Verdwenen melkpoeder kost verzekeraars twee miljoen

Zakken balen via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekeraars moeten van de Rechtbank Rotterdam een claim van circa twee miljoen euro inzake 1.000 m/t verdwenen melkpoeder honoreren. Verzekering biedt dekking voor ieder financieel belang bij behoud van verzekerde goederen. Daarvoor volstaat als de rechtbank dat de goederen voor de verzekerde geproduceerd en opgeslagen waren in het magazijn van de producent.

Verzekeraars betwistten dat Bielmlek het melkpoeder uit de koopovereenkomst voor Interfood geproduceerd heeft. Subsidiair betwistten verzekeraars dat, zou het melkpoeder door Bielmlek voor Interfood zijn geproduceerd, het melkpoeder ook aan Interfood is geleverd.

De rechtbank: “Uit de verweren van verzekeraars komt naar voren dat het faillissement van Bielmlek en het (strafrechtelijk) fraudeonderzoek naar voorzitter [persoon A] de voornaamste redenen zijn om te twijfelen of het melkpoeder voor Interfood wel geproduceerd is. Uit niets blijkt dat deze twee omstandigheden weggedacht de drie door Interfood overlegde documenten onvoldoende zouden zijn als bewijs van voor haar geproduceerd melkpoeder. Er zijn geen nadere gegevens door verzekeraars gevraagd en ook de polisvoorwaarden vereisen geen andere stukken dan de drie documenten die door Interfood zijn overgelegd.

“Verzekeraars hebben subsidiair nog aangevoerd dat het melkpoeder niet aan Interfood is geleverd door Bielmlek en dat Interfood daarom geen verzekerd belang heeft. Een financieel belang bij het behoud van het melkpoeder heeft Interfood al op het moment dat het melkpoeder tot haar beschikking staat. Op dat moment – ook in geval Interfood dan nog geen eigenaar zou zijn – is Interfood in ieder geval middelijk bezitter van het melkpoeder dat voor haar in het magazijn is opgeslagen. Gelet op de ruime dekking, zoals geformuleerd in artikel 4 van de polisvoorwaarden, hoeft het melkpoeder niet aan Interfood geleverd te zijn en evenmin hoeft Interfood eigenaar te zijn van het melkpoeder wil zij een verzekerd belang hebben.

“Anders dan in de door verzekeraars aangehaalde uitspraak van de rechtbank Overijssel van 21 april 2021 (ECLI:NL:RBOVE:2021:1579) gaat het in onderhavige zaak wel om een financieel belang bij het behoud van (in dit geval de beschikking over) het verzekerde goed zelf. In rechtsoverweging 4.14 heeft de rechtbank al overwogen dat het melkpoeder voor Interfood is geproduceerd en is opgeslagen in het magazijn. Hiermee heeft Interfood een financieel belang bij het behoud van het melkpoeder en daarmee tevens een verzekerd belang.

“Ten overvloede zal de rechtbank nog ingaan op het door verzekeraars genoemde belang van de risico-overgang als bepalend voor het bestaan van een verzekerd belang bij Interfood. Anders dan de plaats Bielsk Podlaski is geen punt overeengekomen tussen Interfood en Bielmlek. In dat geval mag Bielmlek kiezen op welk punt zij het melkpoeder aan Interfood beschikbaar stelt. In dit geval was dat haar eigen magazijn. (…) Door de opslag van het voor Interfood geproduceerde melkpoeder in het magazijn van Bielmlek is daarmee ook op grond van de Incoterms 2010 het risico op schade of verlies van het melkpoeder overgegaan van Bielmlek op Interfood. Ook in dit geval is er dus sprake van een verzekerd belang van Interfood.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt...

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...