WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

Stel pensioen via Pixabay

Het is niet aannemelijk dat werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen specifiek als alternatieve routes voor vervroegde uittreding worden gebruikt. Dat stelt de derde editie van de AOW Monitor.

De onderzoekers: “Er wordt geen toename geobserveerd in het percentage mensen die een werkloosheids- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Deze conclusies komen overeen met een eerder rapport van het CPB dat de causale effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd tot 2017 documenteerde.

“Daarnaast vinden we dat de AOW ook geen significant effect op de gezondheid van mensen heeft gehad. Ook vinden we geen significant causaal effect van pensionering op de gezondheid. Dit komt overeen met de bevindingen van een recent RVIM-rapport dat laat zien dat de gezondheid van ouderen redelijk stabiel is en op de lange termijn zelfs nog iets kan verbeteren.”

Volgens de onderzoekers heeft de verhoging van de AOW-leeftijd “precies datgene bewerkstelligd dat beleidsmakers beoogd hadden bij de invoering van dit beleidsinstrument. De arbeidsparticipatie is significant toegenomen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Doordat de AOW-leeftijd over de tijd steeds belangrijker geworden is als norm-leeftijd om met pensioen te gaan (onder andere door afschaffing van prepensioenen), zien we dat mensen doorgaans langer in de arbeidsmarkt blijven totdat zij de verhoogde AOW-leeftijd bereikt hebben”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Via een online event is eind vorige week het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Het platform, een initiatief van een groot aantal organisaties...

Aon: pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes

Aon: pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestabiliseerd op 111 procent. De rente daalde licht. De stijging van de...

Omvangrijk en ingrijpend

Omvangrijk en ingrijpend

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2021) Het huidige pensioenstelsel wordt ingrijpend gemoderniseerd. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen...

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter, blijkt uit de Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute. Ook levert Nederland...