Werknemers: geen urgentie bijsparen voor pensioen

Bartjan Willenborg

Nu de beleggingsrendementen onder druk staan en pensioenen mogelijk gekort worden, zou je verwachten dat werknemers de noodzaak inzien om bij te sparen voor hun pensioen. Uit recent onderzoek van Mercer blijkt echter dat een kwart van de werknemers de afgelopen jaren juist minder is gaan sparen voor het pensioen. Een even grote groep werknemers spaart zelfs helemaal niet.

Mercer vroeg ruim duizend werknemers tussen de 18 en 65 jaar die werkzaam zijn bij een bedrijf met minstens 50 werknemers naar de financiële planning van hun pensioen. "Het is verontrustend dat er steeds minder gespaard wordt door werknemers voor hun pensioen", zegt Bartjan Willenborg van Mercer, "vooral omdat de pensioenresultaten al jaren onder druk staan en de verwachting is dat pensioenen gekort worden. Juist daarom is het belangrijk dat werknemers de urgentie zien van het bijsparen voor hun pensioen."

Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf werknemers geen pensioenplan heeft. Vooral in de handel- en transportsector is dit percentage hoog (meer dan de helft heeft geen pensioenplan). In de bouw en industrie hebben werknemers het vaakst een pensioenplan (78%). "Een goed pensioenplan is belangrijk voor werknemers; het neemt de financiële onzekerheid en de daarbij horende stress weg", meent Willenborg.

 

Minder dan een kwart van de werknemers zegt te willen stoppen op de wettelijke pensioenleeftijd. De overige werknemers willen liever afbouwen richting pensioenleeftijd of stoppen zodra men voldoende netto-inkomen heeft opgebouwd voor het pensioen (eerder dan 65). Willenborg: "De vraag is of mensen nu werkelijk weten wanneer ze écht kunnen stoppen met werken. De resultaten uit ons onderzoek laten zien dat er nog steeds weinig inzicht is in hoe het pensioen precies in elkaar zit." Zo zegt 44 procent van de werknemers wel geïnteresseerd te zijn in hun pensioensituatie, maar de helft vindt informatie over pensioenen te complex. "Werknemers hebben wel degelijk interesse, maar die gaat eerder uit naar wat er nu werkelijk in de pot zit dan naar de techniek van het pensioen erachter. Grip krijgen op het pensioen blijft dus urgent, en daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer", aldus Willenborg.

Reactie toevoegen

 
Nederland nog altijd bij beste pensioenstelsels

Nederland nog altijd bij beste pensioenstelsels

Nederland behoort opnieuw tot de landen met de beste pensioenen ter wereld, blijkt uit het veertiende wereldwijde onderzoek van adviesbureau Mercer en het CFA Institute....

Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

De verhoging van het minimumloon met 10 procent per 1 januari 2023 raakt veel meer mensen en gaat veel meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

Het is niet aannemelijk dat werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen specifiek als alternatieve routes voor vervroegde uittreding worden gebruikt. Dat...

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Via een online event is eind vorige week het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Het platform, een initiatief van een groot aantal organisaties...