VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

Stelling chat cartoon 2019

De stelling van afgelopen week luidde: 'Twee jaar is voldoende tijd voor adviseurs om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie'. Hiermee was 41 procent van de respondenten (214) het eens en 59 procent dus niet. Toch wel een verrassende uitslag.

De vraag is echter of actieve provisietransparantie wel praktisch uitvoerbaar is.  Dit naar aanleiding van het  speciale dossier dat Adfiz heeft geopend met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoorstel actieve provisietransparantie en met voorstellen die wél kunnen werken. Adfiz stelt in het dossier onder meer dat actieve provisietransparantie in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar is. Dat is uiteraard interessant.  Vandaar dat de stelling van deze week luidt:

'Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar'

Klik HIER om uw stem te laten horen. VVP is heel benieuwd.

Hele fijne week.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 6 december 2021

Invoeren van provisietransparantie kan al binnen een maand. Gewoon op basis van procenten per categorie verzekering: https://mbadirect.me/2021/12/06/ook-midden-brabant-advies-wil-transparant-zijn-over-de-beloning-op-schadeverzekeringen/

Danny Biesbrouck - Assurantiekantoor Biesbrouck 6 december 2021

Actieve provisietransparantie is praktisch niet uitvoerbaar. Maatschappijen hanteren verschillende provisies. 27,5%, 25%, 20%, 15%, 17,5% en dit zijn de percentages die in ons administratiesysteem zijn ingevoerd en niet altijd juist staan vermeld. Bij de invoer in de portals van een aantal maatschappijen kun je ook kortingen geven op deze percentgages, zodat er nog veel meer varianten hierop bestaan. Soms is er ook een verdeling van de provisie tussen de tussenpersoon en een volmachtbedrijf die een deel van de provisie krijgt. Bovendien gaan maatschappijen anders om met de provisieberekening: bijvoorbeeld NN met provisies over de nettopremie, waarbij een opslag als percentage boven de nettopremie wordt geheven. Het opgeven provisiepercentage dat NN dan communiceert, is bijvoorbeeld bij 20% (bovenop 100% een nettopremie), dan in werkelijkheid 20%/120%= 16,67%. Echter NN communiceert laat het provisiepercentage bij het importeren in ons administratiesysteem op 20% staan en bij provisietransparantie zal dit vanuit de maatschappij ook gecommuniceerd worden naar de klant. M.a.w. Ten opzichte van andere verzekeringsmaatschappijen lijkt NN dus een hoger percentage aan provisie uit te keren aan de tussenpersoon, terwijl dit dus in werkelijkheid niet zo is of het percentage is zelfs lager. Overigens zal een klant niet begrijpen dat een provisiepercentage niet geheven wordt over een premie zonder assurantiebelasting. Een klant zal altijd verwachten dat het provisiepercentage wordt berekend over de premie inclusief assurantiebelasting. De Minister van Financiën die de actieve provisietransparantie door de Tweede Kamer loodst gaat voorbij aan het nut van de transparantie. Het verhogen van administratieve belasting voor het intermediair in de verzekeringsbranche zal door meer administratieve regels in te voeren zal niets bijdragen aan het verhogen van de service aan de klanten. Sterker nog, het versterkt de positie van data-gedreven grotere bedrijven die deze administratieve aanpassing wel kunnen doorvoeren waarbij het beleid wordt gevoerd dat een klant vooral een nummer is en los staat van de persoon. In de praktijk hebben wij zoveel foute beslissingen van grotere verzekeraars gezien waarbij voorbij wordt gegaan aan soms bijzondere persoonlijke omstandigheden van klanten die alleen met maatwerk kunnen worden voorkomen. En dan gaat om normale verzekerden met een normaal inkomen die zich eenvoudig kunnen laten leiden in hun keuze als de provisietransparantie een feit is. Het is echt een verkeerde keuze van de Minister om deze weg in te slaan. In dat kader ben ik benieuwd naar het verschil in percentage inwoners dat nog wel en geen uitvaartverzekering heeft afgesloten sinds dat het sinds 01-01-2013 verboden is door verzekeraars om provisie aan financieel dienstverleners te betalen.

Meer over
VVP-poll: alleen adviseurs in staat consumenten financieel weerbaarder te maken

VVP-poll: alleen adviseurs in staat consumenten financieel weerbaarder te maken

Ruim driekwart van de respondenten was het niet eens met de stelling van afgelopen week 'Tijdens deze langdurige pandemie helpen betaalpauzes niet, wel kwijtschelding...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

VVP-poll: hoogste tijd voor kwijtschelding hypotheekschulden

VVP-poll: hoogste tijd voor kwijtschelding hypotheekschulden

Maar liefst 358 reacties op de VVP-poll van afgelopen week: 'gewoon helemaal stoppen met provisie'. De meningen waren nauwelijks verdeeld. Acht op de tien stemmers...

VVP-poll: gewoon helemaal stoppen met provisie

VVP-poll: gewoon helemaal stoppen met provisie

Van 160 stemmers was 62 procent het eens met de afgelopen VVP-poll 'Verlichting van het AFM-toezicht op bestaande producten is een goede zaak'. Best opmerkelijk,...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

VVP-poll: verlichting AFM-toezicht op bestaande producten is goede zaak

VVP-poll: verlichting AFM-toezicht op bestaande producten is goede zaak

Maar liefst 91 procent van de respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Maximaal lenen niet voor alle consumenten meest passende keuze'. ...

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Minister Hoekstra veegt de vloer aan met de argumenten tegen zijn insteek bij actieve provisietransparantie (exacte nominale bedragen vooraf). Dit in zijn antwoord...

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.”...

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Alexander Hammelburg (Kamerlid D66) wil van de minister weten waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar zou zijn....