Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Lemon via Pixabay

Hoe revolutionair is het veeljubelde Lemonade werkelijk? De Amerikaanse onderneming is inmiddels ook in Europa actief, in Duitsland om precies te zijn. Dit met als verzekeraar de in Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap Lemonade Insurance, die eind mei een vergunning kreeg van De Nederlandsche Bank.

Kijkend naar de branches waarvoor Lemonade Insurance NV vergunning houdt, is het duidelijk de bedoeling het aanbod uit te breiden. Maar vooralsnog beperkt Lemonade zich in Duitsland tot het verzekeren van huisraad en particuliere aansprakelijkheid. Dit zijn de branches waar Lemonade zich tot nu toe ook in het thuisland op richt.

Het verhaal van Lemonade is in Duitsland niet anders dan dat in de VS: van de premie wordt een vast gedeelte apart gehouden voor kosten (inclusief herverzekeringspremies) en uitkeringen. Wat overblijft in het betreffende jaar, wordt teruggegeven (‘Giveback’). Dit aan een door de klant uitgekozen goed doel.

Kenmerkend voor Lemonade zijn verder de vergaande graad van automatisering en de sterke marketing.

Polis 2.0

Lemonade claimt ook een “radicaal vereenvoudigde en gemoderniseerde” polis aan te bieden. Dit onder het motto Polis 2.0 (of Police 2.0, zoals dat dan in Duitsland heet).

Wat betreft de AVP kunnen we kort zijn: daar is niks vernieuwends aan. Opvallend: het verzekerde bedrag van vijf miljoen euro. In Duitsland kennen AVP’s doorgaans een veel hoger verzekerd bedrag, tot wel 50 miljoen euro. Die vijf miljoen is dan wel weer aanzienlijk hoger dan het bedrag van 100.000 dollar per jaar in de Lemonade-polis voor de Amerikaanse markt.

De huisraad- of inboedelverzekering van Lemonade in Duitsland dan. Standaard is de inboedel gedekt tot 30.000 euro, ook weer aanzienlijk meer dan in Amerika (tot 10.000 dollar) trouwens. Vergoeding is op basis van vervangingswaarde. Dure voorwerpen zijn – uiteraard binnen het verzekerde bedrag - standaard meeverzekerd tot 2.000 euro per item. Kan er mee door.

Hogere premie

Maar: de belofte van een sterk vereenvoudigde polis wordt toch niet waargemaakt. De consument moet namelijk wel degelijk op zijn tellen letten, wil hij niet van een koude kermis thuis komen. Sowieso moet hij kijken of het standaard verzekerde bedrag niet te laag is. Zo ja, moet hij dit verhogen. Objecten die meer waard zijn dan twee mille moet de verzekeringnemer melden bij Lemonade. Zij worden dan apart aan de polis toegevoegd, wat leidt tot een hogere premie.

De basisdekking biedt geen uitgebreide gevarendekking. Daarvoor moet een uitbreiding worden gesloten. Dit geldt ook diefstal van bijvoorbeeld laptop buiten de woning. Ook dit drijft de premie uiteraard op. In Amerika zijn er nog veel meer uitbreidingen, waaronder specifiek aardbevingsdekking in bepaalde staten.

Overigens, toen wij een premiequote vroegen, bleek de uitgebreide gevarendekking in Duitsland nog niet beschikbaar.

De quote die wij kregen, was bij een eigen risico van nul euro. Het eigen risico kan naar believen worden verhoogd tot 500 euro. Dan daalt de premie zienderogen. Maar de vier euro per maand waarmee op de homepage wordt geschermd, viel in ons voorbeeld toch al gauw drie tot vier keer zo hoog uit.

De quote is gebaseerd op eenvoudige vragen als: wat voor soort woning heeft u? Heeft u een alarmsysteem en/of beveiligingscamera’s?

