quote

"Consumenten betalen straks zelf mee aan de redding van hun verzekeraar" Bart Combée (Consumentenbond) over wet herstel en afwikkeling verzekeraars

stelling

"Kosten schadebehandeling niet meer financieren uit provisie"

nieuws

VOORSTEL ACTURE VOOR SOCIAAL VANGNET ZZP'ERS

Zzp'ers zouden verplicht een 'basisverzekering' moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verzekering moet zonder intredekeuring aan alle zzp'ers worden aangeboden. De nominale premie voor deze verzekering zou uitkomen op 100 euro per maand. Volgens Acture, de grootste uitvoerder van sociale zekerheid na het UWV, komt hiermee een sociaal vangnet voor 800.000 zzp'ers binnen handbereik.

Volgens Maudie Derks, algemeen directeur Acture, wordt vanuit politiek Den Haag met belangstelling gekeken naar het voorstel. Volgens Derks is het regering en Kamer een doorn in het oog dat op dit moment van de 800 duizend zzp'ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap slechts een vijfde premie betaalt voor een aov. "Het zijn vooral de zzp'ers met een hoger inkomen die een aov afsluiten. Maar ruim 80 procent van de zzp'ers heeft dus niets. Deze zzp'ers die ziek worden en die geen verz...

 

"KOPIËREN HANDTEKENINGEN SCHAADT ALTIJD KLANTBELANG"

"Het kopiëren van handtekeningen en het gebruik daarvan is in strijd met de wet. In de regel zal dat ook in strijd met het klantbelang zijn. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat de bank niet in strijd met de wet handelt." Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in zijn antwoord op Kamervragen over het kopiëren van handtekeningen door tenminste 90 hypotheekadviseurs van ABN Amro.

 

PENSIOENKNIP HALF JAAR LANGER MOGELIJK

Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

 

DNB WIL GEEN TOETERS EN BELLEN BIJ OVERGANG NAAR NIEUW PENSIOENSTELSEL

DNB wil niet dat er bij de overgang naar een nieuw pensioencontract meteen al mogelijkheden komen zoals pensioenpremies inzetten voor de aflossing van de hypotheek.

 

"FAILLISSEMENTSWET VERZEKERAARS BENADEELT CONSUMENT"

Het wetsvoorstel dat verzekeraars helpt bij een dreigend faillissement moet van tafel, zegt de Consumentenbond. "De ‘Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars’ die in de maak is benadeelt verzekerden", aldus de bond. "Verzekerden moeten straks meebetalen aan de redding van hun verzekeraar."

 

laatste reacties op berichten

Bas Peters / "Verwachting dat de staat veel geld moet lenen, verwachting dat de inflatie daardoor flink omhoog zal gaan" .......niets meer en niets minder. Het is nog helemaal niet gebeurd, maar de banken en de pensioenfondsen zien hun kans schoon en verhogen alvast de rente en zaaien paniek en natuurlijk gaan de spaarrentes nog niet omhoog........het heeft veel weg van de oliemaatschappijen die de benzineprijzen verhogen als de dollar duurder wordt en niets doen als de dollar in waarde daalt.

Alex van der Sluijs / VRAAG 1: Mag een gemeente meebetalen aan een zorgverzekering? Als dit al is toegestaan, dan zou het toch zo moeten zijn dat ze dit doen voor iedereen die aan de criteria voldoet, recht heeft op deze bijdrage, ongeacht bij welke verzekeraar ze zitten. Dit geldt namelijk ook voor werkgevers. VRAAG 2 : Is het geen verkeerd signaal als een gemeente een keuze maakt voor een commerciële verzekeraar en hiervoor reclame maakt, hoe goed bedoelt dan ook. Persoonlijk vind ik dat een overheid een neutrale functie behoort te hebben. Als het al toegestaan is, dan zou een gemeente verplicht moeten zijn om expliciet te melden dat een bijdrage voor alle verzekeraars geldt, en niet alleen voor de verzekeraar waar ze zaken mee doen. VRAAG 3: Is het geen schending van de zorgplicht van een gemeente door een product aan te bieden waarbij de premie leading is en de klanten, die al in een moeilijke positie zitten, geen vergelijking krijgen met het complete aanbod, ook op basis van voorwaarden. Het is algemeen bekend dat price-shooters niet de beste voorwaarden hebben en er juist voor zorgen dat er keuze’s worden gemaakt. Juist bij deze kwetsbare doelgroepen is een slechte dekking vaak desastreus. VRAAG 4, Is het geen zaak om toezicht te houden op de campagnes welke gemeenten voeren om lage inkomens te bewegen over te stappen naar het door hen gearrangeerde collectief? VRAAG 5: is dit tevens geen belemmering voor een vrije marktwerking welke de wetgever oorspronkelijk voor ogen had? Wordt het geen tijd om eens goed te kijken naar de wetgeving die dit kind met een waterhoofd mogelijk heeft gemaakt. Het aanbieden van (nep) collectiviteiten (Korfbalverenigingen met affiliate-programma bijvoorbeeld) We hebben immers regelingen zoals de zorgtoeslag en aftrek van ziektekosten (in bepaalde gevallen) waarvan de politiek vind dat deze maatschappelijk de norm is. Als voor bepaalde doelgroepen deze ontoereikend zijn, dan is het aan de wetgever om daar maatregelen voor te bedenken. Het algemene bezwaar van heel veel mensen ten aanzien van de collectiviteiten is dat de verzekeringnemers, die toevallig niet in een collectief zitten (2012 was dit 67% met een stijgende lijn, zie rapport NVA), de premie betalen voor anderen en daarmee ontstaat een rechtsongelijkheid. Ik ben benieuwd naar andere zienswijzen. Wellicht stelt dat mijn mening bij.

