Reactie toevoegen

 
Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...