Adfiz: scherp blijven ondanks verlichting AFM-toezicht bestaande producten

Adviseur stropdas via Pixabay

Adfiz roept adviseurs op om scherp te blijven ondanks de verlichting van het AFM-toezicht op bestaande producten. Adfiz woensdag: "De AFM heeft vandaag haar interpretatie van informeren en adviseren gepubliceerd omdat hierover volgens de AFM onduidelijkheid zou bestaan. Opvallend is het feit dat vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ worden gebracht.

“Tot nu toe was de interpretatie gangbaar dat van advies (in de zin van de Wft) sprake is wanneer beroepsmatig een aanbeveling wordt gedaan aan een specifieke klant ten aanzien van een nieuw financieel product of de aanpassing of verlenging van een bestaand product.

“In de nieuwe interpretatie beperkt de AFM dit tot een aanbeveling van een nieuw af te sluiten financieel product.

“Deze beperking van het adviesbegrip lijkt te betekenen dat allerlei publieksrechtelijke bepalingen om de consument te beschermen op de meeste onderhoudsdienstverlening door aanbieders en adviseurs niet meer zonder meer van toepassing zijn. Denk daarbij aan de diplomaplicht, het ken je klant principe en de passendheidsregels.

“Uiteraard gaan we met AFM en het ministerie van Financiën in overleg hoe wij dit moeten interpreteren. Het lijkt er op dat de mogelijkheden van de AFM om toezicht te houden op de adviezen tijdens de onderhoudsfase hierdoor zeer beperkt worden. Wij vinden toezicht ook van belang in de onderhoudsfase nadat de consument het product heeft afgesloten.

“Wij wijzen erop dat deze verlichting van toezicht niet direct effect heeft op hoe je je dienstverlening kunt inrichten. In het civielrecht heeft advies een veel bredere betekenis dan deze interpretatie. Een concrete aanbeveling om een product wel of niet af te nemen, aan te passen of te verlengen is zowel door Kifid als door menig rechter in vrijwel alle situaties als advies geïnterpreteerd. De kwaliteitseisen die aan je advies gesteld worden zullen voor een nieuw product dus niet anders zijn dan voor het aanpassen of verlengen van een bestaand product.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 1)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 1)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Opname bedrag ineens niet zonder risico’s

Opname bedrag ineens niet zonder risico’s

(Adfiz in Ken je vak! VVP 02-2022) Aan het gebruik van het keuzerecht (pensioenbedrag ineens) worden voorwaarden gesteld. Er gelden strakke eisen voor de informatievoorziening...

Adfiz: "Voorgenomen transparantieregels nutteloos voor het keuzeproces"

Adfiz: "Voorgenomen transparantieregels nutteloos voor het keuzeproces"

Nutteloos voor het keuzeproces, schadelijk voor de dienstverlening, praktisch onuitvoerbaar en juridisch onhoudbaar. Zo omschrijft Adfiz in het jaarverslag 2021...

Kijken naar het specifieke risico

Kijken naar het specifieke risico

(Ludger de Bruijn, Adfiz, in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Voldoende mogelijkheden voor maatwerk zijn cruciaal bij de verzekering van nieuwe risico’s....

"Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar"

"Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar"

Regel de verplichte keuzebegeleiding niet per pensioenuitvoerder maar via ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’. Schrap de duiding ‘passend’ bij keuzebegeleiding....

Eerste Adfiz Midjaarsbijeenkomst bij museum Singer Laren

Eerste Adfiz Midjaarsbijeenkomst bij museum Singer Laren

Adfiz organiseert op 8 juni de eerste Adfiz Midjaarsbijeenkomst. Een zomers netwerkevenement waar de gehele branche - Adfiz-leden, vertegenwoordigers van verzekeraars,...

Merendeel adviseurs nog op startniveau actief klantbeheer

Merendeel adviseurs nog op startniveau actief klantbeheer

(Uit VVP 2-2022) Branche-initiatief Actief Klantbeheer heeft de resultaten gepubliceerd van haar onderzoek naar de staat van actief klantbeheer onder onafhankelijk...

Hoe wint de klant door consolidatie?

Hoe wint de klant door consolidatie?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-Special Fusies & Overnames 2022) Er is al jaren een sterke dynamiek als het gaat om overnames in de markt van advieskantoren....

Brancheonderzoek Actief Klantbeheer: merendeel advieskantoren op startniveau

Brancheonderzoek Actief Klantbeheer: merendeel advieskantoren op startniveau

Ruim vier op de tien advieskantoren bevindt zich op niveau 1 als het gaat om Actief Klantbeheer. Deze kantoren geven incidenteel uitvoering aan actief klantbeheer....

Afschaffing collectiviteitskorting basisverzekering kwestie van tijd

Afschaffing collectiviteitskorting basisverzekering kwestie van tijd

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voorstander te zijn van de afschaffing van de collectiviteitskorting basisverzekering, zo bleek uit het debat in de Tweede...