quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

Blogs

MEER ONDERSCHEID MAKEN

Hypotheekadviseurs moeten meer onderscheid moeten maken in het eigenlijke advies, het bemiddelingstraject voor het aanvragen en regelen van de hypotheek tot aan de notaris, alsmede alle overige werkzaamheden. Zo reageert Paul van Brederode (van Brederode Financieel Adviseurs) op de column van Paul van der Kwast op Business Inside.

 

WAT JE ÉCHT WIL

Gebruik de zomermaanden om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen, schrijft directeur Mike Schilperoort van Lindenhaeghe.

 

POOLS WEL DEGELIJK NOG IN

Anders dan Jan van de Veen schrijft ziet Arthur Goes (KoKo Kroup) pools bij volmachten niet minder belangrijk worden. Wel loopt het aantal Nederlandse deelnemers terug.

 

POOLS ZIJN UIT

Pools zijn uit in volmachtland, constateert Jan van de Veen (JV Impuls).

 

ALLEEN MAAR VERLIEZERS

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online.

 

ACTUEEL OF NIET?

Wanneer is iets een actualiteit? Dat vraagt Mike Schilperoort, algemeen directeur Lindenhaeghe, zich af in zijn maandelijkse blog over marktontwikkelingen.

 

KNOLLENVELD

Het level playing field ligt er bij als een knollenveldje. Wat dat betreft, hebben Herdink en Leichel in 'Provisie 2.0' het bij het rechte eind, meent Albert van der Poll (Van der Poll Financiële Diensten).

 

WANNACRY ALL OVER AGAIN?

“Ransomware was halverwege 2016 goed voor 5,5 procent van de cyberaanvallen eind 2016 is dit aandeel gestegen naar 10,5 procent. Dit jaar zal dit aandeel met WannaCry en Petya alleen maar verder stijgen”, zegt Björn Jalving, specialist cybersecurity bij Turien & Co. “Tijd voor advies.”

 

AFSLAG NIET PROFESSIONEEL

Afslag op de volmachtbeloning is niet professioneel, meent volmachtdeskundige Jan van de Veen (JV Impuls).

 

(VOL)MACHT

Het ingrijpen door Reaal bij de volmachttekening staat niet op zich, meent volmachtdeskundige Jan van de Veen (JV Impuls).

 

UNIEKE KANS

Geijsel Kroon vindt dat banken wettelijk moeten worden verplicht om de afkoopsom eeuwigdurende erfpacht aan bestaande klanten te lenen, schrijft directeur Wilfred Mooij.

 

PANIEKERIG

Het begint nogal door te schieten met die beperking van de hypotheeksom, stelt Albert van der Poll (Van der Poll Financiële Diensten).

 

CHERRY PICKING

Ken je het woord eclectisch? Het betekent ‘het beste uitkiezend’ en het wordt vaak gebruikt om unieke bouwstijlen te omschrijven. Eclectisch leren is cherry picking. In goed Hollands: de krenten uit de pap halen. Ik geef toe: eclectisch is een raar woord. Maar het staat voor een nieuwe manier van leren, eentje die de toekomst heeft.

 

ROBO: HOEZO ADVIES?

Robo advies? Productverkoop zult u bedoelen, meent financieel adviseur Paul van Brederode in reactie op de aanbevelingen van FinTech-afgezant Willem Vermeend.

 

TREK LERING UIT MEDEWERKERSFRAUDE

Ook intermediairs moeten lering trekken uit de medewerkersfraude bij Allianz. Vertrouwen is goed, blijvend controleren is beter, betoogt Annemieke Vermeire, eigenaar van Vermeire.Nu.

 

INTEGRITEIT IN BEELD

Het is geruststellend dat het relatief aantal kwaadwillenden niet groot is. Het is verontrustend dat deze partijen actief kunnen blijven en in donkere hoekjes van de markt hun praktijken kunnen blijven uitoefenen, betoogt Peter Risseeuw, Periscoop Onderzoek & Advies, in zijn recente blog op het New Financial Forum.

 

SPIEGEL VAN DE SAMENLEVING

De sector is niet saai. We maken het saai door er niet over te praten, betoogt Jurjen Oosterbaan in zijn recente blog op het New Financial Forum.

