VVP-poll 'Knot (DNB) heeft gelijk: woningvraag minder stimuleren'

Discussie

Bent u het eens met DNB-president Knot, die vorige week stelde dat de overheid de woningvraag minder moet stimuleren? Of juist niet? Doe weer mee met de VVP-poll: 'Knot heeft gelijk: woningvraag minder stimuleren'. Stemmen kan HIER.

De uitslag van de vorige poll ('Huidig pensioendenken volstrekt achterhaald'): 76 procent eens, 24 procent oneens (68 stemmers).

Wij denken nog helemaal niet aan ons pensioen en blijven u van nieuws en vakinfo voorzien! Weer een goede week gewenst, hopelijk droger dan pinksteren!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - Stichting VDAB - Talent 7 juni 2022

Het afbouwen van het fiscaal stimuleren van de eigen woning lijkt logisch. Echter dan moet eerste de volgende vragen zijn beantwoord. a) Blijft de eigen woning fiscaal in BOX I b) Gaat de eigen woning fiscaal naar BOX III c) Wordt het vermogen van de eigen woning ook gebruikt voor het bepalen van Pensioen en Zorgtaken. Zonder het beantwoorden van deze vragen kan er geen antwoord worden gegeven op de uitspraak van Klaas Knot over hypotheekrenteaftrek. Mede gelet op het beoogde toekomstig pensioenstelsel.waarover de uitkomst onzeker is. Zie ook op: www.A2Hypotheken.nl

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 7 juni 2022

Zou de heer Knot bereid kunnen worden gevonden te verklaren dat hij braaf zijn hele hypotheek annuïtair aflost, zoals hij van de gewone burger vraagt? Vast niet! De gehele politiek lijkt overrompeld door een voorzienbare en behoorlijk voorspelbare vraag naar een plek om te wonen van de burgers.

Arnoud Bosch - Stichting VDAB - Talent 7 juni 2022

Hoewel de vraag logisch lijkt ivm de woningmarkt zit er toch een diepere achtergrond namelijk: a) Moet het bezit van eigen woning in BOX I blijven b) Wordt dit de aanzet voor de eigen woning naar BOX III c) Wordt de eigen woning gebruikt voor Zorg en Pensioen Deze vragen zijn belangrijk om die eerst te bepalen voordat je de vraag over de eigen woningbezit kan worden beantwoorden. Mede gebaseerd op het toekomstig pensioenstelsel. Zie op www.A2Hypotheek.nl

Tim Hamoen - Releva BV 7 juni 2022

Recent onderzoek heeft aangetoond, dat de huidige inrichting van renteaftrek met belastingvoordeel na verloop van tijd omslaat in bijbetalen van belasting. Juist de vermogende woningbezitters betalen na verloop van tijd dus bij, wanneer de rente aftrek omslaat in bijbetalen. Bovendien is de renteaftrek straks gelijkgeschakeld naar de 1e schijf. Het probleem van huisvesting is vooral door de politiek ontstaan. Niet de aftrek is het probleem, maar het gebrek aan nieuwbouw. Jarenlang zijn de vermogens bij Woningcorporaties door de centrale overheid afgeroomd, waardoor de bouwinspanning door woning corporaties een knauw heeft gekregen. Het hopeloze tekort aan woonruimte juist ook in de huursector zorgt dat mensen met gemak 6 tot 15 jaar moeten wachten op woonruimte. Om het nog dramatischer te maken worden nu vluchtelingen van woonruimte voorzien in plaats van die te laten aansluiten in de rij wachtenden op woonruimte. De vlucht naar koopwoningen is een logisch gevolg en als gevolg daarvan prijsstijgingen. Beperken van de renteaftrek zou de zoveelste maatregel zijn om de lasten te verhogen. Ik vermoed dat mijnheer Knot weinig problemen heeft met zijn woonruimte. Kreten om tot afschaffing over te gaan zijn niet gebaseerd op werkelijke doorrekening van de lasten. Net als bij veel bestuurders die een goed inkomen hebben met dito behuizing, beperkt de blik zich op de korte termijn en bestaat er weinig empathie met de woningzoekenden

F.Walstra - assurantieadviseur 7 juni 2022

Woningvraag minder stimuleren, Hypoheekrenteaftrek z.s.m. laten vervallen. NHG normen aanscherpen, voor sommige mensen wordt het hel gemakkelijk om de strop af te wentelen op NHG cq de overheid.

