quote

"Pittig commentaar das kapital op lobbyactie CFD" Leo de Boer (Verbond) in tweet

stelling

"Ik kan de nieuwe vakbekwaamheidseisen en bijbehorende veranderingen goed bijhouden"

nieuws

SPIJKERHARDE AANVAL OP FINANCIEEL ADVISEURS

Jeroen van Wensen (foto) veegt in een blog op www.daskapital.nl de vloer aan met financieel adviseurs en dan met name adviseurs aangesloten bij CFD die worden omschreven als 'sneuneus-tussenpersonen'.

Van Wensen: "Mocht u binnenkort financieel advies nodig hebben, vraag dan even of uw adviseur is aangesloten bij de 'Commissie Financiële Dienstverlening' (Commissie CFD). Als JA, dan RENNEN! (...) De Commissie CFD stuurde onlangs een een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het provisieverbod in strijd is met Europees recht. (...) De Tweede Kamer, die kennelijk niet op de hoogte is van de treurigheid van de assurantietussenpersonen die achter de Commissie CFD zitten, vroeg on...

 

VIVAT VERBETERT SOLVABILITEIT EN WINST

Vivat verbeterde solvabiliteit op basis van Solvency II in het eerste halfjaar van 160 naar 182 procent.

 

WET VERBETERDE PREMIEREGELING VAN KRACHT

Per 1 september treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking.

 

 

STICHTING FINANCIEEL PASPOORT BIJ KLIJNSMA

De Stichting Financieel Paspoort heeft de route kaart ‘de Burger centraal’ overhandigd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

EXECUTION ONLY HYPOTHEEK NEEMT HOGE VLUCHT

Yellowtail denkt dat execution only hypotheken een grote vlucht gaan nemen.

 

laatste reacties op berichten

Roelof Radstaake / Er zijn veel ongenuanceerde meningen geventileerd over dit onderwerp, maar deze is wel erg ongenuanceerd. Hebben provisiesystemen voor ellende gezorgd, jazeker. Is een provisieverbod an sich per definitie misleidend? nee, absoluut niet. Alles staat en valt met de manier waarop je de beloningsmethodiek helder en transparant maakt. Geen verborgen kosten stiekum toepassen, maar helder en eerlijk vertellen waarvoor de klant betaalt. In mijn mening is namelijk geen enkel beloningssysteem aanvaardbaar tenzij dit gewoon simpel en helder wordt uitgelegd. Als destijds alle adviseurs en verzekeraars de beloningen helder hadden gecommuniceerd waren er geen misstanden ontstaan. En had iedereen geweten waarvoor ze wat betaalden. Zowel verzekeraars als de intermediaire branche heeft hier lange tijd aan meegewerkt en vele kansen laten liggen. Om nu alleen de CFD af te rekenen op hun gedrevenheid om de belangen van hun achterban te verdedigen met de slogan dat deze niet meer van deze tijd zijn is te kort door de bocht. Het ADFIZ en andere organisaties moet je hier dan ook in betrekken. Deze willen hetzelfde maar doen het op een andere manier. So what. Nee, meneer van Wensen, u bent weer één van die stuurlui die aan wal staan en zichzelf de beste noemen. Ik denk niet dat dit de beste ventilering van uw waarheid is.

Edwin Herdink / Het is pure armoede wanneer je als nieuwssite, zonder enige vorm van dossierkennis,als een Marxistische olifant door de porseleinkast dendert. Juist CFD heeft het belang van de 'kwetsbare' consument hoog in het vaandel staan en strijdt daarom voor meer beloningsvrijheid. Grote bevolkingsgroepen zijn financieel niet bij machte om financieel advies in te kopen. Alleen een maatschappelijk verantwoord en passend provisiemodel kan de toegang tot advies openen. Met de wijze waarop Das Kapital zich manifesteert, levert men geen enkele bijdrage aan de problematiek van miljoenen consumenten. Een gemiste kans voor een naar erkenning zoekende nieuwssite. CFD blijft zich wel onverminderd inzetten om de positie van de consument daadwerkelijk te verbeteren (zie onze brief aan de Tweede Kamer van eerder dit jaar: http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/laatste-nieuws/item/cfd-verzoekt-kamer-om?category_id=2) Met vriendelijke groet, Edwin Herdink Voorzitter CFD

Guido Rossel / Heel veel succes!

