SFDR-regels aangescherpt

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële producten, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat betekent de aanstaande aanscherping van de SFDR-regels voor je adviespraktijk?

Voor de komst van de SFDR was je bij advies over beleggingsproducten alleen verplicht om de risicobereidheid en beleggingsvoorkeuren van je klant uit te vragen. Als je klant duurzaamheid belangrijk vond of het daar met je over wilde hebben waren daar geen regels aan verbonden, terwijl duurzaamheid wel steeds hoger op de maatschappelijke agenda kwam te staan. Om daar iets aan te doen, duurzaam beleggen te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in beleggingsstromen is in maart 2021 de SFDR geïntroduceerd. De SFDR verplichtte de financiële sector om transparanter te zijn over de duurzaamheid van beleggingen.

Voor jou als adviseur betekende dat onder andere dat je via je website transparant maakt hoe je rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en deze integreert in je dienstverlening. Ook heeft de SFDR gevolgen voor de precontractuele informatie die je aan de klant verstrekt en de productinformatie die je van aanbieders ontvangt. Maar verder is de SFDR nu nog vooral gericht op de aanbiederszijde. Zij moeten bij hun producten informatie bieden over de impact van duurzaamheids risico’s op de waarde van de beleggingen en op de impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren (meer hierover: adfiz.nl/dossiers/sfdr).

Richtlijnen

Met de aanscherpingen en aanvullingen van 2 augustus 2022 komt daar enige verandering in. Vanaf dan moet je je klant specifiek vragen naar zijn duurzaamheidswensen en -voorkeuren. Iets wat je in de praktijk waarschijnlijk ook al deed. Immers, als je het met je klant hebt over hoe duurzaam hij wil beleggen, kun je haast niet om zijn duurzaamheidswensen en -voorkeuren heen. Daarbij spelen de volgende zaken:

‘Klant specifiek vragen naar duurzaamheidswensen’

Door Eiopa (de Europese AFM) is een aantal richtlijnen (guidelines) geformuleerd voor de uitvraag van deze duurzaamheidsvoorkeuren, omdat dat voor een klant doorgaans lastig is om te bepalen. Hierbij kun je denken aan de volgende zaken: inventariseer eerst de persoonlijke omstandigheden en beleggingsvoorkeuren van de klant voordat je naar de duurzaamheidsvoorkeuren vraagt. Op die manier moet voorkomen worden dat de klant kiest voor een product dat past bij zijn duurzaamheidsvoorkeuren, maar niet bij de financiële situatie. Vraag de klant of zijn duurzaamheidsvoorkeuren van toepassing zijn op alle beleggingsproducten of enkel producten die geen staatsobligatie zijn. Stel met de klant vast hoe groen de beleggingen moeten zijn. Op dit moment bestaan er grijze, groene en donkergroene producten. Dit kun je vaststellen door bij de klant te vragen welk percentage van de investeringen minimaal duurzame investeringen moeten zijn.

Op basis van de voorkeuren die je bij klant hebt geïnventariseerd, bepaal jij vervolgens welke producten daarbij aansluiten en neem je dat mee in je advies aan de klant.

Om te weten welke duurzaamheidskenmerken een product heeft en te kunnen bepalen welke producten aansluiten op de voorkeuren van de klant, is van belang dat de juiste informatie beschikbaar is. Onderdeel van de regels is dat aanbieders van producten bij hun productinformatie duidelijk maken wat de duurzaamheidskenmerken zijn van het product. Europa heeft daarvoor specifieke regels opgesteld (taxonomie) gericht op aanbieders en een format gemaakt voor hoe aanbieders deze informatie aan de klant duidelijk moeten maken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz roept adviseurs op om een melding te doen als een hypotheekverstrekker geen maatwerkofferte wil leveren waar dat eerst geen probleem was. Adfiz: "De Telegraaf...

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir, meldt Adfiz, verstrekt op verzoek weer de jaaropgave betaalde AOV-premie. Adfiz: "Navraag bij Movir leert dat het niet verstrekken van deze jaaropgave te...

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

De Goudse, aldus Adfiz, erkent dat in de nieuwsbrief die verzonden is naar aanleiding van de lancering van de Reis App explicieter had kunnen worden vermeld hoe...

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni is Sijtze Faber benoemd tot Lid van verdienste van Adfiz. Omdat hij door omstandigheden niet aanwezig kon zijn, toog...

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz heeft woensdag het kennisportaal Klimaatrisico’s gelanceerd dat zij onlangs al aankondigde. Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten, kennis en...

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met een kennisdossier klimaatrisico’s. Het belangrijkste onderdeel wordt de vergelijking van polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen....

Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...