AFM: “Consument steeds beter bediend”

Rudy van Leeuwen AFM 2022

(Adviesvak over vijf jaar volgens de AFM, VVP 06-2022) “Wij verwachten dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen van financieel advies uiteindelijk de consument steeds beter bediend zal worden.”Aldus Rudy van Leeuwen, manager Verzekeren en Pensioenen bij de AFM.

Op dit moment ziet de AFM dat de activiteiten van financieel dienstverleners, en daarmee het adviesvak, zich vooral concentreren op advies en bemiddeling met beheer. Dit blijkt uit de jaarlijkse uitvraag die de AFM onder financiële dienstverleners uitzet (Marktmonitor Adviseurs en Bemiddelaars, MMAB). Daarnaast ziet de AFM ook dat steeds meer financieel dienstverleners meer dan 80 procent van hun omzet uit de dienstverlening van één productgroep behalen, 34 procent van de financieel dienstverleners die de MMAB hebben ingevuld geven aan dat dit op hun bedrijfsvoering van toepassing is.

Rudy van Leeuwen (AFM): ‘Trend van keuzes maken zal zich voortzetten.’

De AFM verwacht dat de dienstverlening van financieel adviseurs zich ook in de toekomst zal blijven concentreren op advies en bemiddeling met beheer, ondanks dat ook nieuwe vormen van dienstverlening continu ontwikkeld zullen worden. Het feit dat steeds meer financieel dienstverleners keuzes maken met betrekking tot hun bedrijfsvoering zal naar onze verwachting ook doorzetten. Het is immers belangrijk om na te denken over de doelgroep die je wilt bedienen, welke producten voor die doelgroep belangrijk zijn en op welke wijze jouw doelgroep wil communiceren. De AFM verwacht dan ook voor de komende jaren dat de trend van keuzes maken zich zal voortzetten.

Kwetsbaarheden

Keuzes maken is ook belangrijk voor de bedrijfsvoering van de onderneming. Een integere en beheerste bedrijfsvoering is één van de vele wettelijke vereisten waar een financieel dienstverlener aan moet voldoen. Een beheerste bedrijfsvoering hebben is niet zo gemakkelijk, er sluipen hier al snel kwetsbaarheden in. Een kwetsbare bedrijfsvoering kan bij alle soorten en maten financieel dienstverleners optreden, voor kleine(re) kantoren geldt dat veel activiteiten op verschillende fronten door weinig mensen moeten worden uitgevoerd (of allemaal op een paar schouders terecht komen). Voor grote(re) ondernemingen kan de kwetsbaarheid zitten in expertises die slechts bij een of weinig mensen aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn ondernemingen die op een bepaald productgebied slechts één adviserende klantmedewerker hebben en bij uitval van deze medewerker geen backup hebben en de dienstverlening niet meer kunnen voortzetten. Of zoals een financieel dienstverlener al eens tegen ons zei: één adviseur zonder achtervang is geen adviseur.

Ontzorgen

De AFM verwacht dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen van financieel advies uiteindelijk de consument steeds beter bediend zal worden. Dit zal ook in de toekomst noodzakelijk blijven: consumenten worden geconfronteerd met belangrijke transities die impact hebben op hun financiële huishouden. Financieel adviseurs hebben toegevoegde waarde om bestaande en nieuwe klanten hierbij te ontzorgen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Toezichthouders breiden samenwerking digitaal toezicht uit

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) richt twee extra Kamers op voor het afstemmen van toezicht op online platforms en op kunstmatige intelligentie. Bij...

Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Geen zorgen over AFM-onderzoek naar hypotheekadvies

Brancheverenigingen maken zich geen zorgen over het door de AFM aangekondigde onderzoek naar de werkpraktijk van hypotheekadviseurs. De NVHP, Adfiz en OvFD laten...

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2023 voor 6.500 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf maandag 13 februari de Marktmonitor (MMAB) van de AFM voor 2023 invullen. Groep 2 kan dit vanaf 20 februari en...

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

“Wij zijn niet tégen maatwerk, we willen alleen dat het verantwoord gebeurt.” Dat zegt Zdenka van Schaik, bij de AFM verantwoordelijk voor het...

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...