Rechter geeft a.s.r. en deurwaarder stevige veeg uit pan

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) a.s.r. mag een verstekvonnis dat een kleine ondernemer veroordeelde een nog openstaand bedrag te betalen, niet meer ten uitvoer leggen. De Rechtbank Amsterdam geeft in haar vonnis de verzekeraar en de door hem ingeschakelde deurwaarder een flinke veeg uit de pan.

Eiseres was nog een bedrag verschuldigd aan a.s.r. en maakte ook geld over. Dit echter zonder het dossiernummer te vermelden. De deurwaarder stortte het bedrag terug. Begin dit jaar liet a.s.r. executoriaal beslag leggen op de bedrijfswagen van de eiseres.

De Rechtbank Amsterdam in kort geding: “Ook als LAVG (de door a.s.r. ingeschakelde deurwaarder, red.) inderdaad zo veel zaken in behandeling heeft dat zij negen dagen nodig heeft om te onderzoeken of zij een betaling kan plaatsen (waarbij niet duidelijk is geworden wat zij in die negen dagen dan allemaal heeft gedaan), is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre dat voor rekening van [eiseres] moet komen. Hoewel er begrip is voor het business model van LAVG, moet ook bij zo’n grote praktijk als die van LAVG iedere zaak de aandacht krijgen die hij verdient.

“Toen bleek dat het bedrag dat [eiseres] verschuldigd was, nog vóór de rolzitting volledig op de rekeningen van a.s.r./LAVG had gestaan, had a.s.r. er ook voor kunnen kiezen het griffierecht ad 121 euro voor de kantonprocedure voor haar rekening te nemen. In plaats daarvan is zij in een periode van meerdere jaren tot het uiterste gegaan om haar vordering, inmiddels opgelopen tot maar liefst 962,56 euro, te incasseren. Er is zelfs gedreigd met een faillissementsaanvraag en nu dreigt er een veiling van de bedrijfswagen.

“Het dossier heeft ook geruime tijd stilgelegen. [Eiseres] , die door het stilzitten van LAVG zelfs dacht dat zij er eindelijk vanaf was, heeft de invorderingsacties herhaaldelijk aan de orde gesteld, maar dat heeft a.s.r. en/of LAVG niet tot andere gedachten gebracht. Dat had wel gemoeten, gezien de almaar toenemende onevenredigheid tussen het belang van a.s.r. om het verstekvonnis ten uitvoer te leggen en het belang van [eiseres] om dat te voorkomen. Bovendien zou ook in het licht van de lessen van de Toeslagenaffaire van een zeer grote speler als a.s.r. (maar ook van LAVG), een andere, minder hardvochtige houding mogen worden verwacht. Het ging hier immers om een kleine ondernemer, die uiteindelijk zijn schuld heeft betaald, terwijl hij daar, niet geheel onbegrijpelijk, grote moeite mee had. Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden had a.s.r. naar redelijkheid niet tot uitoefening van haar executiebevoegdheid kunnen komen. De tenuitvoerlegging van het vonnis levert daarom misbruik van bevoegdheid op.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt...

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...