VVP-poll: alleen adviseurs in staat consumenten financieel weerbaarder te maken

Stelling van de week 2022

Ruim driekwart van de respondenten was het niet eens met de stelling van afgelopen week 'Tijdens deze langdurige pandemie helpen betaalpauzes niet, wel kwijtschelding van een deel van de hypotheekschuld'. Iets minder dan een kwart vindt dat geldverstrekkers wel meer kunnen doen dan een betaalpauze alleen. Uiteraard ervan uitgaande dat de meeste mensen deugen en buiten hun schuld zijn terechtgekomen in financieel noodweer.

Dan de stelling van deze week. Deze sluit aan op de Nieuwjaarsboodschap van Adfiz-voorzitter Roger van der Linden. Volgens hem zijn alleen financieel adviseurs in staat consumenten financieel weerbaarder te maken.  Hij zei: "Lang niet iedereen is in staat om zelfstandig een plan te maken, in actie te komen, dat vol te houden en om te gaan met verleidingen en tegenslag. Dus, overheid, Consumentenbond en AFM, stop met het voor de gek houden van jezelf, burgers en bedrijven! De calculerende klant bestaat niet. En een nog grotere informatieload gaat niet bijdragen aan het maken van rationelere keuzes. Integendeel!"

Volgens Van der Linden ligt de oplossing juist bij de financieel adviseur. Vandaar de stelling van deze week:  Alleen financieel adviseurs zijn in staat consumenten financieel weerbaarder te maken.

Doe weer mee en stem. Dat kan HIER.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 17 januari 2022

@PAM Schoo, Ik heb als zijnde v/h 'praktijkmens' ook nee gestemd, waar ik oudejaarsdag zei, dat ik afhaakte in de provisie-discussie omdat ik vind dat deze poll een soort gezelschapsspel verworden lijkt (ik ervoer het eigenlijk als een laf soort Stierengevecht) --------------------------------------- 1e vraag: wie zijn die lezers op dit forum überhaupt? 2e vraag: wie bedoel je met de “praktijkmensen’ in de verzekeringsbranche? 3e vraag: Wie bedoelt Adfiz-voorzitter Roger van der Linden met ‘financieel adviseurs’ : Hij bedoelt daarmee m.i. NIET de financiële dienstverleners-accountancy (bijv. pensioenadviseurs) die al sinds decennia financieel advies (moeten) geven, maar die niet bemiddelen c.q. geen maatschappijproducten mogen bespreken/beheren: daarvoor moet je immers een AFM-adviesvergunning hebben. Wat betreft vraag 2: Tot de medewerkers in de verzekeringspraktijk behoren o.a.: De Ceo’s die verzekeringsmaatschappijen leiden, de directeuren/maners op de werkvloer van de verzekeringsmaatschappijen, de ‘tussenspersonen’ á la Rabobank (lees net de recente Kifiduitspraak), de adviseurs bij de Directwriters die NIET excecution only aanbieden, de medewerkers bij Banken-verzekeraars die niet wft-gediplomeerd behoeven te zijn omdat ze geen klantcontact hebben. En last but zeker not least: de enkele - door mij in het verleden altijd zeer gewaardeerde senior-medewerkers met absoluut heel veel praktijkkennis - bij de grote verzekeraars van vóór de fusies van het afgelopen decennium, en waarvan de meeste inmiddels helaas het veld hebben geruimd; ---------------------------- Wat betreft 3: Wie bedoelt Adfiz voorzitter Roger van Linden m.i. wél met de Financiële adviseurs, die zich exclusief de wijsheid toeëigenen om de burger in het algemeen ‘financieel weerbaar’ te maken?? M.i. bedoelt hij daarmee de door het provisieverbod van de verzekeraars en banken ontkoppelde adviseur-BEMIDDELAARS, die door de consument ingehuurd kunnen worden wanneer laatstgenoemde een financieel product gaat aanschaffen.------------------------------------------------------------------------------------ Hmm… volgende keer verwacht ik een andere poll (de noodkreet van Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars aan de vooravond van het provisieverbod indachtig: Bij het/een provisieverbod mag de productzorgplicht niet bij de verzekeraars over de schutting gegooid worden.) Stelling: Lang niet alle directwriters/verzekeraars zijn weerbaar genoeg om - hun wettelijke zorgplicht gepaard gaande met hun product-distributie - te dragen. Stem ik volmondig: JA

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 17 januari 2022

Waar komen die oneens stemmers vandaan? Valt dat te onderzoeken? Duidelijk geen praktijkmensen. "Wishful thinking".

Gerda Ketels - consument 14 januari 2022

Dus, overheid, Consumentenbond en AFM, stop met het voor de gek houden van jezelf, burgers en bedrijven??????? https://www.vvponline.nl/nieuws/digitale-mijn-omgeving-asr-klant-meer-zelf-doen-adviseur-blijft-aanspreekpunt

Meer over
VVP-poll: hoogste tijd voor kwijtschelding hypotheekschulden

VVP-poll: hoogste tijd voor kwijtschelding hypotheekschulden

Maar liefst 358 reacties op de VVP-poll van afgelopen week: 'gewoon helemaal stoppen met provisie'. De meningen waren nauwelijks verdeeld. Acht op de tien stemmers...

VVP-poll: gewoon helemaal stoppen met provisie

VVP-poll: gewoon helemaal stoppen met provisie

Van 160 stemmers was 62 procent het eens met de afgelopen VVP-poll 'Verlichting van het AFM-toezicht op bestaande producten is een goede zaak'. Best opmerkelijk,...

VVP-poll: verlichting AFM-toezicht op bestaande producten is goede zaak

VVP-poll: verlichting AFM-toezicht op bestaande producten is goede zaak

Maar liefst 91 procent van de respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Maximaal lenen niet voor alle consumenten meest passende keuze'. ...

VVP-poll: maximaal lenen niet altijd passende keuze

VVP-poll: maximaal lenen niet altijd passende keuze

Maar liefst 83 procent van de 256 stemmers was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar'....

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

De stelling van afgelopen week luidde: 'Twee jaar is voldoende tijd voor adviseurs om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie'. Hiermee was 41 procent...

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

Zes op de tien respondenten was het eens met de stelling van vorige week: 'Hypotheekrenteaftrek en jubelton vergroten kloof tussen arm en rijk in de samenleving'....

VVP-poll: Hypotheekrenteaftrek en jubelton vergroten kloof tussen arm en rijk

VVP-poll: Hypotheekrenteaftrek en jubelton vergroten kloof tussen arm en rijk

Maar liefst 87 procent van de respondenten was het afgelopen week eens met de stelling: 'Privateequityfondsen niet geïnteresseerd in klantbelang'. Hoewel dergelijke...

VVP-poll: 'Privateequityfondsen niet geïnteresseerd in klantbelang'

VVP-poll: 'Privateequityfondsen niet geïnteresseerd in klantbelang'

Maar liefst 85 procent van de respondenten was het vorige week oneens met de stelling 'Herinvoering bouwquota voor gemeenten en provincies gaat woningnood oplossen'....

VVP-poll: herinvoering bouwquota gaat woningnood oplossen

VVP-poll: herinvoering bouwquota gaat woningnood oplossen

Een minderheid van 36 procent van de stemmen was het afgelopen week eens met de stelling: 'klimaat standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur'.  De...

VVP-poll: klimaat standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur

VVP-poll: klimaat standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur

Zestig procent van de respondenten was het vorige week niet eens met de stelling 'De financiële sector dienst zich actiever op te stellen bij het verduurzamen...