Vervallen risico-opslag na nieuwe WOZ-waarde

Kantoor Kifid

HYPOTHEKEN – De geldverstrekker in deze uitspraak hanteert risico-opslagen gebaseerd op de LTV. In de voorwaarden is opgenomen dat de consument een waardestijging van het pand mag aantonen, waarna de bank gevraagd kan worden om het rentepercentage aan te passen. Op 27 februari 2021 ontvangt de consument bericht van de gemeente over de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning. Op 28 februari 2021 geeft consument deze waarde door aan de geldverstrekker. De bank wijzigt de opslag per 1 maart 2021. De consument is van oordeel dat de bank deze opslag per 1 januari 2021 moet laten vallen. Het financieel belang van de consument is 28 euro.

De Geschillencommissie is het niet mee eens met de consument: “Niet de datum waarop het risico is gewijzigd, is bepalend voor het aanpassen van de (overeengekomen) rente maar het moment waarop de consument de bank over de gewijzigde waarde informeert. Dat de consument het feitelijk niet eerder kan doorgeven omdat hij de WOZ-beschikking pas enkele maanden na 1 januari ontvangt, komt als gevolg voor zijn eigen rekening en risico. De bank heeft beleidsvrijheid met betrekking tot wat zij met de consument overeenkomt en de commissie acht de in dit geval geldende regels naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.” – Uitspraak GC 2021-0865

Reactie toevoegen

 
Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...

Rekening houden met verbouwplannen

Rekening houden met verbouwplannen

HYPOTHEKEN – De adviseur adviseert en bemiddelt bij een hypothecaire geldlening. De Geschillencommissie stelt vast dat de adviseur op dat moment al wist of...

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

Kifid is er niet voor weigering aangaan relatie

HYPOTHEKEN – Omdat de kosten van hun in aanbouw zijnde woning (fors) zijn gestegen, vragen consumenten een aanvullende hypothecaire geldlening aan van 201.500...

Opleiding telt

Opleiding telt

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding...