quote

"Toezichtskosten leken afgelopen jaren wel zelfrijzend bakmeel" Aukje de Vries (VVD) in Adfiz Magazine

stelling

"Online hypotheekadvies nagel aan doodskist adviseur"

nieuws

ADFIZ: WHITE PAPER KIEZEN VOOR KWALITEIT

De vorig jaar ingestelde Stuurgroep Kwaliteit van Adfiz presenteert tijdens de ledenvergadering in juni de white paper ‘Kiezen voor Kwaliteit’.

 

In de paper werkt de stuurgroep haar visie op kwaliteit uit. Adfiz Magazine leest: “Kwaliteit ontstaat door de intrinsieke wil te verbeteren (de bron). Discussie, intervisie, continue feedback en het delen van best practices inspireren verbetering (de stroming). Goede procesinrichting, kwalitatief goede mensen en goede sturing zijn belangrijke voorspellers voor constante kwaliteit (de kanalisering). Interne en externe controle en sanctionering bewaken de ondergrens (de dijkbewaking).&rd...

 

EVENTUELE WIJZIGINGEN IN BOUWWERK VAKBEKWAAMHEID BEKEND IN VIERDE KWARTAAL

Het CDFD zal de minister van Financiën in september adviseren of wijzigingen aan de modulaire opbouw van het vakbekwaamheidsbouwwerk gewenst zijn.

 

 

VERBOND: E-CARD GEEN GOED IDEE

Het Verbond van Verzekeraars is tegen het plan van Brussel dat aansprakelijkheidsverzekeraars verplicht  een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden aan hun klanten te geven.

 

EINDRESULTAAT ACTIVEREN MEDIO 2017 BEKEND

Op dit moment is de AFM bezig met een uitgebreide eindcontrole naar het activeren van klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering. De AFM verwacht hierover medio 2017 te rapporteren aan de verzekeraars.

 

EERSTE EDITIE SWIM FOR TIM DINER OP 3 JULI

Stichting ALS Nederland kan na de succesvolle actie van vorig jaar blijven rekenen op de steun van onder meer FlexFront Groep en Nationale Waarborg. Niet alleen gaat een aantal teams ook dit jaar meedoen met de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor de stichting, tevens start op 3 juli de eeste editie van het Swim for Tim diner.

 

 

laatste reacties op berichten

Arnoud Bosch / De inhoudelijke motivatie voor de keuze m.b.t. de VDAB-Bokaal treft u aan op: http://www.vdab-bokaal.nl http://www.a2p.nu

Arnoud Bosch / De kosten van Financiële Dienstverlening beperkt houden. Is een goed uitgangspunt voor de AFM om met de jaarlijkse kosten aan Financiële Dienstverleners te beginnen. Het motto de vervuiler betaald zou een goed uitgangspunt kunnen zijn. Door net als bij de groenekaart (auto) een opslag toe te voegen aan het aangeboden financieel product waaruit de noodzakelijke advieskosten kunnen worden voldaan.

H.J. Brouwer / Iets met verdienmodel misschien?

Willem van Spronsen / Als de stelling zou zijn: ''Er zijn geen rotte appels meer werkzaam bij het vrije intermediair'' dan is deze stelling natuurlijk bevestigend te beantwoorden.

Roland van Kemenade / Het fijne aan dit soort lange termijn toekomstvoorspellingen is, dat er niemand in 2026 is, die dit met terugwerkende nog eens even gaat uitpluizen, of die voorspellingen allemaal uitgekomen zijn. Mooie wiskundige modellen, met de nodige aannames. Daling van de premies op de particuliere automarkt met 31% in 2026? Zeker weten dat het geen 30% is? Waarschijnlijk is dit de manier voor de onderzoekers om uitgenodigd te worden in de boardrooms van verzekeraars, om (tegen een mooi honorarium) hun licht te laten schijnen op de toekomst en wat doorrekeningen te maken voor de betreffende verzekeraar. Voor de rest: met een heel groot klontje zout nemen, zou ik zo zeggen.

