Vrijwillige verlenging loondoorbetaling zorgmedewerkers gemaximeerd op twaalf maanden

Virus 2 via Pixabay

Binnen enkele dagen wordt de subsidieregeling gepubliceerd waarmee werkgevers langdurig zieke zorgmedewerkers minimaal zes en maximaal twaalf maanden langer in dienst kunnen houden. De subsidieregeling richt zich op het behoud voor de zorg van die medewerkers voor wie er perspectief is dat zij zodanig herstellen van langdurige post-COVID-klachten dat zij weer kunnen werken.

Pas na publicatie kunnen werkgevers een aanvraag indienen om van de subsidie gebruik te maken. De regeling richt zich op de zorgmedewerkers die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Minister Helder: “Voor velen van hen ligt het einde van het tweede ziektejaar nog voor hen en zal de afweging over een vrijwillige verlenging nog plaatsvinden. De subsidie zal overigens ook met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd voor vrijwillige verlengingen van de loondoorbetaling die zijn goedgekeurd voor zorgmedewerkers die in de periode vanaf 1 maart jongstleden twee jaar ziek zijn."

Rapport meldpunt aangeboden aan Tweede Kamer

De FNV heeft dinsdag een rapport met de resultaten van het meldpunt ‘Long COVID onder zorgprofessionals’ aan de Tweede Kamer aangeboden. 4.800 mensen hebben zich bij de FNV gemeld, waarvan ruim 4.200 uit de zorg.  Duizend mensen zijn inmiddels hun baan al kwijtgeraakt of dreigen binnenkort hun baan kwijt te raken doordat zij nu twee jaar ziek zijn. De FNV eist als eerste stap een fonds om de slachtoffers met Long COVID  tegemoet te komen voor hun inkomensderving en extra zorgkosten. Dat fonds zou 150 miljoen euro moeten bedragen.

Een op de drie melders heeft zelf kosten voor revalidatie moeten maken -de kosten worden lang niet altijd door de verzekering vergoed. Door de combinatie terugval in loon na eerste ziektejaar en hoge kosten, stoppen veel mensen volgens de FNV dan ook met hun revalidatietraject omdat het te duur voor ze wordt. “Ook is duidelijk, dat een kwart uren heeft moeten inleveren omdat ze niet meer hun oude aantal uren kunnen werken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen experiment eerder inzetten no-riskpolis

Geen experiment eerder inzetten no-riskpolis

Minister Van Gennip ziet af van een experiment met het eerder inzetten van de no-riskpolis tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Met het experiment...

STAP-regeling wordt strenger en strakker

STAP-regeling wordt strenger en strakker

Minister Van Gennip neemt maatregelen om het STAP-budget gerichter te besteden en om misbruik en oneigenlijk gebruik beter tegen te gaan en te voorkomen. De keurmerken...

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

Per 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procebt hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer...

Dick Heederik voorzitter adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik voorzitter adviescommissie Lijst Beroepsziekten

Dick Heederik wordt voorzitter van de adviescommissie Lijst beroepsziekten. De adviescommissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op wetenschappelijke...

Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken...

RSC: aanbevelingen vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus

RSC: aanbevelingen vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) doet in een notitie zeven aanbevelingen voor een vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plus. De eerste zes aanbevelingen...

Minister wil door met wetsvoorstel RIV-toets UWV

Minister wil door met wetsvoorstel RIV-toets UWV

Minister Van Gennip wil door met het wetsvoorstel dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij...

Beperkt verzekeringstechnisch verlies op WGA-ERD door vrijval van voorzieningen

Beperkt verzekeringstechnisch verlies op WGA-ERD door vrijval van voorzieningen

Voor recente schadejaren verwachten verzekeraars nog steeds een (beperkt) verzekeringstechnisch verlies WGA-ERD. Aldus DNB, dat opnieuw onderzoek heeft gedaan naar...

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520.000 werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers...

Schenkkringen

Schenkkringen

(Annemieke Postema, AOVDokter.nl, in VVP 5) Als financieel adviseur denk je bij schenkkringen niet aan cirkelvormige koffievlekken op de salontafel maar aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen....