Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Overstroming 3 via Pixabay

Het kabinet publiceert voor de door de watersnood getroffen ondernemers in Limburg, met ten minste 50 procent omzetderving in het derde en vierde kwartaal van 2021, begin 2022 een eenmalige omzetdervingsregeling. Minister Grapperhaus: “De regeling voorziet erin dat ondernemingen die in aanmerking komen gecompenseerd zullen worden voor tien procent van de omzetderving in het vierde kwartaal van 2021 en wordt uitgevoerd door RVO. Indien ondernemers tevens gebruik maken van de NOW 4 en/of 5, geldt de vergoeding vanuit deze omzetdervingsregeling als omzet, en kan dit leiden tot een beperktere NOW-subsidie.”

De kosten van deze regeling worden gebudgetteerd op twaalf miljoen euro.

Uitvoering Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Gedupeerden konden tot uiterlijk 15 december melding doen van mogelijke schade volgens de Wts. Bij RVO zijn volgens de laatste cijfers 2.700 meldingen gedaan en zijn er 2.460 schade expertises gepland of (deels) uitgevoerd. RVO heeft tot nu toe 466 aanvragen ontvangen en er is 7.145.492 euro uitbetaald aan 273 gedupeerden.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Diana Smeets - Podocentrum Koenen bv 3 november 2022

Graag zou ik meer informatie willen ivm de omzetderving die we hebben gehad tgv de watersnoodramp? Waar moet ik me melden? Welke gegevens hebben jullie nodig enz.

Meer over
Beroep op WTS juli 2021 veel minder groot dan ingeschat

Beroep op WTS juli 2021 veel minder groot dan ingeschat

Het beroep op de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg is minder groot dan aangenomen. Aldus minister Kaag in de Najaarsnota. Voor de regeling was 256 miljoen...

Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Regeling omzetderving watersnood open op 24 oktober

Provincie Limburg heeft de ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant’...

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar...

Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent...

Regeling Wts juli 2021: ruimere interpretatie van begrip inboedel

Regeling Wts juli 2021: ruimere interpretatie van begrip inboedel

Om ervoor te zorgen dat alle waterschademeldingen van particulieren in het kader van de Regeling Wts juli 2021 op gelijke wijze worden behandeld, voert de RVO een...

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Coulanceregeling voor schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

De ministerraad heeft ingestemd met een coulanceregeling voor schade waarvoor gedupeerden niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant...

Verbond wil solidair systeem compensatie bij overstroming grote rivier

Verbond wil solidair systeem compensatie bij overstroming grote rivier

Het Verbond van Verzekeraars roept de overheid op om samen met verzekeraars aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een goed functionerend compensatiesysteem,...

Meeste Wts-meldingen Limburg betreffen opruimkosten

Meeste Wts-meldingen Limburg betreffen opruimkosten

De meeste Wts-meldingen over waterschade in Limburg gaan tot nu toe over opruimkosten (20,4 procent). Dan volgen schade woning (zeventien procent) en schade inboedel...

Kolkende kwesties

Kolkende kwesties

(Uit VVP 5-2021) Het kabinet zegt niet langer ondernemers tegemoet te komen als ze zich tegen een onverhoopte ramp hadden kunnen verzekeren. Maar in de praktijk...

Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Het kabinet ziet geen reden om nader te kijken naar de financiële weerbaarheid van ondernemers bij klimaatschade. Dat antwoordt minister Grapperhaus op Kamervragen....