Afbouw aandeel aflossingsvrij stilgevallen

Rekenmachine 3 via Pixabay

De afbouw van het aandeel aflossingsvrij in de totaal uitstaande hypotheekschuld is tot stilstand gekomen. Dat constateert DNB in haar Overzicht Financiële Stabiliteitsrisico’s Voorjaar 2022. DNB: “Het aandeel aflossingsvrij is in het vierde kwartaal van 2021 op 44 procent gestagneerd.”

De aflossingsvrije hypotheek wint weer aan populariteit. Als de trend doorzet zou het aandeel aflossingsvrij in de totale hypotheekschuld weer kunnen stijgen, denkt DNB. “24 procent van de huishoudens onder de 36 jaar sloot in het vierde kwartaal van 2021 een deels aflossingsvrij hypotheekcontract af ten opzichte van veertien procent in het eerste kwartaal van 2020, waarbij een aflossingsvrije lening vaak met een annuïtaire lening wordt gecombineerd.”

Aflossingsvrije hypotheken vormen een financieel risico voor huishoudens en financiële instellingen. Daar komt bij, aldus DNB, “dat een groot deel van de aflossingsvrije hypotheken gelijktijdig zal aflopen. Tussen 2034 en 2039 en 2047 en 2051 loopt respectievelijk 29 en 36 procent van de aflossingsvrije schuld af. Financiële instellingen hebben geen ervaring met de grootschalige afloop van aflossingsvrije hypotheken en daarom ook nauwelijks data van het krediet- en herfinancieringsrisico.” DNB maakt zich zorgen dat de risico's op potentiële verliezen niet voldoende zijn meegenomen door de instellingen in hun risicobeheersing.

Stijgende hypotheekrente

Ook de stijgende hypotheekrente vormt een risico voor huishoudens. DNB: “Voor 23 procent van de totaal uitstaande hypotheekschuld loopt de komende vijf jaar de rentevaste periode af; voor 57 procent in de komende tien jaar. Daarbij is de gemiddelde hypotheekrente op hypotheken waarvan de rentevaste periode de komende tien jaar afloopt met tussen de 1,8 en 3,2 procent laag. Door de stijgende hypotheekrente worden veel huishoudens met een variabel rentecontract – overigens is dit maar op vier procent van de Nederlandse hypotheekschuld van toepassing – of waarvan de rentevaste periode afloopt waarschijnlijk met hogere rentetarieven en mogelijk hogere maandlasten geconfronteerd.”

Energieprijzen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden ongekend snel gestegen, wat ook financiële gevolgen heeft voor Nederlandse eigenwoning-bezitters. Afhankelijk van de energieprijsstijging neemt het aantal huishoudens waarvan de hypothecaire maandlasten meer dan een kwart van het besteedbaar inkomen vormen toe met 2,7 tot 4,8 procent. Deze huishoudens komen relatief snel in de knel met hun financiële verplichtingen en hebben beperkt ruimte om financiële schokken op te vangen. In combinatie met andere negatieve ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een toename van de werkeloosheid, structureel achterblijven van het inkomen bij inflatie of hogere hypotheeklasten als gevolg van stijgende rentetarieven kan het aandeel niet-presterende hypotheken toenemen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

De Pensioenfederatie is kritisch op de wijziging van de kostenkaders 2021-2024 AFM en DNB die minister Kaag vorige week bekend maakte. De Pensioenfederatie “begrijpt...

DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

In een woensdag verschenen nieuwe studie onderzoekt DNB onder welke omstandigheden een cyberincident bij een financiële instelling zou kunnen uitgroeien tot...

DNB: “Woningvraag minder stimuleren”

DNB: “Woningvraag minder stimuleren”

De overheid moet de vraag naar woningen minder stimuleren. Aldus DNB-president Klaas Knot in gesprek met de Tweede Kamer over de financiële stabiliteit. Knot:...

Stijging hypotheekrente vlakt af

Stijging hypotheekrente vlakt af

Hoewel de hypotheekrente in de eerste vier maanden van het jaar met bijna 2 procentpunt is gestegen, begint deze stijging sinds mei duidelijk af te vlakken. Dat...

Hypotheekrente in hoog tempo op weg naar de drie procent

Hypotheekrente in hoog tempo op weg naar de drie procent

Kwamen de meeste rentetarieven op 20 en 30 jaar vast de afgelopen weken al boven de drie prrocent uit, nu lijkt het een kwestie van enkele weken (eind april) voordat...

Hypotheekrentes blijven flink stijgen

Hypotheekrentes blijven flink stijgen

De hypotheekrentes stijgen fors door, aldus Geld.nl.  “Zo steeg de hypotheekrente voor een annuïteitenhypotheek met NHG en een rentevaste periode...

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) pleit voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen...

DNB gaf aanwijzing aan Aegon Bank

DNB gaf aanwijzing aan Aegon Bank

DNB heeft op 18 december 2019 aan Aegon Bank een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing heeft DNB gegeven, omdat Aegon Bank verschillende bepalingen uit de Wft en het...

Massale toestroom hypotheekaanvragen

Massale toestroom hypotheekaanvragen

Wederom zijn er records verbroken op de hypotheekmarkt. Met 6.337 hypotheekaanvragen op één dag (10 februari) werd het oude record van 5.557 op 2 april...