Meer over
VVP-poll: klant dupe van consolidatiegolf financiële sector

VVP-poll: klant dupe van consolidatiegolf financiële sector

Veel reacties op de stelling van afgelopen week: 'Overname Aegon Nederland door a.s.r. einde consolidatieslag verzekeraars'. Maar liefst 82 procent was het niet...

VVP-poll: overname Aegon Nederland door a.s.r. einde consolidatieslag verzekeraars

VVP-poll: overname Aegon Nederland door a.s.r. einde consolidatieslag verzekeraars

Is er met de overname van Aegon Nederland door a.s.r. een einde gekomen aan de consolidatieslag onder verzekeraars? Wat denkt u? Doe weer mee met de nieuwe VVP-poll!...

VVP-poll: in 2023 zet ik forse stappen op weg naar duurzaam ondernemerschap

VVP-poll: in 2023 zet ik forse stappen op weg naar duurzaam ondernemerschap

Duurzaamheid kent meerdere kanten dan alleen een ecologische, het is zaak dat financieel adviseurs daar meer oog voor krijgen. Aldus de whitepaper ‘Het belang...

VVP-poll: adviseurs moeten bij advies rekening houden met rentemiddeling

VVP-poll: adviseurs moeten bij advies rekening houden met rentemiddeling

Minister Kaag laat rentemiddeling aan de markt, zo kopte VVP in afgelopen week in een nieuwsbericht. Wel zei ze erbij dat adviseurs een belangrijke rol hebben bij...

VVP-poll: gepersonaliseerde klantbenadering is dé manier om de zorgplicht goed te vervullen

VVP-poll: gepersonaliseerde klantbenadering is dé manier om de zorgplicht goed te vervullen

"Bij gepersonaliseerde klantbenadering krijgt elke klant unieke content toegestuurd met berichten die betrekking hebben op zijn of haar persoonlijke situatie. De...

VVP-poll: kabinet dient ook de structurele problemen aan te pakken

VVP-poll: kabinet dient ook de structurele problemen aan te pakken

"Veel aandacht is erop gericht om Nederland goed door de winter te loodsen. Dat is begrijpelijk, want er is acute nood. Maar zaken als de energietransitie, verduurzaming,...

VVP-poll: geldverstrekkers moeten meeverhuizen lage rente mogelijk maken

VVP-poll: geldverstrekkers moeten meeverhuizen lage rente mogelijk maken

"Het lijkt erop dat iedereen nog moet wennen aan de nieuwe realiteit en niet voorbereid was op een snelle stijging van de hypotheekrente", schrijft Michel Ligtlee,...

VVP-poll: schadepremies worden onbetaalbaar door klimaatverandering

VVP-poll: schadepremies worden onbetaalbaar door klimaatverandering

Als gevolg van de klimaatverandering (grote droogte, hevige stormen, enorme wateroverlast van korte duur) dreigt schade onverzekerbaar te worden. Jos Baeten (topman...

VVP-poll: dip hypotheekverstrekking zal van korte duur zijn

VVP-poll: dip hypotheekverstrekking zal van korte duur zijn

Volgens de Monitor Koopwoningmarkt is er sprake van een 'perfecte storm' die de koopwoningsmarkt serieus bedreigt. Uiteraard heeft dit invloed op hypotheekverstrekkers...

VVP-poll: criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper

VVP-poll: criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper

De criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper, aldus de AFM. Wat vindt u? Doe weer mee met de VVP-poll en stem. Dat kan HIER. De criteria in het acceptatiebeleid...