Schaalgrootte is onmisbaar

Marc van Nuland 2016

Met de overname van UMG is Aon een nog grotere speler geworden dan ze al was. Maar zelfgenoegzaamheid treft VVP bij ceo Marc van Nuland niet aan. Van Nuland: “Ik snap niet dat iemand kan zeggen dat hij klaar is. Het is altijd mogelijk dingen beter te doen.”

In de hal van het hoofdkantoor van Aon in Rotterdam hangt een enorm bord met daarop de ontstaansgeschiedenis van de risico- en verzekeringsadviseur. Die geschiedenis voert inmiddels 330 jaar terug. Van Nuland zegt zich terdege bewust te zijn van de lange historie. “Ik ben een passant. Ik mag een paar jaar verantwoordelijk zijn voor een onderneming die al heel lang bestaat en nog heel lang zal bestaan. Borgen van de continuïteit van het bedrijf staat bij mij daarom voorop.”

Van Nuland maakt sinds 1992 deel uit van de Aon-historie. Hij begon toen bij Hudig-Langeveldt Groep, een jaar eerder overgenomen door Aon. Van Nuland klom op tot CEO van Aon Risk Solutions. Sinds het vertrek van Lex Geerdes in 2016, combineert hij deze functie met de rol van Country Manager Aon Nederland. Tijdens zijn loopbaan heeft Van Nuland het imago van de zakelijke verzekeringssector eigenlijk alleen maar zien verbeteren. “Wij hadden met woekerpolissen niks te maken. In de zakelijke markt vond omzetting van polisverkoop naar risicomanagement al lang plaats. Dat heeft ons imago bij klanten juist verbeterd.”

Uitdager in het team

Door zijn studie bestuurskunde heeft Van Nuland geleerd kwesties uit meerdere hoeken te bekijken. Een winning team bestaat voor hem dan ook uit meerdere disciplines. “Binnen het team zie ik mezelf als uitdager: ik daag de anderen uit om hun kijk te geven.” Variëteit aan kennis en kunde in het team is natuurlijk belangrijk, maar volgens Van Nuland gaat het er nadrukkelijk ook om hóe mensen kijken. Dat is meteen ook een van de grootste drijfveren en accu’s van de topmanager Van Nuland: “Het is topsport om een grote onderneming te leiden. Ik heb het geluk van een sterk gestel, ik ben nooit ziek. Maar ik krijg ook energie van mensen. Ik wil weten wat mensen beweegt, hoe zaken werken. Die nieuwsgierigheid is een belangrijke accu.”

Van Nuland bezoekt gemiddeld drie tot vier klanten per week. Om voeling te houden, maar juist ook omdat hij wil weten hoe deze ondernemers denken en hoe hun bedrijf in elkaar steekt. Het is ook waar Van Nuland zijn inspiratie vandaan haalt. “Ik lees geen managementboeken. Ik heb ook geen helden op dat vlak. Ik probeer wel nieuwe ideeën op te pikken uit de financiële dagbladen. Maar ik haal inspiratie toch vooral uit mijn contacten met klanten. Wat willen jullie van ons? Waar kunnen we jullie bij helpen.” Innovatie zit in het DNA van Aon. “Nieuwe ideeën ontstaan in het contact met onze klanten. Uit dat contact komt naar voren welke nieuwe wensen er bij klanten leven. Vervolgens stellen we een projectgroep samen om het vraagstuk uit te werken.”

Hoewel hij als midden-vijftiger nog barst van de energie, en de ouderen van nu veel jonger en fitter zijn dan vroeger, acht Van Nuland het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers van groot belang. In het eigen bedrijf maar ook bij klanten. “Hoe krijgen we mensen zover dat ze gezond eten, dat ze sporten? Dat is een belangrijke vraag in onze eigen onderneming, maar we zien als onze maatschappelijke taak om dit ook bij onze klanten aan de orde te stellen.” Volgens Van Nuland mag ook niet worden vergeten dat de een mens nu eenmaal niet zo gezond of sterk is als de andere. “En wat te denken van het feit dat je een langere levensverwachting hebt als je in een bepaalde omgeving geboren wordt? Dat heeft zeker ook met opleiding te maken. Daar kunnen we als Aon een rol in spelen.”

Van Nuland vertelt dat één van zijn vroegere bazen met 55 met pensioen ging. “Je hoort ook wel eens verhalen van mensen die zeggen: ik ben klaar. Ik begrijp dat niet. Het werk is nooit af. Je omgeving verandert voortdurend. Je stelt je ambities steeds bij. Momenteel ligt de focus hier op de integratie van UMG. Maar ondertussen blijven we kijken: wat kunnen we beter doen, waar liggen nieuwe kansen?”

Van Nuland geeft een voorbeeld inzake de afhandeling van claims. “Het is gebruikelijk dat makelaar en riskmanager een intake doen bij de klant. Maar waarom doet niet ook de schadebehandelaar een intake? Mocht er onverhoopt schade zijn, dan kent de behandelaar of de afdeling claims handling het bedrijf en de ondernemer al. Dan kunnen we allicht nog meer waarde toevoegen bij de schadebehandeling, toch de proof of the pudding bij verzekeringen.”

