SFDR-regels aangescherpt

Ken je vak! Adfiz

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële producten, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat betekent de aanstaande aanscherping van de SFDR-regels voor je adviespraktijk?

Voor de komst van de SFDR was je bij advies over beleggingsproducten alleen verplicht om de risicobereidheid en beleggingsvoorkeuren van je klant uit te vragen. Als je klant duurzaamheid belangrijk vond of het daar met je over wilde hebben waren daar geen regels aan verbonden, terwijl duurzaamheid wel steeds hoger op de maatschappelijke agenda kwam te staan. Om daar iets aan te doen, duurzaam beleggen te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in beleggingsstromen is in maart 2021 de SFDR geïntroduceerd. De SFDR verplichtte de financiële sector om transparanter te zijn over de duurzaamheid van beleggingen.

Voor jou als adviseur betekende dat onder andere dat je via je website transparant maakt hoe je rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en deze integreert in je dienstverlening. Ook heeft de SFDR gevolgen voor de precontractuele informatie die je aan de klant verstrekt en de productinformatie die je van aanbieders ontvangt. Maar verder is de SFDR nu nog vooral gericht op de aanbiederszijde. Zij moeten bij hun producten informatie bieden over de impact van duurzaamheids risico’s op de waarde van de beleggingen en op de impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren (meer hierover: adfiz.nl/dossiers/sfdr).

Richtlijnen

Met de aanscherpingen en aanvullingen van 2 augustus 2022 komt daar enige verandering in. Vanaf dan moet je je klant specifiek vragen naar zijn duurzaamheidswensen en -voorkeuren. Iets wat je in de praktijk waarschijnlijk ook al deed. Immers, als je het met je klant hebt over hoe duurzaam hij wil beleggen, kun je haast niet om zijn duurzaamheidswensen en -voorkeuren heen. Daarbij spelen de volgende zaken:

‘Klant specifiek vragen naar duurzaamheidswensen’

Door Eiopa (de Europese AFM) is een aantal richtlijnen (guidelines) geformuleerd voor de uitvraag van deze duurzaamheidsvoorkeuren, omdat dat voor een klant doorgaans lastig is om te bepalen. Hierbij kun je denken aan de volgende zaken: inventariseer eerst de persoonlijke omstandigheden en beleggingsvoorkeuren van de klant voordat je naar de duurzaamheidsvoorkeuren vraagt. Op die manier moet voorkomen worden dat de klant kiest voor een product dat past bij zijn duurzaamheidsvoorkeuren, maar niet bij de financiële situatie. Vraag de klant of zijn duurzaamheidsvoorkeuren van toepassing zijn op alle beleggingsproducten of enkel producten die geen staatsobligatie zijn. Stel met de klant vast hoe groen de beleggingen moeten zijn. Op dit moment bestaan er grijze, groene en donkergroene producten. Dit kun je vaststellen door bij de klant te vragen welk percentage van de investeringen minimaal duurzame investeringen moeten zijn.

Op basis van de voorkeuren die je bij klant hebt geïnventariseerd, bepaal jij vervolgens welke producten daarbij aansluiten en neem je dat mee in je advies aan de klant.

Om te weten welke duurzaamheidskenmerken een product heeft en te kunnen bepalen welke producten aansluiten op de voorkeuren van de klant, is van belang dat de juiste informatie beschikbaar is. Onderdeel van de regels is dat aanbieders van producten bij hun productinformatie duidelijk maken wat de duurzaamheidskenmerken zijn van het product. Europa heeft daarvoor specifieke regels opgesteld (taxonomie) gericht op aanbieders en een format gemaakt voor hoe aanbieders deze informatie aan de klant duidelijk moeten maken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in via een app, belangrijke documenten voorzien we van een digitale handtekening, onze...

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

"Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen." Zo reageert Adfiz op de maandag verschenen AFM-verkenning waarin de toezichthouder verzekeraars...

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz heeft een Checklist verplichte pre-contractuele informatie ontwikkeld. Adfiz: "Van algemene informatie over je kantoor tot het essentiele informatiedocument...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA-Business School met als doel vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren...

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

De resultaten over 2022 zijn voor de meeste bij Adfiz aangesloten advieskantoren boven verwachting. Ook de daling in hypotheken was lager dan verwacht. Voor 2023...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

Roger van der Linden hield in zijn speech op de Adfiz-nieuwjaarsbijeenkomst branchegenoten een spiegel voor. Hij zei onder meer: "Het essentiële van vooruitgang...