quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

De commissie: " Er is een schriftelijk advies verstrekt en de Commissie heeft, ook op basis van hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, geen aanleiding te twijfelen aan de inhoud daarvan. Evenmin is vast komen te staan dat de Adviseur onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt wat de financiële gevolgen voor
Consument zouden worden. Er zijn berekeningen gemaakt, de maandlasten zijn inzichtelijk gemaakt en ook de overige gevolgen staan duidelijk beschreven."

 

 

VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 

VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 

SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 

"GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 

laatste reacties op berichten

Jeffrey Leichel / Ons boek wel hoor Nico: http://www.stichting-odin.nl/14-500/provisie-20.html

Jeffrey Leichel / Ik vind dat het hele BKR op de schop moet. Ook toegang tot informatie gaat daar allemaal zo bureaucratisch 20e eeuw. En inderdaad, er moet gewoon ruimte zijn voor bank om een BKR registratie naast zich neer te leggen. Iemand die bijvoorbeeld ooit tussen twee banen heeft gezeten en toen wat kleine problemen had met betalen, maar het nu weer goed gaat met een vast contract, mag niet ten prooi vallen aan regide regeltjes.

Bert Gerritsen / De stelling is geen juiste weergave van de realiteit. De halsstarrigheid van BKR en hun regelgeving zorgt voor de terughoudendheid van geldverstrekkers! Het kort geding dat 24 augustus 2017 tegen BKR/H&M wordt gevoerd is een duidelijk voorbeeld dat BKR en geldverstrekkers totaal niet op één lijn zitten.

Fred de Jong / Nico, helaas is het boek niet digitaal beschikbaar bij deze uitgever.

Nico van Koesveld / Het wordt tijd dat AOV verzekeraars een product maken dat goed aansluit op de twee jaars uitkering van een Broodfonds. Je kunt er wel kritiek op hebben, echter de marktwerking toont aan dat dit systeem werkt en voldoet in de praktijk aan de behoefte van ondernemers. Samen werken met een Broodfonds zou een betaalbaar product op kunnen leveren wat goed af te zetten is. In het verleden heb ik dit bij diverse verzekeraars voorgelegd. Maar niemand wilde uit de ivoren toren uitkomen. Het huidige systeem is veel te duur, vergt teveel advieskosten en teveel beperkende regels waar niemand op zit te wachten. Marktwerking leert dat een Broodfonds wel aan de verwachtingen kan voldoen, ondanks de kritieken van doorwinterde en gebrainwashte verzekeringsmensen. Durf te veranderen!

Deepak Thakoerdien / Wij wijzen op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Wat de Hoge Raad stelt is dat je niet klakkeloos een negatieve codering achter een registratie mag plaatsen. Je moet eerst kijken wat er aan de hand is (de belangenafweging vooraf). Pas als je vindt dat het terecht is, mag je de codering plaatsen. Het BKR bepaalt de regels voor het registreren. De regels staan in het reglement van het BKR. Nergens in het reglement staat dat kredietverstrekkers bij het registreren een zogenaamde belangenafweging moeten maken. Zou deze belangenafweging wel gemaakt worden, dan zouden kleine betalingsachterstanden niet negatief geregistreerd (mogen) worden. BKR dient kredietverstrekkers hierop te wijzen, maar verzuimt dit te doen. Zodoende gaat het hier stelselmatig mis. Het negatief geregistreerd zijn bij BKR is in de regel een ernstige diskwalificatie: ‘met deze persoon moet je oppassen’. De financiële integriteit van de geregistreerde wordt in twijfel getrokken door registratie. Men wordt als ‘verdacht’ beschouwd door het enkele feit van een BKR-codering. ''Dit is uiteraard niks nieuws voor het BKR.''

Roelof Radstaake / Beste Bert. Je gaat een beetje langs de zaak heen dat een BKR codering niet heilig is. De geldverstrekkers mogen zelf een belangenafweging maken van de geplaatste codering en hebben ten allen tijde zelf een beslissingsbevoegdheid om ondanks een codering toch een hypotheek oid te verstrekken. Nu is het zo dat op het moment dat er een codering staat alle geldverstrekkers alles uit hun handen laten vallen en niet verder gaan kijken dan hun neus lang is. Ze hanteren het principe;'er is een codering en DUS mag er geen hypotheek verstrekt worden'. En dat is volstrekte onzin. Dit staat dus los van het al dan niet verwijderd willen hebben van de codering en staat ook los van regels die het BKR aan de geldverstrekkers oplegt. Het zijn dus de geldverstrekkers zelf die klantvriendelijk moeten zijn en verder gaan kijken dan alleen een codering.

Bert Gerritsen / Ik ben het niet eens met de reactie van het Nibud! Zij hebben zich voor het karretje laten spannen van hun sponsor BKR. Door het aanscherpen van de BKR regels per 1 februari 2017 kunnen kredietverstrekkers geen kant meer op sinds die datum. En dat gebeurt door BKR, die de mogelijkheid heeft hun leden onder verscherpt toezicht te stellen, als zij zich niet houden aan de opgelegde regels van BKR. Het gevolg voor de hypotheek-en kredietverstrekkers is dat ze een periode geen toegang hebben tot het raadplegen van de BKR coderingen. Een zware sanctie die veel omzet kan kosten. Hieruit blijkt duidelijk dat BKR macht en druk uitoefent op de geldverstrekkers. En daar gaat het nu precies om. Geldverstrekkers geven BKR opdracht om een code te verwijderen als zij wel eigen belangenafweging toepassen en vervolgens weigert BKR dit uit te voeren. BKR stuurt consumenten gewoon naar de rechter. Kost de consument klauwen met geld. Recent heeft BKR al vier zaken verloren over het niet toepassen van belangenafweging. Donderdag 24 augustus is om 09.30 uur de volgende rechtzaak in Amsterdam. Weer over belangenafweging.

Roelof Radstaake / Ik ben het volledig eens met deze reactie van het Nibud. De hypotheekverstrekkers zelf zitten in de regie, niet het BKR. Die registreert alleen maar. Het zijn de hypotheekverstrekkers die niet als blinde paarden naar een BKR registratie moeten kijken, maar die deze ook moeten beoordelen en evalueren. Hoe doorslaggevend is de codering. Het alleen maar wijzen naar het codering bij de BKR en daarna achteroverleunen is niet wat bedoeld wordt met het 'klantbelang' waar hypotheekverstrekkers zo de mond van vol hebben. Handel er dan ook naar zou ik zeggen.

Dick Aardenburg / Schijnbaar zaten boekhouders, accountants en eigenaren van bedrijven allemaal te slapen op school tijdens de rekenlessen. Grote bedrijven hanteren doodleuk 90 dagen betalingstermijn, na goedkeuring door de persoon die bestelde wat nog eens 30 dagen duurt. Zo misbruiken zij kleine bedrijven en toeleveranciers als bank, een belachelijke situatie met de welbekende domino effect als resultaat. Helaas durven de meeste kleintjes niet te weigeren, met alle gevolgen van dien.

Agenda

20 september

VNAB Kennis- en onmoetingscentrum - VVP Event Inkomen

VVP
22 september 2017

Plantage Muidergracht 12, Amsterdam - Maatschappelijke uitdagingen voor de verzekeringssector

Amsterdam Centre for Insurance Studies
5 oktober 2017

De Stadstuin, Europalaan 20, 3526 KS Utrecht - Tijd om te schakelen

Stichting New Financial Forum
9 novmeber 2017

Aegon, Aegonplein 50, Den Haag - Positive Finance Day

Dazure en de Stichting New Financial Forum

overig nieuws

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Meer nieuws...