Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

Wasmachine (gratis Pixabay)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens te kunnen verifiëren bij de overheid. De NVB laat dit weten in een reactie op een voorgenomen besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor consultatie aan stakeholders is voorgelegd. Met deze amvb worden vier werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang aangewezen ten behoeve waarvan systematisch gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt. Het betreft: (1) het informeren van familieleden van een patiënt bij geconstateerde erfelijke aandoeningen (klinisch genetische centra); (2) het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg ten behoeve van de bestrijding van fraude in zorg (Informatieknooppunt zorgfraude); (3) het uitvoeren van cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3  van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (banken en notarissen) en (4) het honoreren van aanspraken van gerechtigden op, al dan niet op termijn, opvorderbare  gelden of diensten op de verzekeraar (levens- en natura-uitvaartverzekeraars).

Het cliëntenonderzoek, dat onderdeel is van de poortwachtersrol van banken tot het financiële stelsel, wordt in het besluit aangemerkt als een taak van gewichtig maatschappelijk belang waarvoor banken systematisch gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen verkrijgen. De NVB: "Hieruit spreekt het maatschappelijk belang dat de overheid toekent aan de poortwachtersrol die banken vervullen."

Banken zien dat toegang tot BRP niet alleen zinvol is in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering, ook de bestrijding van fraude is een taak van gewichtig maatschappelijk belang en in het belang van de klant, aldus de NVB in haar consultatiereactie. Zo zou identiteitsfraude, bijvoorbeeld in het geval van gestolen identiteitsgegevens, sneller opgemerkt kunnen worden. Daarnaast voorkomt het kunnen verifiëren van het woonadres dat gevoelige gegevens van klanten bij de verkeerde personen terecht komen. De NVB zou graag zien dat het besluit op dit punt wordt aangevuld.

De voorgestelde toegang tot BRP zal beperkt zijn en slechts betrekking hebben op de gegevens die op grond van het Wwft cliëntenonderzoek al door banken vastgelegd en gecontroleerd moeten worden. De NVB geeft in haar reactie aan dat het kunnen verifiëren van gegevens alleen nodig is op een paar momenten binnen het cliëntenonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer iemand klant wil worden en de potentiële klant de gegevens heeft verstrekt die banken op grond van de Wwft moeten vastleggen en controleren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aon: pensioenuitkering bpr daalt verder

Aon: pensioenuitkering bpr daalt verder

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het eerste kwartaal van 2015 met 8 procent gedaald, aldus de Pensioenvergelijker van Aon...

Pensioenuitkering bpr daalt sterk

Pensioenuitkering bpr daalt sterk

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het vierde kwartaal van 2014 met maar liefst 18 procent gedaald, blijkt uit de Pensioenvergelijker...

Aon: lage rente zorgt voor lagere uitkomsten bpr

Aon: lage rente zorgt voor lagere uitkomsten bpr

De uitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het tweede kwartaal van 2014 met drie procentpunt gedaald. Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker...

AFM wil betere informatie over bpr

AFM wil betere informatie over bpr

De informatie die pensioenuitvoerders geven over beschikbare premieregelingen kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar beschikbare premieregelingen van...

Financiën publiceert correctie over besluit bpr

Financiën publiceert correctie over besluit bpr

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over beschikbare-premieregelingen en premie en kapitaalovereenkomsten gepubliceerd in de Staatscourant....