Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

In een whitepaper uiten Nationale-Nederlanden en EY HVG Law zorgen ten aanzien van bestaande premieregelingen in relatie tot het Pensioenakkoord. De opstellers vragen zich zelfs af of waarom ook de bestaande premieregelingen in beginsel omgezet moeten worden en of de effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn. "Deze transitie levert verschillende uitdagingen en daarmee ongewenste neveneffecten, die niet in het belang van de deelnemers en werkgevers zijn.

Compensatie bij overstap naar een vlakke premie

"Net als bij pensioenfondsen met een middelloonregeling zou de overstap naar een vlakke premie gepaard moeten gaan met compensatie voor deelnemers in de gevallen dat ze toekomstige pensioenopbouw mislopen. Het blijkt bij premieregelingen niet mogelijk om dit kostenneutraal op te lossen en daarom is in de Hoofdlijnennotitie een overgangsmaatregel voorgesteld. De maatregel houdt in dat bestaande deelnemers pensioen blijven opbouwen volgens de huidige regels en dat nieuwe deelnemers pensioen opbouwen volgens de nieuwe systematiek. Hierbij is een vlak premiepercentage het uitgangspunt. De overgangsmaatregel is bedoeld om de effecten bij overgang naar een vlakke premie zoveel mogelijk te beperken. Dit is uiteraard goed bedoeld en zou een oplossing moeten bieden voor bestaande premieregelingen. Maar het heeft ook een aantal ongewenste effecten, waardoor wij geen voorstander van deze oplossing zijn en ervoor pleiten de huidige systematiek voor premieregelingen te handhaven.  

Pensioengat bij baanwissel is ongewenst

"Deelnemers krijgen onbedoeld met een pensioengat te maken als zij van baan wisselen. Zij bouwen voortaan pensioen op met een vlakke leeftijdsonafhankelijke premie en gaan daardoor minder inleggen dan vereist is voor een adequate pensioenvoorziening. Dit kunnen zij achteraf niet meer corrigeren. Hiermee wordt de arbeidsmobiliteit bemoeilijkt.

Jonge werknemers benadeeld

"Werkgevers zijn vrij om zelf een premiepercentage vast te stellen. In de nieuwe regeling gaat de pensioenpremie voor jonge mensen flink omhoog. Dit kan voor werkgevers met veel jonge werknemers aanleiding zijn om minder dan het maximale percentage aan pensioen in te leggen omdat zij anders veel duurder uit zijn dan nu het geval is. Hierdoor zullen jonge werknemers vanaf het begin al een lager pensioen opbouwen, wat zij straks niet meer kunnen inhalen.

Gelijke behandeling?

"De overgangsregeling zorgt ervoor dat werkgevers straks twee regelingen naast elkaar krijgen: de nieuwe en de oude. Dit kan leiden tot een ongelijke behandeling en pensioenopbouw op basis van leeftijd bij arbeid. Dit zadelt werkgevers op met een probleem dat zij met de huidige voorstellen niet kunnen oplossen.

Kostenstijging voor werkgevers

"De voorgestelde overgangsmaatregel leidt tot hogere kosten voor werkgevers vanwege complexe administraties. Het gevaar bestaat dat dit bij budgetneutraliteit leidt tot nog lagere premies met als gevolg dat er niet een adequaat niveau voor pensioenen wordt bereikt."

 

Reactie toevoegen

 
Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt...

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

NN en Oranje Fonds: samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan samenwerken om de aanpak van armoede en schulden in Nederland te ondersteunen. Zij richten daarvoor het programma ‘Samen...

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

NN: naturapolis Zorg Voordelig in direct kanaal

Naast de combinatiepolis Zorg Vrij biedt NN per 1 januari de naturapolis Zorg Voordelig met een premie van 128,30 euro per maand. De Zorg Voordelig naturapolis is...

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

NN lanceert verzuimpreventiepakket voor mkb

Nationale-Nederlanden komt met een preventiepakket voor het mkb. Zo krijgt een werkgever met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan werkgevers...

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

NN: Edwin Grutterink benoemd tot directeur Schade Intermediair

Edwin Grutterink wordt per 1 oktober benoemd tot directeur Schade Intermediair bij Nationale-Nederlanden. Hij volgt hiermee Gerard van Rooijen op die per 1 september...

NN: kansen pakken om flexibeler te leven

NN: kansen pakken om flexibeler te leven

Nationale-Nederlanden roept iedereen op om de regie te pakken over hun ideale later. Annemieke Visser-Brons, Directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden: “Veel...

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

NN mocht bij meeste beleggingspolissen eerste kosten in rekening brengen

Voor de circa 200.000 beleggingspolissen verkocht na 1 augustus 1999 meent de rechtbank dat NN gerechtigd was om eerste kosten in rekening te brengen zoals ze heeft...

NN bezorgd om uitvoering huidig sociaal stelsel

NN bezorgd om uitvoering huidig sociaal stelsel

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Aldus Nationale-Nederlanden in haar eerste trendrapport ‘Ziekteverzuim...

NN en The Green Village starten partnerschap duurzaamheid

NN en The Green Village starten partnerschap duurzaamheid

Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame woonwijk leidt tot haalbare en betaalbare verduurzamingsoplossingen voor klanten van Nationale-Nederlanden...

NN: “Kom maar op met het leven”

NN: “Kom maar op met het leven”

Nationale-Nederlanden is maandag gestart met een nieuwe landelijke merkcampagne op tv, online en op grote billboards op straat en lanceert ook de vernieuwde positionering....