Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Operatiekamer via Pixabay

Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg wordt per 2025 aangepast naar maximaal 150 euro per declarabele prestatie, waarbij de totale hoogte van het verplicht eigen risico in stand blijft. Het kabinet verkent of de invoering van maximumbedragen per prestatie ook een meerwaarde heeft in andere sectoren van de curatieve zorg.

Aldus minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer over de eerdere aangekondigde wijziging van het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg.

Het vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro wordt behouden

De minister: “Verzekerden met een vrijwillig eigen risico betalen een groter deel van hun zorgkosten zelf. Daarnaast gaat er een remmende werking uit van het vrijwillig eigen risico. Het is belangrijk om de inkomsten uit het vrijwillig eigen risico zo veel mogelijk in stand te houden. Om deze reden kies ik ervoor om het vrijwillig eigen risico toe te passen als de kosten van een prestatie in de medisch-specialistische zorg hoger zijn dan 150 euro. De meerkosten van de dbc of overig zorgproduct komen dan direct ten laste van het vrijwillig eigen risico.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - VDAB-Talent 23 januari 2023

Hoe durft de minister het op te schrijven. Om een extra eigen risico in stand te houden mag er slechts bij specialiste-hulp maximaal €150 direct een eigen risico worden gedeclareerd. Hij gaat volledig voorbij dat een verhoogd eigenrisico premie verhogend werkt. Juist diegenen die geen gebruik maken van ziektekosten krijgen een premie verlaging. Waardoor de premie van andere juist extra daardoor worden verhoogd. Een collectieve staat geen selectie toe dat wordt dus indirect wel toegepast.

Vooral jongeren betalen meer voor zorgverzekering

Vooral jongeren betalen meer voor zorgverzekering

De gestegen zorgpremies in 2023 raken vooral jongeren tot 25 jaar, blijkt uit de Datamonitor zorgverzekeringen van Geld.nl. Consumenten tussen de achttien en 25...

"Zorgverzekeraars moeten wel tegengas geven bij contractering"

"Zorgverzekeraars moeten wel tegengas geven bij contractering"

“Ik maak mij zorgen over de polarisatie in het debat over de zorg en de contractering.” Aldus Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland,...

Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van een maximum eigen risico van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Minister Kuipers van VWS...

Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren

Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren

Het aantal verzekerden dat voor een andere zorgverzekeraar heeft gekozen, is groter dan in voorgaande jaren. In het najaar van 2022 heeft acht procent van de verzekerden...

“Zorgcollectiviteit werkgever helpt zorgmijding voorkomen”

“Zorgcollectiviteit werkgever helpt zorgmijding voorkomen”

Een zorgcollectiviteit van de werkgever helpt volgens Aon zorgmijding te voorkomen. Koen Kerstens, Manager Health Solutions bij Aon: “In tijden dat de financiële...

Consument kiest vaker voor combinatiepolis

Consument kiest vaker voor combinatiepolis

Voor de zorgverzekering in 2023 kiezen veel meer mensen een combinatiepolis. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat 22,81 procent van de consumenten een combinatiepolis...

Consument vaak minder aanvullend verzekerd voor zorg

Consument vaak minder aanvullend verzekerd voor zorg

Consumenten zijn massaal op zoek naar manieren om te besparen op hun zorgverzekering. Hierbij kijken ze ook kritischer naar hun aanvullende verzekeringen, blijkt...

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen massaal de aanvullende verzekeringen

Overstappers schrappen dit jaar massaal hun aanvullende- en of tandverzekering en verhogen hun eigen risico. Het aantal overstappers dat dit jaar voor een aanvullende-...

Premieverschillen basisverzekering iets kleiner dan vorig jaar

Premieverschillen basisverzekering iets kleiner dan vorig jaar

De premieverschillen bij de basisverzekering zorg zijn iets kleiner dan in 2022, aldus Geld.nl. Toen konden consumenten op een basisverzekering 535,80 euro per jaar...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...