Aanvallen door zombies

Er zitten heel veel leuke aspecten aan Lemonade. Bijvoorbeeld de manier waarop de teksten op de site geschreven zijn: vlot, toegankelijk. En met grapjes. Zo wordt tijdens het aanvragen van de quote bijvoorbeeld gezegd dat de extra dekking tegen diefstal ook geldt bij aanvallen door zombies (van die humor moet je dan wel houden). Van de digitaliseringsgraad kunnen traditionele verzekeraars waarschijnlijk ook heel wat leren. Maar ook Lemonade lukt het dus niet om het verzekeringsproduct als zodanig werkelijk te vernieuwen. Ja, je kunt voor weinig geld een basale dekking krijgen, snel af te sluiten via je smartphone. Dat zal voor een aantal mensen, met name jongeren met weinig inboedel nog, prima zijn. Maar zodra het ingewikkelder wordt, moet ook Lemonade teruggrijpen op vertrouwde verzekeringsprincipes. Een daarvan is heel simpel: goede dekking kost gewoon geld.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 28 augustus 2019

Lemonade; Een volmachedrijf met een exotische naam ... Limonade bestaat eigenlijk uit twee bedrijven. Een risicodragende verzekeringsmaatschappij en een volmachtbedrijf. Wanneer je een verzekering bij Lemonade afsluit gaat van elke betaalde premie 20% onmiddellijk naar het volmachtbedrijf. De resterende 80% gaat naar de verzekeraar (met Berkshire Hathaway en Lloyds of London als herverzekeraars). De verzekeraar is een stichting waardoor het in wezen geen winstoogmerk heeft. Het is dus het volmachtbedrijf dat de geldmachine is. Dat is de entiteit die alle kapitaal injecties krijgt. Kapitaalverstrekkers investeren nl niet in stichtingen. En van de 20% die naar het volmachtbedrif gaat zal nooit een claim betaald worden. Dus als de verzekeraar failliet gaat, raakt dat Lemonade niet. Conclusie: Lemonade heeft niets met verzekeren te maken en al helemaal niets met P2P. Dus niets nieuws onder de zon. Wel veel marketing geweld en hype building, En hier is niets mis mee. Het is een model dat al door alle verzekeraars wordt gehanteerd. Maar als volmachtbedrijf is Lemonade niet meer en minder dan een verkoper van slechts één product en een commissie van 20% krijgt voor de verkoop van dat ene product. Is Lemonade er echt voor de klant? Willen ze echt een revolutie teweegbrengen in het bedrijfsmodel of is de exit-strategie al aanwezig. De wereld kijkt toe.

Meer over
WRR-rapport stap in goede richting

WRR-rapport stap in goede richting

Dat de WRR zou pleiten voor een radicaal ander geldstelsel, viel niet te verwachten. Maar het donderdag verschenen rapport van de WRR bevat wel degelijk vergaande...

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Eindelijk beweegt het in het slepende dossier 'onafhankelijkheid'. Minister Hoekstra creëert drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam...

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

(Commentaar VVP) Dit komt wel even binnen: bij Klaverblad vervalt de komende twee jaar een kwart van de arbeidsplaatsen. Voor een verzekeraar met eind 2017 396 fte,...

Vriendendienst

Vriendendienst

Een mens kan zich vaak bedonderd voelen. Trouwe klanten worden nog zelden in het zonnetje gezet. Bedrijven als Bol.com of Nespresso begrijpen dit vaak wel. Als je...

De échte schertsvertoning

De échte schertsvertoning

Wees gerust: u hoeft tijdens uw PE-examen niet te vrezen voor de vraag of u bij een premiedaling van de ORV verplicht bent uw klant te informeren. Deze kwestie valt...

Teleurstellend

Teleurstellend

De realiteitszin is terug als het gaat om de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het kabinet gaf vrijdag haar reactie op de ideeën van de verschillende sectortafels,...

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

(Commentaar door redactie VVP) Minister Hoekstra van Financiën maakt zich er een beetje makkelijk vanaf in zijn beantwoording van Kamervragen over onverzekerbaarheid....

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

(Commentaar redactie VVP) Als een medewerker van uw kantoor een handtekening van een klant onder een dossier kopieert of zelfs nabootst, in plaats van naar die...