Adfiz: écht werk maken van financiële fitheid

Roger van der Linden: ‘Ik wil me verder ontwikkelen als ondernemer.’

Maak écht werk van financiële fitheid, waarbij de focus moet zijn op een integrale aanpak. Dat stelde Adfiz-voorzitter Roger van der Linden tijdens de Midjaarsbijeenkomst van de adviseursorganisatie woensdagmiddag in Laren. Van der Linden: “Continue en maatschappijbrede aandacht voor een doorlopende en integrale aanpak van financiële fitheid… ik zie het nog niet.”

Financieel adviseurs, aldus Van der Linden, “tekenen vol in op het in beweging krijgen van mensen om te werken aan hun financiële gezondheid. Dat kunnen we overigens niet alleen, en dat willen we ook niet alleen. Wat we willen is samen denken en werken aan resultaat. Natuurlijk samen met verzekeraars en banken, maar ook met overheid, werkgevers, gedragswetenschappers, onderwijsinstellingen en ieder ander die financiële fitheid als uitgangspunt kiest.

“Wij willen met iedereen meedenken en werken aan structurele en zichtbare aandacht voor financiële gezondheid. werken aan interventies, acties en campagnes die nodig zijn om mensen te helpen verder te kijken dan een verzekering voor de auto, een hypotheek voor het huis en een lijfrente voor een fiscale aftrek. Wij willen werken aan alle mogelijke antwoorden op de vraag hoe mensen te motiveren om regelmatig aandacht te geven aan de eigen financiële situatie, ook als daar al enige tijd geen acute aanleiding voor is. En vooral willen wij werken om niet langer pillen, poedertjes, drankjes en zalfjes voor te schrijven voor acuut opspelende klachten, maar om integrale financiële fitheidsprogramma’s te ontwerpen. En die programma’s komen er. Naar mijn overtuiging in alle soorten, maten en zwaartes. Soms is het een uitgebreid financieel plan met geplande periodieke updates, soms het eerlijke advies dat het binnen de mogelijkheden al prima op orde is. En alles daar tussen in.”

Niet genoeg

Van der Linden: “Mijn stelling is dat we niet moeten denken dat het genoeg is voor financiële fitheid. Wat informatie van een aanbieder over een bestaand product of wat extra transparantie alleen helpt een klant echt niet. En dat beeld moeten we ook niet oproepen bij de consument. Focus op slechts een puzzelstukje uit de hele puzzel is nu eenmaal niet genoeg.

“Dus als een deeladvies, een begeleide keuze of een informatieset bijdraagt aan aandacht voor financiën, en bereidheid om naar het relevante totaalplaatje te kijken, dan is dat top.  Als ze ingezet worden om alleen het betreffende puzzelstukje wat te verbeteren, zonder erop te wijzen dat het uiteindelijk om de totale puzzel gaat, dan gaan we heel wat crash-diëten tegemoet. En dat geeft misschien even het gevoel heel goed bezig te zijn, maar na een tijd blijkt het toch niet te werken. Sterker nog: het gaat tegenwerken.”

Van der Linden noemde het belangrijk om consumenten te wijzen op de baat die ze hebben bij financiële fitheid.  De Adfiz-voorzitter: “We moeten het niet teveel hebben over de schema’s, de training, de dingen die niet meer mogen, maar over de opbrengst, het inzicht, de rust, het geluk te weten waar je aan toe bent. Die beloning helpt naar mijn overtuiging ook beter om mensen voor hun financiële fitheid in beweging te krijgen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
SFDR-regels aangescherpt

SFDR-regels aangescherpt

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële...

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz roept adviseurs op om een melding te doen als een hypotheekverstrekker geen maatwerkofferte wil leveren waar dat eerst geen probleem was. Adfiz: "De Telegraaf...

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir, meldt Adfiz, verstrekt op verzoek weer de jaaropgave betaalde AOV-premie. Adfiz: "Navraag bij Movir leert dat het niet verstrekken van deze jaaropgave te...

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

De Goudse, aldus Adfiz, erkent dat in de nieuwsbrief die verzonden is naar aanleiding van de lancering van de Reis App explicieter had kunnen worden vermeld hoe...

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni is Sijtze Faber benoemd tot Lid van verdienste van Adfiz. Omdat hij door omstandigheden niet aanwezig kon zijn, toog...

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz heeft woensdag het kennisportaal Klimaatrisico’s gelanceerd dat zij onlangs al aankondigde. Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten, kennis en...

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met kennisdossier klimaatrisico’s

Adfiz komt met een kennisdossier klimaatrisico’s. Het belangrijkste onderdeel wordt de vergelijking van polisvoorwaarden van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen....

Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Dertig procent van de bevolking van vijftien jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het...