Van Nuland vertelt dat UMG vooral een kans was die langs kwam. “Ons streven is niet om zo groot mogelijk te worden. Maar UMG was een te mooie gelegenheid om te laten lopen. Aon en UMG vullen elkaar naadloos aan; Aon is sterk in de grootzakelijke markt, UMG heeft een sterke positie bij het MKB en bij particulieren.”

Aon is ook zeer geïnteresseerd in het volmachtbedrijf van UMG. Sterker, dat is volgens Van Nuland zo goed ingericht dat Aon het model van UMG zal volgen. Volgens sommigen is het volmachtmodel te duur. Van Nuland ziet het precies andersom. “Wij geloven absoluut dat je dankzij volmachten de keten klant-adviseur-verzekeraar heel efficiënt kunt inrichten. Volmachten zijn een heel efficiënte manier van distribueren voor verzekeraars. Een voorwaarde is uiteraard wel dat de volmachttekening bij een kantoor gezond is. Bij ons was dat deels het geval, maar deels kon het ook beter. Vandaar dat we insteken op het volmachtbedrijf van UMG.”

Hoewel Aon dus niet speciaal op UMG uit was, is Van Nuland zeer content met de overname. Schaalgrootte is volgens hem onontbeerlijk. “Ook aan verzekeraarskant vindt nog steeds concentratie plaats. Schaalgrootte is voor ons van belang om dat spel mee te blijven spelen. Verzekeraars verwachten dat wij professioneel opereren. Dat vereist investeringen. Die investeringen, zoals in ICT, doe je makkelijker als je groot bent.”

Juist daarom is het van belang dat kleinere adviseurs naar wegen zoeken om ook de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Van Nuland constateert dat regionale kantoren momenteel weer volop op het overnamepad zijn, om meer volume te krijgen. Aansluiten bij een serviceprovider is voor kleinere adviseurs ook een optie. “Linksom of rechtsom: schaalgrootte is belangrijk. Anders ga je het als kleiner kantoor toch lastig krijgen. Al is het alleen al vanwege de toenemende compliance-eisen.”

Zelfs de omvang van Aon biedt volgens Van Nuland geen garantie. “De concurrentie is hevig. Wij moeten echt een professionele partner voor verzekeraars zijn. Natuurlijk kunnen verzekeraars haast niet om een grote speler als Aon heen, maar we moeten niet de fout maken te denken dat we almachtig zijn. Daarvoor is de markt te open en transparant.”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Marc van Nuland vertrekt per 1 april bij Aon Nederland

Marc van Nuland vertrekt per 1 april bij Aon Nederland

Aon heeft maandag bekendgemaakt dat Marc van Nuland, Chairman van Aon Nederland, de organisatie per 1 april gaat verlaten. Van Nuland was tot 1 april 2022 CEO van...

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Na de parlementaire behandeling is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens Aon een stuk ingewikkelder geworden dan aanvankelijk beoogd. Frank Driessen, CEO Aon...

Aon: urgentie ander pensioenstelsel minder hoog

Aon: urgentie ander pensioenstelsel minder hoog

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in november naar 121 procent. Dit biedt ruimte...

Happy Wealthy maakt pensioen en geldzaken begrijpelijk en leuk

Happy Wealthy maakt pensioen en geldzaken begrijpelijk en leuk

Aon lanceert met Happy Wealthy een online platform voor werkgevers, waarmee zij hun medewerkers op een speelse manier laten ontdekken hoe zij financieel gezond kunnen...

Aon wil scale-ups risicobewust en vezekerbaar maken

Aon wil scale-ups risicobewust en vezekerbaar maken

Aon gaat samenwerken met HighTechXL om start-ups en scale-ups risicobewuster en verzekerbaar te maken. Gedurende het HighTechXL-programma leren start-ups en scale-ups...

Joost Vink managing director Facultative Benelux bij Aon

Joost Vink managing director Facultative Benelux bij Aon

Aon heeft Joost Vink aangesteld als managing director Facultative Benelux bij Aon’s Reinsurance Solutions. Hij keert daarmee terug op het oude nest. Vink begon...

Aon: “Nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk later ingevoerd"

Aon: “Nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk later ingevoerd"

“Al met al lijkt het steeds waarschijnlijker te worden dat de datum van 1 januari 2023 niet gehaald wordt.” Aldus Aon's Wealth Solutions Nederland over...

Gebrek aan kennis over verzekerbaarheid van huisdieren

Gebrek aan kennis over verzekerbaarheid van huisdieren

Aon merkt dat huisdiereigenaren vaak niet weten of een door hun dier veroorzaakte schade wel of niet onder de inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering valt. Volgens...

Aon: COVID-19 heeft beperkte impact op levensverwachting

Aon: COVID-19 heeft beperkte impact op levensverwachting

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 geleid tot meer sterfte dan normaal, zogenoemde oversterfte. Er is wereldwijd vastgesteld dat het COVID-19-virus zorgt voor...

Aon verlengt actie gratis tankpas bij autoverzekering

Aon verlengt actie gratis tankpas bij autoverzekering

Aon verlengt de actie waarin zij een tankpas van 25 euro aan automobilisten biedt die een autoverzekering via de makelaar afsluiten. Aon: “Wij willen met met...