 

EEN STIP OP DE HORIZON VOOR IEDEREEN

Opleidings- en exameninstituut Lindenhaeghe verzorgt vakgerichte opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling voor financiële professionals. Voor VVP Online schrijft de opleider elke maand een blog over trends en ontwikkelingen in de financiële markt. Algemeen directeur Mike Schilperoort trapt af.

 

ZELFREDZAAMHEID

Het zou voor de consument en de financieel adviseur een zegen zijn als de handschoen van integraal advies wordt opgepakt, betoogt onderzoeker Fred de Jong in zijn nieuwe blog op het New Financial Forum.

 

12.05 UUR

"Collegae, ga weer doen, waarvoor u bemiddelaar bent. Wees erbij als de klant schade heeft en als er een expert komt." Dat houdt financieel adviseur Kees Bergman collega-adviseurs voor. "Dan hoeven wij ons niet met kranten, domotica, gas, water licht extra te bewijzen bij de klant."

 

PLATFORM

Financieel adviseur Bart Hermanussen zoekt collega's en andere partijen die willen bijdragen aan het platform dat hem voor ogen staat.

 

BLIJVEN WE BUBBELEN?

Pleidooi van hypotheekadviseur Edwin Vonk, Adviesburo Vonk uit Terheijden, voor een objectieve waardebepaling van huizen.

 

KLANTEN EN REGELS

Wetenschap en markt vormen een mooie combinatie, betoogt Peter Risseeuw (Periscoop Onderzoek & Advies). Kijk bijvoorbeeld eens naar wat het provisieverbod doet met het klantgedrag.

 

FONDS VOOR VAKPERS

Jurjen Oosterbaan pleit voor een fonds voor de vakpers, zodat verantwoorde journalistiek behouden blijft. In het belang van de sector.

 

SWO OVERBOORD? ZEKER NIET!

Adfiz juicht de wens van DELA toe om volledige markttoegang praktisch te regelen. Dat staat echter geheel los van de waarde van een goede SWO. Adfiz-directeur Enno Wiertsema: “Voor structurele samenwerking blijft een SWO waardevol.”

 

DANK JE, FRED

Vanuit het gedachtegoed van het New Financial Forum zou Willem Vreeswijk, oprichter van het forum en hoofdredacteur VVP, graag een debat willen organiseren over hoe we de financiële sector verder vorm en inhoud willen geven. Dit in aansluiting op de oproep van consultant Fred de Jong om fatsoenlijk met elkaar om te gaan.

 

IN WAT VOOR BRANCHE WILT U WERKEN?

De komende tijd is bepalend voor de toekomst van de financieel adviesmarkt. Er ligt een belangrijke vraag voor: in wat voor branche wilt u werken? Wat is uw beroepseer? Is dat een branche die serieus wordt genomen en die klasse uitstraalt of is dat een branche waarin adviseurs op een onbeschofte manier reageren? Dat schrijft consultant Fred de Jong in een blog op het New Financial Forum.

 

ZORGPLICHT

Een nieuw inkomenstekort op particuliere arbeidsongeschiktheidspolissen kán en moet voorkomen worden. Dat stelt voorzitter Peter Abelskamp van de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (NVIA).

 

WIE VANGT JE OP ALS JOU WAT OVERKOMT?

Een auto-immuunziekte velde vorig jaar Robert van Twillert, directeur en compagnon Meerwaerde Financieel Adviseurs in Bunschoten-Spakenburg. Gelukkig is Robert inmiddels weer een heel eind opgeknapt. Maar, houdt hij collega-adviseurs voor: "Wie vangt jou op als jou wat overkomt?" Bijgaande tekst schreef Robert als onderdeel van zijn revalidatie.

 

WAAROM ONZE KEUZE?

Wat wij willen is voor onze relaties echt van betekenis zijn en onze tijd besteden aan de mens achter het BSN-nummer. Aldus licht mede-eigenaar Ozewald Wanrooij het besluit van Neutralis om de vergunning Inkomen in te leveren nog een keer toe.

 

OVERCREDITERINGS-CABARET

Telkens weer dat overcrediteringscabaret: oh oh wat moet de klant behoed worden voor problemen! Aldus Albert van der Poll naar aanleiding van de recente commotie op de hypotheekmarkt.

