Adviseur moet nadrukkelijk (blijven) wijzen op risico onderverzekering

Brandweer grote brand via Pixabay

(Rechtspraak) Niet voldoende wijzen op het risico van onderverzekering, komt een adviseur op een schadepost van bijna twee ton te staan. Wel meent de Rechtbank Midden-Nederland dat de eigenaar van het door brand verwoeste bedrijfspand ook niet alert genoeg is geweest en laat hem opdraaien voor de andere helft van de schade (ruim 375.000 euro volgens de eis).

De rechtbank is van oordeel dat de adviseur in de gegeven omstandigheden niet had kunnen volstaan met een enkele e-mail die slechts de algemene waarschuwing bevatte dat bij onderverzekering niet de volledige schade wordt vergoed door de verzekeraar. De rechtbank: “De gevolgen van onderverzekering kunnen aanzienlijk zijn, zoals in deze zaak ook is gebleken, en het ligt op de weg van de assurantietussenpersoon om er voor te waken dat een verzekerde hier niet door wordt overvallen. Als [procesdeelnemer I] een waarschuwing had ontvangen die meer was toegespitst op zijn specifieke situatie, dan was dat voor hem mogelijk aanleiding geweest om wel nadere vragen te stellen. Een herhaling van een dergelijke waarschuwing had vervolgens mogelijk het effect gehad dat hij in actie was gekomen en (een) taxatie(s) had laten uitvoeren.”

Naar het oordeel van de rechtbank kon daarom van de adviseur worden gevergd dat hij met enige regelmaat was blijven waarschuwen voor het risico van onderverzekering en was blijven wijzen op de mogelijkheid om een taxatie te laten uitvoeren om te kunnen bepalen of de lopende polissen nog naar wens waren. Hij had er bij het uitblijven van een reactie na de e-mail van 26 februari 2015 dus niet zonder meer van uitgaan dat de verzekeringen van [procesdeelnemer I] (nog steeds) passend waren.”

Gelijke delen

De rechtbank is wel van oordeel dat het aan partijen voor gelijke delen te wijten is dat ten tijde van de brand de verzekerde sommen niet waren opgehoogd. De rechtbank: “Als hij alerter was geweest - wat van een gemiddelde verzekernemer verwacht kan worden - had hij zich bewust kunnen zijn van de risico’s van onderverzekering voor zowel de opstal als de inventaris/goederen en had hij hierover contact kunnen opnemen met zijn tussenpersoon. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de omstandigheid dat [procesdeelnemer I] onderverzekerd was mede een gevolg is van zijn eigen handelen.”

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vordering van [procesdeelnemer I] wordt toegewezen tot het bedrag van 188.742,62 euro (89.975,29 euro met betrekking tot de opstal en 98.767,33 euro met betrekking tot de inventaris/goederen).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 oktober 2022

Wie is er verantwoordelijk voor onderverzekering agv de stijgende inflatie? De index loopt hier op achter. Mag de klant en het intermediair verwachten dat de index de inflatie volgt?

Meer over
Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...