"aanzienlijk boekverlies bij verkoop vivat"

Het proces gericht op de verkoop van Vivat, zoals voorgeschreven door de Europese Commissie, ligt op schema. Rekening houdend met marktwaarderingen van verzekeringsmaatschappijen en de aanhoudende druk op de winst en solvabiliteit in het vierde kwartaal, zal een verkoop van Vivat, indien en wanneer gerealiseerd, naar verwachting leiden tot een aanzienlijk boekverlies.

Aldus Vivat bij de bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal 2014, waarin de solvabiliteit afnam. Vivat: "De solvabiliteitsratio’s van Vivat (Reaal NV) en SRLEV NV  (de juridische entiteit bestaande uit de levensverzekeringsactiviteiten van Vivat) daalden in het derde kwartaal, gedreven door de invloed van een ongunstig verloop van de rentecurve en credit spreads en een toegenomen volatiliteit van de rente. De DNB-solvabiliteit van Vivat daalde van 163 procent per ultimo juni 2014 tot 156 procent per ultimo september 2014. Bij SRLEV daalde de DNB-solvabiliteit van 173 per ultimo juni tot 164 procent. Zoals eerder gerapporteerd heeft SRLEV aan Vivat een kredietfaciliteit van 200 miljoen verstrekt, die, voor zover gebruikt, van het solvabiliteitskapitaal van SRLEV wordt afgetrokken. Eind september was 25 miljoen gebruikt; ten opzichte van eind juni 2014 is dit bedrag ongewijzigd. Naar verwachting zal Vivat in het vierde kwartaal van 2014 verder uit deze faciliteit putten. Bij volledig gebruik van deze faciliteit vermindert de solvabiliteit van SRLEV met nog eens 12 procentpunt. Bij Reaal Schade daalde de DNB-solvabiliteit van 235 procent per ultimo juni tot 222 procent, door het nettoverlies. Door verdere risicoverlaging van de beleggingsportefeuille in het derde kwartaal, met als doel de solvabiliteit tegen markt- en renterisico te beschermen, is de mogelijkheid voor een verbetering van de solvabiliteit aanzienlijk afgenomen."

De resultaten bleven in het derde kwartaal onder druk staan. De marktaandelen bij zowel leven als schade waren grotendeels in lijn met die van het eerste halfjaar.

Als gevolg van een dotatie aan de verzekeringstechnische voorzieningen van 144 miljoen in verband met het IFRS LAT-tekort, voornamelijk gedreven door de daling van de lange rente, rapporteerde Vivat in het derde kwartaal een nettoverlies van 112 miljoen. Exclusief deze dotatie boekte VIVAT een nettowinst van 32 miljoen. Als gevolg van een verdere risicoverlaging van de beleggingsportefeuille werd de nettowinst opnieuw ondersteund door gerealiseerde winsten op de aandelenportefeuille: exclusief eenmalige posten en het effect van de beleggingsportefeuille en hedges, bedroeg de onderliggende winst  2 miljoen. Positieve onderliggende resultaten bij operationele entiteiten Reaal Leven, Zwitserleven en ACTIAM werden grotendeels tenietgedaan door een onderliggend verlies bij Reaal Schade, veroorzaakt door hogere schadeclaims bij brand en motor.

Reactie toevoegen

 
Vivat verder als Athora Netherlands

Vivat verder als Athora Netherlands

Vivat gaat verder door het leven als Athora Netherlands. De naamsverandering is het sluitstuk van de overname door de Europese levens- en herverzekeraar Athora. “Met...

Vivat focust zich op pensioen

Vivat focust zich op pensioen

Vivat gaat zich na de overname door Athora focussen op pensioen met Zwitserleven als merknaam. De naam Vivat verdwijnt; Vivat wordt Athora Nederland in het vierde...

NN Group rondt overname Vivat Schade af

NN Group rondt overname Vivat Schade af

NN Group heeft de acquisitie van Vivat Schade afgerond. Met de overname is NN Group marktleider geworden op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt. NN Group betaalde...

Krimp individuele levenmarkt kost Vivat premie-inkomen

Krimp individuele levenmarkt kost Vivat premie-inkomen

Vivat zag het premie-inkomen in de eerste helft van het jaar dalen met vier procent, door de krimpende markt voor individuele levensverzekeringen. Het premie-inkomen...

Vivat blikt vooruit op Prinsjesdag

Vivat blikt vooruit op Prinsjesdag

Vivat heeft voor het eerst een vooruitblik op Prinsjesdag gepubliceerd. Kees van Oostwaard van Fiscale Zaken zet in een blog de belangrijkste verzekeringszaken op...

Anbang houdt opties open

Anbang houdt opties open

Vivat is door Anbang geïnformeerd over het feit dat Anbang is gestart met de volgende fase van de strategische heroriëntatie van haar aandeelhouderschap...

Shortlist Weather Damage Prevention Challenge

Shortlist Weather Damage Prevention Challenge

Vivat heeft de shortlist bekend gemaakt van de deelnemers aan de Weather Damage Prevention Challenge. In de zomer deed de verzekeraar een oproep aan start-ups om...

SRLEV zag solvabiliteit teruglopen in eerste halfjaar

SRLEV zag solvabiliteit teruglopen in eerste halfjaar

SRLEV, onderdeel van Vivat, zag de solvabiliteit in de eerste helft van 2018 teruglopen. Noteerde het concern eind vorig jaar een solvabiliteit (volgens standaard...

Anbang van start met verkoop Vivat

Anbang van start met verkoop Vivat

Anbang heeft een aantal internationale zakenbanken verzocht een voorstel te doen om Vivat te verkopen, aldus de Telegraaf. Anbang nam Vivat in 2015 over voor 1...

Achmea, Aegon, ASR, NN en Vivat in nieuwe Europese stresstest

Achmea, Aegon, ASR, NN en Vivat in nieuwe Europese stresstest

EIOPA heeft Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea geselecteerd voor deelname aan een nieuwe stresstest. Op verzoek van DNB zullen ook ASR en Vivat aan de stresstest...