Consultatie voorontwerp Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Autorijden autoverzekering via Pixabay

Drie ministeries zijn de internetconsultatie gestart van het voorontwerp Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering. Dit voorontwerp zet de zesde Europese richtlijn motorrijtuigenverzekering om in Nederlands recht. Het voorontwerp houdt de verzekeringsplicht in stand voor alle motorrijtuigen waarvoor deze nu ook geldt. Wel voorziet het voorontwerp in een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur alsnog een uitzondering te maken op de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen, als blijkt dat zij in de praktijk nauwelijks gevaar opleveren.

Nu geldt er al geen verzekeringsplicht voor gewone elektrische fietsen. Dit voorontwerp brengt mee dat het Waarborgfonds Motorverkeer straks niet langer de schade veroorzaakt door deze fietsen vergoedt. Het risico dat dergelijke fietsen ernstige schade aan anderen veroorzaken, is klein. Bovendien valt deze schade in principe onder de dekking van een onverplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor personen of voor bedrijven.

Daarnaast zorgt dit voorontwerp ervoor dat Nederlandse inwoners bij een faillissement van de verzekeraar van het motorrijtuig, steeds bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht kunnen voor vergoeding van de schade veroorzaakt door dit motorrijtuig.

De richtlijn harmoniseert ook de minimumbedragen waarvoor de motorrijtuigenaansprakelijkheidsverzekering in ieder geval dekking moet bieden. Voor lichamelijk letsel wordt het nu een minimumbedrag van 6.450.000 euro per ongeval, ongeacht het aantal benadeelden, of 1.300.000 euro per benadeelde. Voor materiële schade gaat het om 1.300.000 euro per ongeval, ongeacht het aantal benadeelden. Lidstaten behouden de mogelijkheid om nationaal hogere bedragen vast te stellen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Independer en iptiQ lanceren nieuwe autoverzekering

Independer en iptiQ lanceren nieuwe autoverzekering

De samenwerking tussen Independer en Swiss Re’s digitale verzekeraar iptiQ is uitgebreid met een nieuwe autoverzekering onder het merk Mintley. Eerder lanceerden...

Medio 2024 nieuw schadevrije jaren-systeem

Medio 2024 nieuw schadevrije jaren-systeem

Vanaf medio 2024 vindt de berekening van schadevrije jaren centraal plaats in een nieuw, transparanter schadevrije jaren-systeem dat bovendien altijd en overal te...

Promovendum komt met inflatiebeschermer

Promovendum komt met inflatiebeschermer

Terwijl andere autoverzekeraars gedreven door de inflatie hun tarieven verhogen, biedt Promovendum de mogelijkheid om de premie drie jaar vast te zetten. De klant...

Auto en verzekering geïntegreerd

Auto en verzekering geïntegreerd

“Voor de verzekering wordt alleen naar de risico’s van het object, de Lightyear, gekeken en niet naar de verzekeringnemer.” Aldus Interpolis en...

Alpina Group introduceert app die verkeersongelukken vermindert

Alpina Group introduceert app die verkeersongelukken vermindert

Alpina Group heeft een app geïntroduceerd die bijdraagt aan het verbeteren van het verkeersbewustzijn: de Alpina Theorie Examen game. “De Alpina Theorie...

Reservesleutel mocht in auto blijven, want moeilijk vindbaar

Reservesleutel mocht in auto blijven, want moeilijk vindbaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0784) De auto van de consument is gestolen. Hij heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, maar de verzekeraar (a.s.r.) heeft uitkering...

Premies autoverzekering iets gedaald

Premies autoverzekering iets gedaald

Autoverzekeringen zijn in het eerste halfjaar van 2022 iets goedkoper geworden. De gemiddelde premie voor een autoverzekering was in januari tot en met juni van...

Nog lange weg te gaan

Nog lange weg te gaan

(Uit katern Nieuwe Risico's, VVP 02-2022) De zelfrijdende auto, een paar jaar geleden werd gedacht dat hij de autoverzekeringsmarkt totaal zou disrupten. Zo ver...

Geld.nl: "Forse verhoging autopremie ouderen echt nodig?"

Geld.nl: "Forse verhoging autopremie ouderen echt nodig?"

Volgens Geld.nl staat de autopremietoeslag die verzekeraars rekenen niet in verhouding tot de kans op schade. “Het zou verzekeraars sieren om hier nog eens...

"Gebruik mobiele telefoon in verkeer mag niet normaal worden"

"Gebruik mobiele telefoon in verkeer mag niet normaal worden"

De mobiele telefoon wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt. Waar in 2017 66 procent van de Nederlanders aangaf dit weleens te doen, is dit inmiddels opgelopen...