DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

Witwassen via Pixabay

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan tot het bij voorbaat uitsluiten van hele klantgroepen van bank- en betaaldiensten. Dat schrijft de toezichthouder in zijn ‘Visie op betalen 2022-2025’.

DNB: “Wij verwachten dat betaaldienstaanbieders bij hun beleid om integriteitsrisico’s te beperken per klant een afweging maken welke integriteitsrisico’s deze klant met zich meebrengt, en niet overgaan tot het bij voorbaat en zonder individuele risicobeoordeling uitsluiten van hele klantgroepen van bank- en betaaldiensten. DNB verwacht dat aanbieders van betaaldiensten zich inspannen om de onterechte effecten van de-risking te voorkomen. Tegelijkertijd moeten ook klanten zich inspannen om hun risicoprofiel te verlagen en meewerken aan onder meer een goede klantidentificatie, -verificatie en transactie- monitoring.

“DNB wil dat betaaldienstverleners, zowel als belangenorganisaties en klantgroepen, integriteitsrisico’s adresseren - ieder voor zich en waar mogelijk gezamenlijk- zonder dat daarbij de goede werking van het betalingsverkeer in gevaar komt. Het recht op een betaalrekening is voor consumenten onder voorwaarden wettelijk geborgd, maar het is duidelijk dat ook bedrijven niet kunnen functioneren zonder een betaalrekening. DNB is betrokken bij de dialoog over de knelpunten met de sector, overheid en klantgroepen en wil zodoende bijdragen aan een evenwichtige bescherming van de financiële sector tegen integriteitschendingen én tegelijkertijd aan een toereikend en inclusief aanbod van betaaldiensten, waaronder afdoende chartale dienstverlening."

NVB: verkenning

De NVB "is het eens met DNB dat klantgroepen door onze poortwachtersrol niet categorisch mogen worden uitgesloten van bankdiensten. Dat gebeurt ook niet. Wel kan het voor bedrijven in sectoren met een hoog risico op witwassen soms erg lastig kan zijn om een bankrekening te openen. Als banken te hoge risico’s zien op witwassen of ze krijgen niet genoeg gegevens van klanten om de risico’s in te schatten dan moet de bank een klant weigeren of afscheid nemen van de klant, zo blijkt onder meer uit de zogeheten leidraad van DNB. Door de relatie tussen criminaliteit en grote sommen contant geld moeten banken op basis van die zelfde leidraad grote contante stortingen kwalificeren als hoog risico.

"Omdat de impact op (zakelijke) bankklanten groot is, is de NVB een verkenning naar de omvang, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen voor dit probleem begonnen. De sector heeft hierover contact met haar publieke partners en andere belanghebbende partijen en heeft hen uitgenodigd om deel te nemen. Want een echte oplossing komt er alleen via een gezamenlijke aanpak door publieke en private belanghebbenden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
DNB voorziet geen stagflatie

DNB voorziet geen stagflatie

Naar verwachting van DNB leidt de tegenwoordige situatie niet tot een stagflatieperiode als aan het begin van de jaren tachtig. De toezichthouder: “Al zijn...

DNB verlengt Regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022 met twee jaar

DNB verlengt Regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022 met twee jaar

DNB wil de Regeling risicoweging hypothecaire leningen 2022 met twee jaar verlengen. De toezichthouder: “In het licht van de aanhoudende oververhitting op...

Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Het vertrouwen in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven, terwijl vertrouwen in andere sectoren (zoals de politiek en ambtenaren) is...

Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

Pensioenfederatie kritisch op forse stijging toezichtskosten

De Pensioenfederatie is kritisch op de wijziging van de kostenkaders 2021-2024 AFM en DNB die minister Kaag vorige week bekend maakte. De Pensioenfederatie “begrijpt...

DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

DNB: cyberincident kan uitgroeien tot systeemcrisis

In een woensdag verschenen nieuwe studie onderzoekt DNB onder welke omstandigheden een cyberincident bij een financiële instelling zou kunnen uitgroeien tot...

DNB: “Woningvraag minder stimuleren”

DNB: “Woningvraag minder stimuleren”

De overheid moet de vraag naar woningen minder stimuleren. Aldus DNB-president Klaas Knot in gesprek met de Tweede Kamer over de financiële stabiliteit. Knot:...

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...

Afbouw aandeel aflossingsvrij stilgevallen

Afbouw aandeel aflossingsvrij stilgevallen

De afbouw van het aandeel aflossingsvrij in de totaal uitstaande hypotheekschuld is tot stilstand gekomen. Dat constateert DNB in haar Overzicht Financiële...

Identificatie met digitale identiteit geniet voorkeur consument

Identificatie met digitale identiteit geniet voorkeur consument

Identificatie met behulp van een digitale identiteit zoals iDIN heeft nog altijd de voorkeur van de financiële consument, blijkt uit onderzoek door Signicat....

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

FSC roept hypotheekaanbieders op leennnormen zorgvuldig te hanteren

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) pleit voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen...