Vierjaarsmiddeling financieringslastpercentages onder vuur vanwege hoge inflatie

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

De vierjaarsmiddeling maakt dat de hoge inflatie van nu onvoldoende meeweegt in de nieuwe financieringslastpercentages, vrezen AFM en DNB. De toezichthouders in hun gezamenlijke reactie op de consultatie ‘Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023’:  “Door de vierjaarsmiddeling worden de huidige hoge inflatiecijfers slechts voor een kwart meegenomen bij het vaststellen van de financieringslastpercentages voor het komende jaar. De vierjaarsmiddeling is een zinvol instrumenten om schokken in leenruimte tegen te gaan, maar zorgt nu voor toenemende kwetsbaarheden bij huishoudens in een economische situatie die vraagt om het beperken van kwetsbaarheden. Wij hebben hierover grote zorgen.”

Stresstest schiet tekort

AFM en DNB schrijven verder: “Het Nibud heeft een stresstest uitgevoerd om te zien of huishoudens bij een maximale hypotheek en de voorgestelde financieringslastpercentages voor 2023 nog kunnen voldoen aan de minimale kosten van leven. Dit was voor de meeste lagere inkomens niet het geval, waarop de woonquotes naar beneden zijn bijgesteld. Uit de stresstest volgt dat huishoudens met middeninkomens en hogere inkomens de minimale kosten van leven bij een maximale hypotheek nog wel kunnen dragen en voor deze inkomensgroepen past het Nibud de percentages dan ook niet aan. Deze opzet veronderstelt dat huishoudens met midden- en hogere inkomens in staat zijn hun bestedingen terug te brengen tot het bestaansminimum. In werkelijkheid zal dit voor veel van deze huishoudens niet haalbaar zijn.

“De stresstest zou de vraag moeten beantwoorden of huishoudens de hypotheeklasten nog kunnen betalen als zij maximaal – maar op een niveau dat nog wel realistisch en praktisch mogelijk is – terugschakelen in kosten van leven. De stresstest is in de huidige context uitermate belangrijk en schiet in onze ogen tekort. Het lijkt ons dan ook raadzaam om de vormgeving van deze toets tegen het licht te houden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Frits: “Beleid DUO beperkt hypotheekmogelijkheden”

Frits: “Beleid DUO beperkt hypotheekmogelijkheden”

DUO maakt het voor oud-studenten moeilijker om een hypotheek te krijgen, stelt hypotheekadviseur Frits. Het gaat naar schatting om zo’n 150.000 studenten van...

Huidige leennorm gaat niet veranderen

Huidige leennorm gaat niet veranderen

(Hergen Dutrieux, Viisi, in VVP 06-2022) Het is een mooi idee om vanaf 2024 de leennormen voor hypotheken te differentiëren. Maar als minister De Jonge niet...

Explosieve stijging in aantal meegenomen hypotheken in 2022

Explosieve stijging in aantal meegenomen hypotheken in 2022

In plaats van het afsluiten van een nieuwe lening, hebben mensen bij een verhuizing in 2022 massaal gekozen voor het meenemen van hun hypotheek. Aldus MUNT Hypotheken...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...

Vermogen en wonen in 2023

Vermogen en wonen in 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt, onder...

Liever belastingaangifte doen dan hypotheeksituatie bekijken

Liever belastingaangifte doen dan hypotheeksituatie bekijken

Het bekijken van de hypotheek is geen favoriet klusje, constateert het ING Woonbericht. De meeste respondenten besteden nog liever hun vrije middag aan de belastingaangifte...

"Ruim kwart huizenbezitters kan hypotheeklasten verlagen met nieuwe taxatie"

"Ruim kwart huizenbezitters kan hypotheeklasten verlagen met nieuwe taxatie"

Volgens hypotheekadviseur Frits kan 28 procent van de huizenbezitters besparen op de hypotheeklasten met een nieuwe waardebepaling van de woning. “Van hen...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Wegingsfactor van 0,65 naar 0,75 procent

Wegingsfactor van 0,65 naar 0,75 procent

De wegingsfactor studieschuld met basisbeurs gaat in 2023 omhoog van 0,65 naar 0,75 procent. Dit betekent dat deze mensen iets minder hypotheek kunnen krijgen bij...