Berend Tooms / Een reclameboodschap? Niet zo heel bijzonder toch? Door heel Nederland en zeker niet alleen door deze club. https://www.gezondverzekerd.nl/

Rob Goedhart / Wat Aegon in feite zegt is: "Ga maar liever voor 'vast', want dan heb je zekerheid.' (Dat ze daar ook meer aan verdienen zeggen ze er niet bij.)

Victor Buit / Zou u ons nieuwe logo erbij willen plaatsen i.p.v. het oude. B.v.d.

Kees Bergman / Het stelselmatig door sommige partijen via verschillende invalshoeken sleutelen aan de afbraak van doorlopende provisie begint mij zo langzamerhand erg te irriteren. Nu ook weer. Gewone schadebe- en afhandeling hoort bij de tussenpersoon / adviseur zoals biertappen hoort bij een barkeeper. Dit zit bij de tussenpersoon/adviseur in de prijs van de verzekering en bij de barkeeper in de prijs van het bier. Bij tussenpersonen/adviseurs is het nog transparant ook. In het verzekeringssysteem willen sommige partijen toe naar komen in de kroeg. Vervolgens zeggen wij de barkeeper/ster goedendag en gaan wij die apart betalen, omdat hij/zij ons ten dienste staat, wanneer wij een pilsje of wijntje op onze tijd willen nemen. Hierna moet de biertap apart betaald worden , omdat deze niet continue openstaat. Vervolgens gaan wij op barkrukken /stoelen zitten, die natuurlijk ook weer apart betaald moeten worden, omdat niet iedereen gaat zitten. Wat ik al eerder gezegd heb. Het meest ideale businessmodel voor de CEO/CFO is een zaak zonder klanten, zonder personeel, zonder tussenpersonen/adviseurs ,zonder afhandeling van problemen en zonder afhandeling van schades eigenlijk geheel zonder schades. Wel een complete inkomensstroom zodat je je eigen salaris- en pensioensysteem hier goed op kunt afstemmen. Tot slot maatschappijen en nu weer even heel serieus, alhoewel in het vorige gestelde heel veel waarheid zit. Blijf met uw edele vingers van het systeem van doorlopende provisie verrekend in de verzekeringspremie en zonder enige commercieel binding en sturing af!!!!!. Geef nu maar bloot wat u kwijt bent aan het in stand houden of maken van het directe kanaal en stop met de kannibalisering van uw verzekeringsgebouw.

Kees Bergman / @ Toon VVP Beste Toon, bedankt voor je reactie gisteren, dat er waarschijnlijk iets misgegaan is en dat er zeker nooit door jullie redactie moedwillig aan reacties gesleuteld wordt behalve wanneer zo'n reactie alle normen en waarden te buiten gaat.

Rob Goedhart / Niet het feit dát er met mensen gesproken is over hun beleggingsverzekering, maar wát er besproken is. En vooral wat de actie is geweest daarna.... Laat daar eens wat over zien, Verbond!

Kees Bergman / Kosten schadebehandeling moet gewoon uit de provisie gefinancierd worden en verzekeraars moeten met hun edele vingers van de doorlopende provisie afblijven. Sterker nog provisie moet weer terugkomen op AOV en uitvaart. Wordt lid van CFD of Adfiz of een organisatie die u aanstaat.