 

KLEIN BEGINNEN MET KLANTRETENTIE

Naar aanleiding van de eerdere blogs over klantretentie kwamen verschillende reacties, waaruit blijkt dat er belangstelling is voor het thema. Sommige mensen vragen zich af of klantretentie wel zo’n groot issue is. Anderen zijn hiervan al overtuigd. Zij duiken meteen het diepe in: hoe doe je klantretentie nu handig en slim? In twee nieuwe afleveringen gaan de auteurs (Leon Veenhuijzen, Sander van Meurs en Maaike Amels) in op de reacties.

 

IS KLANTRETENTIE ZO'N GROOT ISSUE?

Naar aanleiding van de eerdere blogs over klantretentie kwamen verschillende reacties, waaruit blijkt dat er belangstelling is voor het thema. Sommige mensen vragen zich af of klantretentie wel zo’n groot issue is. Anderen zijn hiervan al overtuigd. Zij duiken meteen het diepe in: hoe doe je klantretentie nu handig en slim? In twee nieuwe afleveringen gaan de auteurs in op de reacties.

 

THE BENEFIT OF HINDSIGHT

"Ik las van de week dat een rechter bij een verzekeraar tot de conclusie is gekomen dat informatie over de kosten niet essentieel is. Dat is dan weer jammer van bindend advies: geen escape naar de burgerrechter." Dit schrijft Albert van der Poll naar aanleiding van het (bindende) Kifid-verdict dat een adviseur de in 2003 over een beleggingspolis ontvangen provisie aan de klant moet teruggeven "Aangeslotene kon niet volstaan met de door verzekeraar gepresenteerde voorbeeldberekeningen waarin de kosten waren verdisconteerd en haar stelling daarbij dat zij verder ook niet over de kosten was geïnformeerd", aldus de geschillencommissie.

 

AAN DE SLAG MET KLANTRETENTIE

Eenmaal binnengehaald neemt de belangstelling voor de klant vreemd genoeg heel snel af. Klanten krijgen de verwachte dienstverlening niet, klagen over het gebrek aan aandacht en lopen weg. In het whitepaper 'Help, mijn klant loopt weg' laat Improven zien hoe dit doorbroken kan worden. Tweede en laatste deel van deze blog: aan de slag met klantretentie.

 

HELP, MIJN KLANT LOOPT WEG!

Bij veel financiële instellingen ligt de focus op het binnenhalen van nieuwe klanten. Eenmaal binnengehaald neemt de belangstelling voor de klant vreemd genoeg heel snel af. Klanten krijgen de verwachte dienstverlening niet, klagen over het gebrek aan aandacht en lopen weg. Het resultaat is dat ambitieuze groeidoelstellingen op deze manier niet gehaald worden. In het whitepaper 'Help, mijn klant loopt weg' laat Improven zien hoe dit doorbroken kan worden. Deel 1 van deze blog: investeren in klantretentie loont.

 

METHODE GOEDHART

Laat bij de herbeoordeling van de wurgkredietcontracten van Interbank het nieuwe intermediair de provisiebetaling overnemen op een normaal beloningspromillage. Dan hoeft de adviseur niet voor niks te werken en hoeft de consument geen 250 euro te betalen, stelt financieel adviseur Albert van der Poll.

 

PROBLEEMVERDRIEDUBBELAAR

We kunnen het provisieverbod laten voor wat het is, maar beter is het om er eens over na te denken of 'we' niet de verkeerde weg ingeslagen zijn. Aldus financieel adviseur Berend Tooms.

 

UITVAARTADVIES WEER BETAALBAAR MAKEN

Om de stijging van de gemeentelijke uitvaarten terug te dringen, pleit Ruud van der Wal (manager bij Monuta) ervoor dat gemeenten, overheid, verzekeraars en belangenorganisaties in gesprek gaan met elkaar, onder andere over hoe financieel uitvaartadvies weer betaalbaar te maken voor minderbedeelden.

 

DIPLOMACONTROLE

"Wel een beetje vreemd dat er van tienduizenden mensen gevraagd wordt hun diploma opnieuw te halen, terwijl er helemaal niet is nagedacht over een effectieve controle." Dit schrijft Albert van der Poll in een reactie op minister Dijsselbloem die constateert dat het controleren van de vakbekwaamheid van één financiële dienstverlener de AFM 15 tot 20 uur kost. Dat moet efficiënter kunnen, meent de minister.

