Wederom tijdelijke aanpassing Bedrijfsschaderegeling Taxi’s

Taxi via Pixabay 2018

In overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de Bedrijfsschaderegeling Taxi’s wederom tijdelijk aangepast. Voor de schades in 2022 is besloten bij het vaststellen van de bedrijfsschade (artikel 3) een vast bedrag van 205 euro per kalenderdag aan te houden in plaats van het gemiddeld opgereden bedrag. Alle overige teksten en artikelen blijven van kracht. Medio 2022 treden het Verbond en KNV in overleg om te komen tot afspraken over een definitieve regeling voor bedrijfsschades vanaf 2023.

Voor de schades in 2021 was al een tijdelijke aanpassing van kracht, waarbij het gemiddeld opgereden bedrag werd bepaald door een tweejaarlijks gemiddelde.

In de bedrijfsschaderegeling is overeengekomen dat het in de overeenkomst opgenomen minimale schadebedrag jaarlijks wordt aangepast aan de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer. Dit houdt in dat voor schadegevallen vanaf 1 januari 2022 het minimale schadebedrag wordt vastgesteld op 837,00 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Enorme daling aantal nieuwe taxi’s

Enorme daling aantal nieuwe taxi’s

Uit onderzoek van Diks Verzekeringen blijkt dat er in de eerste zeven maanden van 2020 een enorme daling is in het aantal taxi’s dat...

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Het premievolume van de Vereende nam vorig jaar met 27 procent fors toe tot 45,5 miljoen euro. Metname de grote stijging van het aandeel taxiverzekeringen is opvallend....

Strengere controle of taxi's verzekerd zijn

Strengere controle of taxi's verzekerd zijn

Alle taxi's worden vanaf 1 oktober 2019 100 procent door de RDW gecontroleerd door middel van een zogenaamde registervergelijking. Kentekenhouders kunnen via deze...

Geen quick fix onverzekerbaarheid taxi's

Geen quick fix onverzekerbaarheid taxi's

Er is geen quick fix bij de onverzekerbaarheid van taxi's. Tot die conclusie komt het Verbond van Verzekeraars in een verslag op zijn website over de bijeenkomst...

Interventie bij taxipremies niet aan de orde

Interventie bij taxipremies niet aan de orde

Minister Van Veldhoven grijpt niet in bij de sterk gestegen premies voor taxi's. Dat laat ze de Tweede Kamer weten. Van Veldhoven: "De hoogte van de door verzekeraars...

Geen minimumleeftijd voor taxichauffeurs

Geen minimumleeftijd voor taxichauffeurs

Minister Van Veldhoven ziet geen reden om de minimumleeftijd voor taxichauffeurs aan te passen, schrijft ze in antwoord op Kamervragen. De Amsterdamse PvdA-fractie...

Meer toezicht op taxi's

Meer toezicht op taxi's

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start in 2019 een toezichtprogramma ‘taxivervoer’. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in antwoord...

Verbond waarschuwt taxibranche

Verbond waarschuwt taxibranche

Taxichauffeurs zijn relatief vaak betrokken bij ongelukken. Vooral jonge, zzp'ende chauffeurs veroorzaken veel schade, meldt het Verbond van Verzekeraars. "Het gaat...