Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

Huis (luiken) via Pixabay

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot 28.947 euro. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 2024 helemaal af.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer wil dat dit al eerder gebeurt. Daarom wordt de vrijstelling al in 2023 aangepast en in 2024 helemaal afgeschaft. 

De huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023. 

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast voor bestaande en nieuwe hypotheken. In 2014 is begonnen het maximale aftrektarief in de vierde schijf stapsgewijs te verlagen. Dit gebeurde in stappen van 0,5 procentpunt per jaar. Vanaf 1 januari 2020 is er sprake van een versneld afbouwpad van 3,0 procentpunt per jaar om vanaf 2023 gelijk te zijn aan het tarief in de eerste schijf van box 1. Voor alle hypotheken wordt in 2023 de aftrek inkomstenbelasting daardoor mogelijk tegen maximaal het tarief van de eerste schijf.

Hillen

Met ingang van 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoning schuld (regeling Hillen) in gelijke stappen in dertig jaren uitgefaseerd. Dit betekent dat per 2023 nog 83,33 procent van het verschil tussen het eigenwoning forfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen.

Het eigenwoningforfait daalt van 0,45 procent naar 0,35 procent.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Vrije ruimte in werkkostenregeling op drie procent houden"

"Vrije ruimte in werkkostenregeling op drie procent houden"

Zeventig procent van de financieel verantwoordelijken vindt het een goed idee dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling blijvend verhoogd wordt naar drie procent,...

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Dit betekent dat er vanaf volgend jaar een flink aantal belastingmaatregelen veranderen. Het...

Deadline aanmelden kleineondernemersregeling nadert

Deadline aanmelden kleineondernemersregeling nadert

Ondernemers met een jaaromzet onder de 20 mille hebben nog een paar dagen de tijd om zich aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee zijn zij...

Gratis Intermediairdagen Belastingdienst voor fiscaal dienstverleners

Gratis Intermediairdagen Belastingdienst voor fiscaal dienstverleners

De Belastingdienst organiseert van 7 tot en met 11 december gratis Intermediairdagen. Tijdens het online kennisevent geeft de Belastingdienst inzicht in de belangrijkste...

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het kabinetsbesluit om spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement, maar betreurt het dat het kabinet...

Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Staatssecretaris Snel wil niet morrelen aan de wijziging van de vrijstelling schenkbelastingvoor de eigen woning uit 2017. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen....

Schenkingsvrijstelling eigen woning naar 102.000 euro

Schenkingsvrijstelling eigen woning naar 102.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning is verhoogd naar 102.000 euro. Nieuw is verder dat de vrijstelling niet langer beperkt is tot schenkingen van ouder aan hun...

Eigen schuld dikke bult...

Eigen schuld dikke bult...

Wie opzettelijk een onjuiste belastingaangifte doet, kan zich niet verschuilen achter de belastingadviseur. Dat oordeel velt de Rechtbank Amsterdam. De verdachte...

Fiscale claim niet verzilverd...

Fiscale claim niet verzilverd...

Uit het arrest Kostov kan niet worden afgeleid dat een btw-plichtige natuurlijke persoon zonder meer elke incidentele handeling onder bezwarende titel verricht in...

Te (luipaard)bont...

Te (luipaard)bont...

De Hoge Raad volgt de eerdere uitspraak dat geen giftenaftrek geldt voor aan een museum geschonken voorwerpen gemaakt van luipaardbont. Belanghebbende heeft in...