 

VERDER KIJKEN DAN PREMIEVOORDEEL

De keuze om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden kan een werkgever een financieel voordeel van duizenden tot tienduizenden euro's opleveren. Toch moet men zich niet blindstaren op het premievoordeel, meent Angelo Wiegmans. Willen werkgevers een weloverwogen keuze kunnen maken, dan zullen adviseurs ook moeten wijzen op de consequenties en mogelijke nadelen van het eigenrisicodragerschap.

 

MANGS BU'J TE BANGE

"Ik kan werkelijk niet inzien dat we nu genoopt zouden zijn tot grote voorzichtigheid, tenzij je rekening houdt met een volledige instorting van de economie", schrijft Albert van der Poll in een reactie op de AFM. De toezichthouder roept hypotheekadviseurs en huizenkopers op om voorzichtig te zijn met het afsluiten van een maximale hypotheek, nu de woningprijzen weer stijgen.

 

LEVEN LANG LEREN BIJ BANKEN

"Ook ouderen kunnen nieuwe trucjes leren." Dit stelt Joke Elzenaar, directeur Nibe-SVV, in een reactie op het bericht dat banken moeite hebben om vijftigplussers tot bijscholing te verleiden. "Je bent nooit te oud om te leren", zegt Elzenaar. Zelf is zij het levende voorbeeld van deze stelling.

 

OMWEGGETJE

"De lobby van het Verbond is in politiek Den Haag in staat om via een omweggetje het provisieverbod te omzeilen", schrijft financieel adviseur Albert van der Poll in een reactie op de komst van het digitaal loket beleggingsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.

 

AFM EN DNB PAST TERUGHOUDENDHEID

Schoenmaker, blijft bij je leest. Die boodschap geeft Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie, mee aan toezichthouders AFM en DNB die zich mengen in het pensioendebat.

 

TERECHTE ZORG

Ozewald Wanrooij is het eens met Nico van Koesveld dat veel consumenten die hard advies kunnen gebruiken hier nu van verstoken blijven. "Wat ik me hierbij wel afvraag is of de brug dan ook automatisch geslagen kan worden tussen het provisieverbod en het onbereikbaar worden van financieel advies voor veel consumenten."

 

ROCKET MORTGAGE

"Met het verder ontwikkelen van innovatieve kennissystemen en het koppelen van big data, zal voor veel hypotheekkantoren het voortbestaan onder druk komen te staan. Niet omdat de woningmarkt instort, maar doordat de aanbieders de hypotheekmarkt voor het grote ondeskundige publiek online gaan openstellen", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink. Hij pleit (opnieuw) voor een verbod op execution only van complexe producten.

 

WEGGEËVALUEERD

Er bereiken mij veel vragen, bij opgave van advieskosten haakt overgrote meerderheid meteen af.

 

KOSTEN TOEZICHT: MAG HET WAT MINDER?

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat heel goed zegt te begrijpen dat in een recente poll op VVP Online 80 procent van de stemmers het eens is met deze stelling. Adfiz-directeur Enno Wiertsema: "Er is reden genoeg om zeer kritisch op de ontwikkeling van de toezichtskosten te zijn.Wij blijven graag met de AFM verkennen hoe samenwerking en zelfregulering kunnen bijdragen aan lagere kosten."

 

VAN DB NAAR DC: ACHT GOUDEN TIPS (8)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp (foto) en Wim Hoogendoorn van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de achtste en laatste gouden tip.

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (7)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. Gelukkig is daar heel wat aan te doen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp (foto) en Wim Hoogendoorn van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de zevende gouden tip in een serie van acht.

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (6)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. Gelukkig is daar heel wat aan te doen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp en Wim Hoogendoorn (foto) van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de zesde gouden tip in een serie van acht.

 

SCHADEVERZEKERINGEN WORDEN DUURDER

De schadeverzekeringsmarkt in Nederland is zeer competitief met dunne marges als gevolg. De rentabiliteit in deze markt staat onder druk en de Nederlandsche Bank heeft onlangs besloten om het toezicht te verscherpen. "Het gevolg: stijgende premies voor schadeverzekeringen", constateert Rob Wagenvoord.

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (5)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. Gelukkig is daar heel wat aan te doen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp (foto) en Wim Hoogendoorn van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de vijfde gouden tip in een serie van acht.

