Kifid past leer van de kansschade toe

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0609) De consument heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een financiering voor een nieuwbouwwoning. De financiering is tot stand gekomen, maar de consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het adviestraject en gesteld dat de adviseur niet voortvarend heeft gehandeld waardoor zij extra kosten heeft moeten maken. De Geschillencommissie is voor de beoordeling uitgegaan van het leerstuk van de kansschade. De vordering van de consument is gedeeltelijk toegewezen. Daarnaast heeft de commissie geoordeeld over het klachtonderdeel van de consument dat ziet op de verbindendheid van de uitspraak voor de adviseur (Midden Brabant Advies).

De commissie is van oordeel dat de leer van de kansschade “een oplossing biedt in deze situatie waarin onzekerheid bestaat over de vraag of een op zichzelf vaststaande tekortkoming schade heeft veroorzaakt. Het is onzeker of en in hoeverre het verschuldigd zijn van de grondrente door de consument achterwege zou zijn gebleven indien de adviseur de brief van de geldverstrekker van 3 augustus 2020 tijdig aan de consument had doorgestuurd. Dit is mede afhankelijk van een tijdige beoordeling door degeldverstrekker en het maken van een afspraak met de notaris. Voor de commissie staat wel voldoende vast dat de gedragingen van de adviseur invloed hebben gehad op het komen tot een beter resultaat voor de consument." (De commissie merkt daarbij wel op dat de consument de adviseur niet in kennis heeft gesteld van de brief die zij op 28 augustus 2020 heeft ontvangen van de aannemer over de uiterste datum van passeren van 14 september 2020.)

De commissie "acht de kans dat het tijdig doorsturen van de brief van de geldverstrekker door de adviseur aan de consument had geleid tot het tijdig passeren bij de notaris op 50 procent. De vordering van de consument dient dus gedeeltelijk te worden toegewezen wat neerkomt op een vergoeding door de adviseur van 372,16 euro”.

Geen bindende uitspraak

Ten aanzien van het geschil over de verbindendheid van deze uitspraak oordeelt de commissie als volgt: “De uitspraak van Kifid kan alleen bindend zijn voor partijen als partijen vooraf zijn geïnformeerd over het bindende karakter van de beslissing en zij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd. De adviseur is, en was ten tijde van de klacht, niet-bindend aangesloten bij Kifid. Zonder een bindende aansluiting, en zonder dat de adviseur op grond van artikel 28.3 van het reglement eenmalig kiest voor verbindendheid van de uitspraak, kan Kifid geen bindende uitspraak doen. Deze uitspraak is dan ook niet-bindend.

“De commissie wenst op te merken dat zij vindt dat de adviseur bij de consument het vertrouwen heeft gewekt dat hij zich zal houden aan de uitspraak van Kifid en dat de commissie er, mede gelet op het eerdere voorstel van de adviseur richting de consument om tot een minnelijke oplossing te komen, op vertrouwt dat de uitspraak door de adviseur zal worden nageleefd.”

Reactie toevoegen

 
In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Independer en Van Bruggen Adviesgroep werken samen bij hypotheekadvies

Independer en Van Bruggen Adviesgroep werken samen bij hypotheekadvies

Vergelijkingsplatform Independer gaat samenwerken met Van Bruggen Adviesgroep. Naast dat de consument bij Independer online zelf een hypotheek kan afsluiten, kan...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...