Banken pleiten voor mogelijk gebruik van biometrische gegevens financiële diensten

Oog kijken via Pixabay

De Nederlandse Vereniging van Banken staat achter het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming. Dit voorstel is een aanpassing op de Uitvoeringswet AVG, die onder meer gaat over het gegevensbeschermingsrecht van consumenten. Wel vragen banken om een aanscherping op de Toelichting van het wetsvoorstel. Daarin zou duidelijk moeten staan dat er ruimte is voor banken om makkelijker gebruik te maken van biometrische gegevens. De NVB: "Het gebruik van biometrische gegevens - zoals gezichtsherkenning ter identificatie - maakt het voor consumenten eenvoudig en veilig om hun financiële zaken vanuit huis te regelen. Met de toenemende digitalisering is voor banken de inzet van een innovatieve methode als biometrie ook van groot belang in de strijd tegen witwassen en fraude in het betalingsverkeer."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wft en AVG botsen

Wft en AVG botsen

(Financieel adviseur Chris de Bruin, Bureau mr. de Bruin, in VVP 3-2022) Gij zult nazorg leveren! In dit artikel stel ik aan de orde welke (juridische) problemen...

Identificatie met digitale identiteit geniet voorkeur consument

Identificatie met digitale identiteit geniet voorkeur consument

Identificatie met behulp van een digitale identiteit zoals iDIN heeft nog altijd de voorkeur van de financiële consument, blijkt uit onderzoek door Signicat....

Eigendomsbegrip niet gehanteerd voor persoonlijke gegevens

Eigendomsbegrip niet gehanteerd voor persoonlijke gegevens

Een privaatrechtelijke borging van zeggenschap over persoonsgegevens levert de burger niet meer houvast op dan AVG en publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht...

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren....

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Nieuwe model paspoort 30 augustus ingevoerd

Nieuwe model paspoort 30 augustus ingevoerd

Het nieuwe model paspoort wordt op 30 augustus ingevoerd. Het nieuwe model paspoort zal niet langer het BSN op de voorkant van de houderpagina bevatten. Voortaan...

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

Om horecaondernemers te helpen gasten geheel in lijn met AVG-wetgeving te registreren, heeft ARAG samen met JanusID het initiatief genomen voor MijnGastenlijst.nl....