Diensthond...

Duitse herder via Pixabay

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bezitter aansprakelijk is voor de dubbele neusfractuur die een diensthond bij een medewerkster veroorzaakte. De vergoeding van 140 mille voor materiële en immateriële schade die de vrouw eiste, is de rechtbank echter veel te gortig. Zij houdt het bij drie mille immateriële schadevergoeding.

Het ongeval betrof een speurhond van de Belastingdienst Douane Schiphol Cargo. Op 15 februari 2016 heeft de medewerkster een oefening gedaan met de hond. Zij begeleidde de hond van een grote kist naar beneden. Toen de hond op de grond aankwam, draaide zij zich om en sprong zij weer omhoog, vol in het gezicht van verzoekster.

De rechtbank: "Het ongeval is veroorzaakt door een eigen gedraging van [hond A] die inherent is aan de eigen energie van [hond A] en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten. Het ongeluk is niet veroorzaakt door een opgedragen of geleide gedraging van [hond A] . Het ongeval valt daarmee onder het bereik van artikel 6:179 van het BW en ook van artikel 6:181, eerste lid, van het BW, omdat [hond A] werd gebruikt in de uitoefening van een bedrijf. Verweerder is dus als bedrijfsmatig bezitter van [hond A] aansprakelijk voor de door die gedraging veroorzaakte schade."

Aanschafkosten auto

Dit is de uitsplitsing van de schadevergoeding die de vrouw eiste en die de rechtbank dus minimaal heeft gehonoreerd:

- algemene kosten, zoals porti, telefoon, kopieën, extra kosten thuis, etcetera: 100 euro;

- kosten van huishoudelijke hulp conform Richtlijnen van de Letselschade Raad: voor de periode van 15 februari 2016 tot 4 april 2016 1.960 euro en voor de periode van 4 april 2016 tot 16 mei 2016 840 euro;

- reis- en parkeerkosten conform Richtlijnen van de Letselschade Raad naar ziekenhuis: 2016 41,94 euro, 2017 111,10 euro, 2018 136,50 euro, 2019 tot en met 2045 (82e jaar) 3.685,50 euro;

- reis- en parkeerkosten naar acupuncturist: 812,43 euro;

- reis- en parkeerkosten naar huisarts en opticien: 50 euro;

- niet vergoede medische kosten: eigen risico zorgverzekering 2016 tot en met 2045: 11.165,49 euro, huisapotheek/medicatie: 500 euro, kosten acupunctuur 43.139,61 euro, aanschaf speciale lichtgewicht brillen 27.860 euro;

- verlies aan arbeidsvermogen: pm (hier is niks ingevuld, red.);

- verlies aan zelfredzaamheid/tuinonderhoud: 300 euro;

- aanschafkosten auto: 10.039,64 euro;

- verzekering: 4.544,28 euro;

- wegenbelasting: 3.640 euro;

- onderhoudskosten auto: 3.467,49 euro;

- immateriële schade: 25.000 euro.

Daarnaast is verzocht om verweerder te veroordelen om de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 7.563 euro te laten betalen aan Van der Toorn Personenschade.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

(Rechtspraak) Assurantiekantoor van 1887 moet de uitkering op de ongevallenpolis wegens blijvende invaliditeit doorbetalen aan de getroffen werknemer. Het feit dat...

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

(Rechtspraak) ABN Amro Schadeverzekeringen heeft in 2006 onrechtmatig gehandeld jegens een verzekeringnemer door zijn gegevens bij het fraudeloket van het Verbond...

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

(Rechtspraak) Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een automobilist die met pech langs...

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als tussenpersoon. Omdat Finn al...

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het oordeel dat de adviseur verzuimde er op te wijzen dat er bij een autocrossongeval geen dekking is op de AOV. Het Gerechtshof...

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hof vindt voldoende aannemelijk dat verzekeringnemer na een stormschade opzettelijk ten onrechte de kosten van een...