Rechter geeft a.s.r. en deurwaarder stevige veeg uit pan

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) a.s.r. mag een verstekvonnis dat een kleine ondernemer veroordeelde een nog openstaand bedrag te betalen, niet meer ten uitvoer leggen. De Rechtbank Amsterdam geeft in haar vonnis de verzekeraar en de door hem ingeschakelde deurwaarder een flinke veeg uit de pan.

Eiseres was nog een bedrag verschuldigd aan a.s.r. en maakte ook geld over. Dit echter zonder het dossiernummer te vermelden. De deurwaarder stortte het bedrag terug. Begin dit jaar liet a.s.r. executoriaal beslag leggen op de bedrijfswagen van de eiseres.

De Rechtbank Amsterdam in kort geding: “Ook als LAVG (de door a.s.r. ingeschakelde deurwaarder, red.) inderdaad zo veel zaken in behandeling heeft dat zij negen dagen nodig heeft om te onderzoeken of zij een betaling kan plaatsen (waarbij niet duidelijk is geworden wat zij in die negen dagen dan allemaal heeft gedaan), is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre dat voor rekening van [eiseres] moet komen. Hoewel er begrip is voor het business model van LAVG, moet ook bij zo’n grote praktijk als die van LAVG iedere zaak de aandacht krijgen die hij verdient.

“Toen bleek dat het bedrag dat [eiseres] verschuldigd was, nog vóór de rolzitting volledig op de rekeningen van a.s.r./LAVG had gestaan, had a.s.r. er ook voor kunnen kiezen het griffierecht ad 121 euro voor de kantonprocedure voor haar rekening te nemen. In plaats daarvan is zij in een periode van meerdere jaren tot het uiterste gegaan om haar vordering, inmiddels opgelopen tot maar liefst 962,56 euro, te incasseren. Er is zelfs gedreigd met een faillissementsaanvraag en nu dreigt er een veiling van de bedrijfswagen.

“Het dossier heeft ook geruime tijd stilgelegen. [Eiseres] , die door het stilzitten van LAVG zelfs dacht dat zij er eindelijk vanaf was, heeft de invorderingsacties herhaaldelijk aan de orde gesteld, maar dat heeft a.s.r. en/of LAVG niet tot andere gedachten gebracht. Dat had wel gemoeten, gezien de almaar toenemende onevenredigheid tussen het belang van a.s.r. om het verstekvonnis ten uitvoer te leggen en het belang van [eiseres] om dat te voorkomen. Bovendien zou ook in het licht van de lessen van de Toeslagenaffaire van een zeer grote speler als a.s.r. (maar ook van LAVG), een andere, minder hardvochtige houding mogen worden verwacht. Het ging hier immers om een kleine ondernemer, die uiteindelijk zijn schuld heeft betaald, terwijl hij daar, niet geheel onbegrijpelijk, grote moeite mee had. Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden had a.s.r. naar redelijkheid niet tot uitoefening van haar executiebevoegdheid kunnen komen. De tenuitvoerlegging van het vonnis levert daarom misbruik van bevoegdheid op.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achmea moet alsnog ruim twee ton gewasschade vergoeden

Achmea moet alsnog ruim twee ton gewasschade vergoeden

(Rechtspraak) Achmea moet alsnog ruim twee ton uitkeren aan een kweker, die naar de rechter stapte omdat hij vond dat de verzekeraar ten onrechte weigerde gewasschade...

Bokkend paard...

Bokkend paard...

(Rechtspraak) Univé heeft terecht geen aansprakelijkheid willen erkennen, in het geval van een vrouw die op eigen risico reed op het paard van een vriendin...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op muntenverzameling

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op muntenverzameling

(Rechtspraak) Verzekerde is het slachtoffer van een roofoverval waarbij zijn muntenverzameling gestolen is. De verzekeraar keert op grond van de inboedelverzekering...

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

(Rechtspraak) De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt zich ook uit tot controle of verificatie van aantal m³ van de woning, ter voorkoming van onderverzekering....

Dekking staat ondanks niet naleven preventievoorschriften

Dekking staat ondanks niet naleven preventievoorschriften

(Rechtspraak) NN mag verzekeringsdekking niet weigeren omdat Steakhouse The Church de preventievoorschriften niet heeft nageleefd. Tot dat oordeel komt de Rechtbank...

Claim geknakt…

Claim geknakt…

(Rechtspraak) De vraag die voorligt, is of de schade die [huurder] bij [eiseres] heeft geclaimd – en die hoofdzakelijk bestaat uit een verminderde opbrengst...

Interpolis moet vervangen asbestdaken als bereddingsmaatregel toch vergoeden

Interpolis moet vervangen asbestdaken als bereddingsmaatregel toch vergoeden

(Rechtspraak) Het gaat in deze zaak in cassatie om de vraag of Interpolis het verwijderen of vervangen van asbestdaken moet vergoeden als bereddingskosten. De Hoge...

Vragen gezondheidsverklaring moeten duidelijk geformuleerd

Vragen gezondheidsverklaring moeten duidelijk geformuleerd

(Rechtspraak) Anders dan de verzekeraar meent, heeft verzekerde niet hoeven begrijpen dat hij zijn klachten als klachten van psychische aard aan de verzekeraar diende...

Adviseur hoefde niet te waarschuwen voor uitsluiting pandemierisico

Adviseur hoefde niet te waarschuwen voor uitsluiting pandemierisico

(Rechtspraak) Op Midden Brabant Advies rustte voor 20 februari 2020 geen waarschuwingsplicht dat de dekking van het pandemierisico door verzekeraars in evenementenpolissen...

Univé Dichtbij had klant moeten informeren over premieverlaging

Univé Dichtbij had klant moeten informeren over premieverlaging

(Rechtspraak) De vraag is of Univé Dichtbij als assurantietussenpersoon haar zorgplicht heeft geschonden jegens [eiser] door hem pas jaren na een premieverlaging...