Dik van Velzen / Dank voor de vriendelijke reactie. Mijn blog is trouwens niet zozeer bedoeld als kritiek op deze minister, maar meer als oproep om werk te maken aan de vereenvoudiging van ons fiscale en sociale stelsel. Gezien alle belangen van alle verschillende partijen (politieke partijen, vakbonden, werkgevers e.v.a.), is dat natuurlijk ook geen simpele klus. Maar met een verkiezingsjaar in aantocht én een schatkist die wat speelruimte biedt, zou dat moeten kunnen. Daar hoort inderdaad bij dat de overheid de eigen verantwoordelijkheid van de consument niet moet betuttelen met als natuurlijke ondergrens: er zijn echt consumenten die die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen.

Harry Mutsaers / Geachte heer van Velzen, Helemaal met u eens. Vrees echter dat de minister zonder economische achtergrond helaas te weinig inzicht heeft om te doorgronden wat er feitelijk in dit land gebeurd. Alleen al de meer dan 230 wetten sedert enkele jaren maken dat niemand meer precies weet hoe het verder moet. Slachtoffer is de goedwillende burger. Er wordt te veel voor hem/haar nagedacht maar men is zeer goed in staat met de adviseur een keuze te maken ook al is dat emotioneel. Wij zijn er om de andere zijde te bewaken en te sturen. Veel succes met uw actie. Ik hoop echt dat ze eens ophouden met dictator te spelen en alles per wet af te dwingen. We willen ook wel eens zelf beslissen over hoe en wat maar dan moeten we wel bereid zijn de risico's te dragen.

Jeffrey Leichel / We moeten beginnen met het slachten van de leus: “advies is alleen onafhankelijk als de klant er rechtstreeks voor betaalt”. Dat werkt alleen als dat advies ook verplicht moet worden afgenomen (bijvoorbeeld notaris, advocaat, huisarts, etc.). Nu zijn het de producenten zelf die door prijs, product- en distributiediscriminatie het onafhankelijk intermediair simpel uitschakelen. Zolang dat niet door politici wordt gezien, stevenen we af op een situatie waarbij producenten zowel productie, advies, verkoop, distributie, bemiddeling, service en claims volledig controleren. In zo’n wereld ben je als consument volstrekt kansloos.

Albert van der Poll / Probleem: consumenten die een hypotheek afsluiten willen niets betalen voor toekomstig onderhoud, financiële begeleiding, waarschuwing voor valkuilen, aanpassing aan actualiteit, fiscaliteit enzovoorts. Stel: 0,1% renteopslag uitbetaald aan de adviseur, daar zou die klant niets van voelen. Hij merkt 't niet eens. En daar zou die klant best mee akkoord gaan. Maar dat kan en mag niet.

Jack van Marle / Erg leuke naam!

Jack van Marle / De meeste mensen betalen rustig 45,- per maand voor een Ziggo pakketje, en daarnaast dan nog gerust 40,- voor de mobiele telefoon, punt is ook dat veel van onze producten 'low interest' is, behalve als er een actuele zaak is zoals de aankoop van een woning. Het provisieverbod heeft mijn inziens geen verandering teweeg gebracht; wellicht dat men vroeger door andere structuren wat eerder een adviseur over de vloer kreeg?

Jeffrey Leichel / Omdat andere maatregelen zoals provisietransparantie niet tot het gewenste resultaat hebben geleid = LEUGEN en de wortel van al het kwaad.

Agenda

9 september 2016

Amstelveen - Finance Run

LEF
11 september 2016

Amsterdam - Swim for Tim

29 september 2016

Amsterdam - Hypotheken Next

Euroforum
6 oktober 2016

Nieuwegein - Omhels de toekomst

FFP
20 oktober

Den Haag - Gewoon Goed Doen

Dazure en stichting New Financial Forum

overig nieuws

Meer nieuws...

New Financial Forum

Verzekeren, what else!!!

Het New Financial Forum rekent op 4 oktober 2016 af met de angst voor disruptie.     Tijdens het eerste grootschalige Innovatie Lab in Utrecht denken deelnemers mee over de ontwikkeling van businessmodellen die het hoofd moeten bieden aan nieuwe spelers die handig inspelen op ontwrichtende veranderingen op sociaal, cultureel en technologisch gebied. Daarbij dienen frisse businessmodellen van bedrijven buiten de financiële dienstverlening als voorbeeld. Firma’s als Coo...   Lees meer »

Jelle Bartels - Haal eruit wat erin zit! Grensverleggend ondernemen begint bij waarderen wat er al is. Vertrouwen op wat je doet, wat je kunt, wat je weet en dat ook waarmaken. Open, duidelijk en transparant. Organisaties in de financiële sector gaan een geweldige toekomst tegemoet als ze het vertrouwen terugwinnen. En dat vertrouwen start in organisaties zelf. Tussen collega's onderling, met klanten én met leveranciers. Niet eenmalig, maar continue. Elke dag weer werken aan de basis, aan het vertrouwen.