Geen AVP-dekking bij schade toegebracht door verzekerden onderling in spelsituatie

trampoline via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0638) De jongste zoon van de consument is aan het springen op de trampoline in de tuin. Op enig moment springt de oudste zoon van de consument vanaf een zwembadtrapje op de trampoline. Hierdoor komt de jongste zoon ongelukkig terecht waarbij hij beide voeten breekt. Het beroep van de consument op haar aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking wordt afgewezen. Uit de feiten en omstandigheden leidt de Geschillencommissie af dat het ongeluk is ontstaan tijdens een sport- en spelsituatie. De verzekering biedt geen dekking in een sport- en spelsituatie als de schade is veroorzaakt tussen medeverzekerden onderling. De klacht is ongegrond.

De commissie: “Uit de toedrachtsverklaring volgt dat de twee broers samen met een vriendje direct na de lunch de tuin inliepen om daar te gaan spelen. De commissie kwalificeert dit als een ‘grote’ spelsituatie waarin de drie kinderen op verschillende manieren in de tuin speelden. Van dit spelen in de tuin maakte de trampoline onderdeel uit. Op enig moment is de jongste zoon namelijk op de trampoline gaan springen. De oudste zoon heeft zich hierbij gevoegd door het zwembadtrapje te pakken en dit naast de trampoline te zetten. Hij had daarbij kennelijk de bedoeling om ook op de trampoline te gaan springen. Dit was voor de jongste zoon in ieder geval kenbaar. Uit de toedrachtsverklaring volgt immers dat de jongste zoon tegen de oudste heeft gezegd om niet van het trapje op de trampoline te springen. De jongste zoon zag en wist dus dat de oudste zoon mee ging doen aan het spel op de trampoline. De commissie duidt deze situatie, waarin de broertjes samen bij/op de trampoline waren, dan ook als een ‘kleinere’ spelsituatie binnen de ‘grote’ spelsituatie, waarin de kinderen met zijn allen in de tuin speelden. Dat het vervolgens is misgegaan, heeft dus plaatsgevonden in spelverband.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 4 augustus 2022

De commissie gaat er aan voorbij dat de spelsituatie eindigt op het moment dat de jongste zoon heeft aangegeven aan de oudste zoon dat hij niet van het trapje op de trampoline moest springen. Kennelijk zag de jongste zoon de ernst van de situatie in. De oudste negeerde de jongste zoon en lijkt mij wel degelijk aansprakelijk. De spelsituatie vereist vrijwillige deelname. De jongste zoon heeft aangegeven hier niet aan deel te willen nemen. Weggaan is op een trampoline niet eenvoudig. Dit kost tijd die er mogelijk niet gegeven is door de oudste zoon. Ik denk dat de zaak opnieuw bekeken moet worden.

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

Eis tot vernietiging bindend Kifid-advies afgewezen door rechtbank

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam heeft een eis tot vernietiging van een bindend Kifid-advies afgewezen. De rechtbank: “Een bindend advies kan worden vernietigd...

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

Claim na diefstal quad ten onrechte afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0652) Naar het oordeel van de Geschillencommissie heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat de quad op slot stond met een goedgekeurd...

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

Huren studentenverblijf valt niet onder begrip ‘boeken’

(Kifid-uitspraak GC 2022-0655) Partijen verschillen van mening of de geclaimde diefstalschade door de consument onder de dekking van de reisverzekering valt. Naar...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

Gaslek niet per se plotselinge gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2022-0644) Lekkage aan de gasleiding. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument geen recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte...

Uitspraak Kifid cool voor klant

Uitspraak Kifid cool voor klant

(Kifid-uitspraak GC 2022-0645) De consument maakt bezwaar tegen de bij zijn aflopend krediet geplaatste achterstandsmelding in het CKI. Hij stelt dat hij door deze...

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

Wegvallen begeleiding geen geldige annuleringsreden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0637) De consument heeft een beroep gedaan op zijn verzekering, omdat hij zijn wintersportvakantie heeft moeten annuleren. Als reden voor...

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

Psychose niet aangetoond, registratie gerechtvaardigd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0635) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument onvoldoende heeft onderbouwd dat hij ten tijde van het ongeval en de schademelding...

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

Kifid laat ING buitenlandhypotheek toch verlengen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0621) De consumenten hebben in 2005 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van de bank (ING) gekregen voor de financiering van een...

Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0629) Kifid geeft de consumenten die 144 mille van hun hypotheekadviseur eisten geen gelijk. De adviseur is bij de indicatieve berekeningen...