G.J. Stevens / Wat een poeha verhaal. Dat kan hij goed in ieder geval, de rest zal de toekomst leren. Samenvoegen komt de klanten ten goede zegt hij, door een uitgebreider product aanbod. Een overname resulteert nimmer in een uitgebreider aanbod, maar juist in een beperkter aanbod, want er gaat gesneden worden. We hebben onze leidende positie versterkt, roept hij blij. Wie interesseert dat? Als dat je leidende doel is dan heb je een foute focus, want dat gaat niet samen met een focus op stakeholders zoals klanten en adviseurs. Dat blijkt ook wel uit de opmerking over de grotere kasstroom die ten goed komt aan de prioriteit stakeholders, namelijk de aandeelhouders. Deze is leuk; Het verder verbeteren van de klantervaring! Als je met verbeteren bedoelt positief verbeteren, dan heb je nog een lange weg te gaan.

Arjan Lubbe / Rotte appels moeten inderdaad uit de mand. Maar wat is de realiteit? De rotte appels worden niet aangepakt omdat ze langs de randen van de wet opereren. De rotte appels, zijn dat overigens de incidentele adviseurs die de boel belazeren? Of zijn dat de multinationals die de kluit (meermaals) op grote schaal bedonder(d)en? Zijn er al Libor-veroordeelden? Hoe zit het eigenlijk met de derivatenhandel MKB-ers? - Ik snap best wel wat Risseeuw schrijft. Maar het dunkt me dat je beter de dealer kan aanpakken dan een gelegenheids-junkie.

Mark van den Broek / @ Geert, enigszins gelijk heb je MAAR....Als je dan goed naar de klant luistert dan wil de klant meestal "iets"wat niet kan, veel voor weinig etc...Verzekeraars zijn de laatste jaren niet meer zo flexibel dat zij hun eigen produkten op maat kunnen maken, meestal verkopen zij juist de standaard produkten......en wij adviseurs proberen dan de wensen van de klant te vertalen naar een produkt wat WEL verkrijgbaar is en daar waar nodig klanten enigszins te sturen en.....niet onbelangrijk verzekeraars proberen te overtuigen toch maatwerk te leveren...en inderdaad soms is dan KOE ( Kaken Op Elkaar) belangrijk !

Geert Hoek / de valkuil is zoals bij vele adviesgesprekken... of het nu een autoverkoper / adviseur of een keukenverkoper/adviseur is...... men mist vaak de vaardigheden om te LUISTEREN naar de wensen en behoeften van de klant en vult te vaak het plaatje in met standaardproducten die makkelijk verkopen. De vaardigheid om een goede inventarisatie te doen leer je ook niet met PE plus.. dat dient een nieuwe instelling te zijn die extra capaciteiten vergt van de ...let op ....dienstverlener in financiële producten... En die vaardigheden zal je in een tijd zonder provisie duidelijk moeten laten zien en merken aan je (toekomstige) relaties. een polis verkopen is iets anders dan je eigen kantoor presenteren.

Stijn Brouwers / Heb je weleens gesproken met een techneut? (ING 'er) of een autoverkoper? Precies hetzelfde in iedere branche. Dit onderwerp verdient geen aandacht. Gewoon aan de slag.

Agenda

21 juni 2017

Leusden - Dag van het Topadvies: Bouwstenen voor succes

VVP
20 september

VNAB Kennis- en onmoetingscentrum - VVP Event Inkomen

VVP

overig nieuws

Meer nieuws...

New Financial Forum

Gedragsverandering gaat in kleine stapjes

Gistermorgen was ik bij de platformbijeenkomst ‘Het schaap met de 5 poten’ van Wijzeringeldzaken. Prof. Dr. Erik Scherder hield een inspirerend betoog over de hersenen en het belang van bewegen. Zijn belangrijkste tip voor ons allemaal: zorg elke dag (7 dagen per week) voor lichamelijk inspanning gedurende 30 minuten aaneengesloten. Geen compensatie mogelijk. Dit is belangrijk voor een goede gezondheid van ons brein. De tip gaf mij meer inzicht in mijn eigen gedrag en maakte me...   Lees meer »

Denise Land - Groepen financiële consumenten inzicht geven in hun persoonlijke financiën waardoor ze levenskeuzes kunnen maken waar ze echt gelukkig van worden. Dat is de missie welke ik vanuit mijn persoonlijke innerlijke balans vervul.