CFD komt met alternatief voor discussie over provisietransparantie

Provisieverbod Verkeersbord

CFD plaatst vraagtekens bij het actief transparantiemodel voor schadeprovisie van minister Kaag, gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten. "De nieuwe minister kiest voor een 'middle of the road' oplossing om de partijen bij elkaar te houden, maar CFD is hier niet gerust op." De CFD kondigt aan met een alternatief te zullen komen voor de discussie over provisietransparantie.

Het goede nieuws volgens CFD is dat het verzet van de belangenorganisaties en kritische vragen vanuit de kamer hebben geleid tot een visiewijziging. "Maar daar houdt het goede nieuws ook direct weer op. De branche moet nu namelijk zelf invulling geven aan deze nieuwe transparantie in samenwerking met de AFM. De AFM staat echter niet achter dit besluit van de minister en heeft al aangegeven dat deze ongewenste oplossing dan wel zo dicht mogelijk bij het werkelijke provisiebedrag moet liggen. Kortom, zo fijnmazig moet worden dat het eigenlijk weer nominaal per product wordt. Dat gaan leuke discussies worden", aldus CFD.

CFD blijft ook bij haar standpunt dat er sowieso geen enkele reden is om actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen door te voeren.  "We herhalen, er was en is geen enkele aanleiding, geen excessen, uitgebreide mogelijkheden voor consumenten om producten zonder kosten over te sluiten, of van intermediair te wisselen en de consument kon altijd vragen naar, en inzicht krijgen in het kostenmodel van het intermediair. Probeer eens bij verzekeraars inzicht te krijgen in hun kosten van de premie. De enige transparantie is dat er 21 procent van de premie naar de staatskas gaat (verzekeringsbelasting) en circa 20 twintig naar die intermediairs waar enkele verzekeraars zaken mee doen. En we weten dat die overige circa 60 procent leidt tot megawinsten, die lucratieve rendementen opleveren voor de aandeelhouders."

CFD: "Maar het moet gezegd, een scherpe focus op de beloning van het intermediair zorgt er natuurlijk voor dat het uitwijken naar direct writers en prijsvergelijkers erg aantrekkelijk wordt voor de vaak ondeskundige consument. Alles voor de scherpste prijs weten we inmiddels uit veel onderzoek. En alles wat niet via een onafhankelijk intermediair loopt is natuurlijk winstmaximalisatie voor de verzekeraar. En er is dan ook geen onafhankelijk expert meer die de consument beschermt tegen 'het oordeel' van de verzekeraar, bijvoorbeeld bij schade."

Over de transparantie van de brief van de minister heeft CFD ook nog wel wat opmerkingen. "Zo wordt er in de brief vermeld dat er met verschillende partijen is gesproken, waaronder brancheverenigingen, maar ontbreken de concrete namen en links naar de verslagen van die gesprekken. Ook gaat deze minister volledig voorbij aan het door haar ambtenaren uitgebrachte voorstel. Geen enkele toelichting waarom twee jaar werk van kundige ambtenaren en dure onderzoeken met een grote boog achteloos in de prullenbak verdwijnt. Het voorstel lijkt niet eens serieus meegenomen in de weging van de minister. Het komt heel erg over als; we doen een tussenoplossing om nu iedereen tevreden te houden en dan zorgt de AFM maar dat ze haar eigen doelen doordrukt."

Hoe nu verder?, zo vraagt CFD zich af. "Natuurlijk gaat CFD, als ze als grootste brancheorganisatie van het MKB daarvoor wordt uitgenodigd, in gesprek over de uitvoering van dit fijnmazige provisietransparantiemodel op schade. Ondanks dat CFD nog steeds vindt dat het huidige systeem prima voldoet. We willen daarbij vooral kijken naar het gelijke speelveld, consumentenbescherming, de mate waarin fijnmazigheid wordt doorgevoerd en wat de administratief/technische gevolgen zijn van constante prijsveranderingen van het eindproduct voor dit systeem. Maar dat is niet alles. CFD heeft ook besloten een eigen plan uit de kast te halen en verder te ontwikkelen. Het is een alternatief voor de huidige discussie over provisietransparantie dat meer recht doet aan het intermediair, de consument én een gelijk speelveld. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt in de loop van dit jaar duidelijk."

Reactie toevoegen

 
Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

CFD lanceert BORG Certificaat Service

CFD lanceert BORG Certificaat Service

Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...