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (4)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. Gelukkig is daar heel wat aan te doen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp en Wim Hoogendoorn (foto) van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de vierde gouden tip in een serie van acht.

 

HOGE RAAD VERHELDERT OPZET TOT MISLEIDING

Opzet tot misleiding van de verzekeraar door de verzekeringnemer leidt tot vermindering van de uitkering of verval van het recht op uitkering. In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald wanneer sprake is van opzet tot misleiding van de verzekeraar. De uitleg van de Hoge Raad brengt een zorgplicht voor assurantieadviseurs met zich mee, meent Maarten Kalkwiek.

 

BESTUURDER AANSPRAKELIJK VOOR DATALEK?

De afgelopen maanden is er veel aandacht besteed aan cyberrisico’s en de Meldplicht Datalekken. Ook advocatenkantoren en accountants bloggen graag over dit onderwerp. Een cyberverzekering is een oplossing voor dit risico. Maar wie draait er op voor de kosten als deze er niet is, vraagt Björn Jalving (Turien & Co) zich af. “Kunnen de bestuurders hiervoor uiteindelijk in hun privévermogen worden aangesproken?”

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (3)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. Gelukkig is daar heel wat aan te doen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp (foto) en Wim Hoogendoorn van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de derde gouden tip in een serie van acht.

 

WERKGEVER BETAALT NIET, WERKNEMER DE DUPE?

Het kan voorkomen dat een werkgever een betalingsachterstand oploopt bij de pensioenverzekeraar. Als deze achterstand aanhoudt, mag de verzekeraar de polis premievrij maken. Het gevolg hiervan is dat werknemers geen pensioen meer opbouwen. Betaalt de werknemer uiteindelijk de prijs voor een betalingsachterstand? Daisy Steinrath en Richtje Thien (Willis Towers Watson) bespreken een recent arrest van hof Amsterdam.

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (2)

Veel projecten met als doel een collectieve pensioenregeling aan te passen, lopen minder gemakkelijk dan zou kunnen. Gelukkig is daar heel wat aan te doen. In een serie op VVP Online presenteren Jeroen Tuijp en Wim Hoogendoorn (foto) van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips. Hier volgt de tweede gouden tip in een serie van acht.

 

ZORGPLICHT PENSIOEN NADER INGEVULD

In de Wft is vooral de zorgplicht geregeld bij het geven van het pensioenadvies aan een werkgever. Hoewel in de jurisprudentie over zorgplicht in het arbeidsrecht wel een norm is ontwikkeld, is dit voor pensioen nog in ontwikkeling. “In een recent arrest heeft hof Den Haag veel gezegd over hoe de norm zou moeten zijn”, aldus Paul van der Heide, directeur Nederlands Pensioenbureau.

 

VAN DB NAAR DC, ACHT GOUDEN TIPS (1)

In de pensioenadvisering is het bijna standaard. Als een pensioencontract op basis van uitkeringsovereenkomst expireert, wordt het omgezet naar een premieovereenkomst. Heel wat pensioenadviseurs ervaren deze projecten als moeizaam, frustrerend en vaak ook stressvol. Zou het niet geweldig zijn als er een simpele manier was om al die omzettingsprojecten efficiënt, wrijvingloos, foutloos en stressloos te laten verlopen? Ja natuurlijk! Alleen bestaat die manier niet, sorry. Maar er zijn wel gouden tips. In een serie van acht afleveringen presenteren Jeroen Tuijp (foto) en Wim Hoogendoorn van opleider en pensioenadvieskantoor Edmond Halley hun gouden tips.

 

VAN WGA NAAR IVA, VAN DE REGEN IN DE DRUP

Aan de hand van een praktijkcasus laat Angelo Wiegmans (register case- en caremanager en eigenaar van Bedrijf Plus) zien hoe een arbeidsongeschikte werknemer die na een herkeuring in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, van de regen in de drup raakt. “Een goede voorlichting door de assurantieadviseur kan onaangename verrassingen achteraf voorkomen”, aldus Wiegmans.

 

ADVOCAAT ONTDEKT PENSIOEN WERKNEMERS

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht zijn er minder mogelijkheden om een riante ontslagvergoeding te bedingen. Daarom zoeken advocaten naar nieuwe mogelijkheden om schadeclaims voor werknemers te verhogen. Pensioen blijkt hiervoor een dankbaar onderwerp te zijn.

 

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...