Berend Tooms / Altijd moet je aandacht besteden aan AO en ziekte, ook na pensionering. Je zult ze kost moeten geven die op de één of andere manier naast pensioen nog inkomsten genereren. Vaak omdat het gewoon nodig is, maar soms ook om een beetje comfortabel te kunnen leven. Dat zal meer em meer gebeuren. Zul je net zien dat je dat niet gedaan hebt en dan wordt er iemand ziek. Altijd wel wat. Inderdaad kunnen er fouten gemaakt worden, maar hier lijkt het (weer eens) om de vinkjes te gaan. Adviseur cover your ass! (sorry).

Agenda

13 december

Woerden - Fiscale actualiteiten

Swalef Academie
14 en 15 februari 2017

Utrecht - Hypotheken Event

IIR

overig nieuws

 • MENZIS BIEDT ZORGPOLIS VOOR LAGE INKOMENS (2 reacties)

  Menzis en de gemeente Amersfoort bieden inwoners van Amersfoort met een laag inkomen een goedkopere collectieve zorgpolis.

 • DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN IN DE LIFT

  Het Trump-effect houdt voorlopig aan. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in november van 99 naar 101 procent. Halverwege de maand was dit zelfs 101,5 procent. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98 procent. Dit blijkt uit de pensioenthermometer van Aon Hewitt. 

 • FIDUS NIEUWE NAAM OFFERMANS JOOSTEN EN WILSON GROEP (1 reactie)

  Fidus is de nieuwe naam van de gefuseerde assurantiekantoren Offermans Joosten uit Geleen en Wilson Groep uit Maastricht.

 • WOONFONDS: HOGERE HYPOTHEEKRENTES DOOR TRUMP-EFFECT (1 reactie)

  Het beleid van aankomend president Trump heeft een prijsopdrijvend effect. Daarom steeg de rente op staatsleningen al tijdens zijn overwinningstoespraak. Dat heeft directe gevolgen voor mensen die een hypotheek willen afsluiten. Ook in Nederland, aldus de nieuwsbrief Woonfonds Extra.

 • ZORGPREMIE STIJGT GEMIDDELD 7 PROCENT

  De gemiddelde premie voor een basisverzekering stijgt in 2017 aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. In 2015 en 2016 was de gemiddelde premiestijging rond de 4 procent. Volgend jaar gaat de consument gemiddeld 7,3 procent meer betalen voor een basisverzekering.

 • "GROEIEND ARBEIDSVERZUIM GERELATEERD AAN FINANCIËLE BESLOMMERINGEN"

  Tweederde van de bedrijven constateren dat een groeiend arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door financiële beslommeringen van werknemers, aldus onderzoek van Xerox.

 • AFM KEURT PROSPECTUS CROWDFUNDING PROJECT GOED

  De AFM heeft de prospectus van het crowdfunding project Zelfstroom goedgekeurd. Nog niet eerder werd een oblgatielening via een crowdfunding platform met AFM-vergunning aangeboden.

 • VERBOND PLEIT VOOR PERSOONLIJK PENSIOENVERMOGEN

  De praktijktoets voor twee nieuwe typen pensioencontracten laat zien dat invoering van een stelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling praktisch uitvoerbaar is. Uit oogpunt van transparantie, eenvoud en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar deze variant. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de woensdag aan de SER aangeboden studie van de Pensioenfederatie.

 • AEGON LANCEERT UITKEREND BELEGGINGSPENSIOEN (1 reactie)

  Aegon is volgens eigen zeggen de eerste verzekeraar die de keus biedt tussen een gegarandeerd pensioen of een beleggingspensioen als kapitaal vrijkomt uit een bpr en de klant wil doorbeleggen (zoals sinds september toegestaan).

 • BASIS VOOR BREED GEDRAGEN PENSIOENCONTRACT

  Volgens een rapport dat de Pensioenfederatie heeft opgesteld, zijn beide varianten van een nieuw pensioencontract die het kabinet voor ogen staan, praktisch uitvoerbaar.

Meer nieuws...

New Financial Forum

VLPN-INSPIRATIEDAG: ER IS ALTIJD EEN OPLOSSING

"Er zijn altijd oplossingen en mogelijkheden. Alleen onze eigen gedachten en overtuigingen dat conventionele denkpatronen de waarheid zijn, weerhouden ons van een gezond en rijker leven. Dat was de boodschap van vier bijzondere sprekers op de landelijke inspiratiedag van de Vereniging van Life Planners Nederland (VLPN) op het duurzaam landgoed Morgenstern in Barchem.  Op de inspiratiedag, die al gauw op social media als legendarisch werd betiteld, lieten zowel journalistiek vernie...   Lees meer »

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.