Vrije advocaatkeuze niet zo vrij

Vrouwe Justitia via Pixabay

Verzekeraars werpen steeds meer drempels op ten aanzien van de vrije advocaatkeuze, constateert het MoneyView Special Item Recht en Aasnprakelijkheid. MoneyView: “Maximumvergoedingen voor externe kosten zijn verlaagd en er geldt vaker  een eigen bijdrage. Door deze lagere maximumvergoedingen ziet een verzekerde  vaker af van zijn keuzerecht. De vraag is of een verzekerde wel echt keuze heeft  als het risico om zelf te moeten bijbetalen groot is. Het Europese Hof heeft in het DAS/ Sneller-arrest uit 2013 namelijk ook gesteld dat de vergoeding van kosten door de  verzekeraars mogen worden beperkt, maar nooit zover dat een redelijke keuze in  de praktijk onmogelijk wordt. Het is nog onduidelijk wanneer daar sprake van is.

“De gemiddelde maximumvergoeding is sinds 2015 maar liefst gehalveerd.  Vertegenwoordiging door een advocaat is niet verplicht bij zaken die behandeld  worden door de kantonrechter, zoals huurzaken, arbeidsrechtelijke geschillen  of conflicten over een consumentenkoop. Bijna driekwart van de onderzochte  rechtsbijstandverzekeringen vergoedt niet meer dan 8.000 euro voor externe kosten  in geval van vrije advocaatkeuze bij niet-verplichte procesvertegenwoordiging.

“Een kwart van de rechtsbijstandverzekeringen vergoedt ook nog eens een lager verzekerd bedrag indien het bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijk geschil betreft. Verder is tegenwoordig bij ruim 70 procent van de producten een eigen bijdrage van toepassing van minimaal 250 euro als een verzekerde zelf een advocaat naar keuze wenst in te schakelen bij procedures waarvoor het niet verplicht is je te laten bij- staan. In 2019 en 2015 was dit nog 63 procent respectievelijk 43 procent.”

Reactie toevoegen

 
Kredietrente kruipt naar bovengrens

Kredietrente kruipt naar bovengrens

De gemiddelde rente voor Persoonlijke Leningen bevindt zich volgens MoneyView weer (bijna) op hetzelfde niveau als tien jaar geleden en veel aanbieders kruipen met...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

Gangbare arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Bij gangbare arbeid geldt...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar...

Oud en nieuw

Oud en nieuw

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 06-2022) MoneyView en ik vieren in 2023 allebei ons dertigjarig jubileum. Deze mijlpaal maakt dat ik, bij wijze van uitzondering,...

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

"Voor het eerst in jaren zien we een stijgende lijn van het gemiddelde spaarrentetarief bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). Hoewel de gemiddelde spaarrente...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Zeker bij relatief kleine schades aan de motorfiets kan het aan te bevelen zijn om níet te claimen. Dat stelt MoneyView in haar Special Item Tweewielerverzekeringen....

Impliciete uitsluiting

Impliciete uitsluiting

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5) Met de regelmaat van de klok buigen verzekeraars zich over de vraag of, dan wel hoe ze hun premies beter kunnen afstellen op...

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

Verzekeringslijfrentes verslaan banksparen

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....