Balans tussen zekerheid en kansen

Euro's via Pixabay 2018

Permanent Actueel door Lindenhaeghe

In het regeerakkoord van vorig jaar was al te zien dat de overheid enkele wijzigingen wil aanbrengen in de wetgeving, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Er moet een betere balans zijn tussen zekerheid en kansen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om die reden een nieuwe wet samengesteld: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit wetsvoorstel moet volgens de planning nog voor de zomer naar de Raad van State gestuurd worden. In dit artikel stippen we de belangrijkste punten van het wetsvoorstel aan.

Flexibele arbeid

Volgens de huidige ketenbepaling is er in de meeste gevallen recht op een vast dienstverband na drie tijdelijke contracten of na verloop van twee jaar, als dat eerder is. Contracten tellen mee in de keten als deze elkaar binnen zes maanden opvolgen. In het wetsvoorstel staat dat de maximale termijn waarover tijdelijke contracten verstrekt mogen worden, weer wordt verlengd naar drie jaar. Dit was ook al zo vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Als de aard van het werk daarom vraagt, mag de maximale termijn die tussen twee contracten zit, van zes naar drie maanden verlaagd worden. Dit geldt dus niet alleen meer voor seizoensarbeid. Het afwijken van de hoofdregel moet in de CAO worden opgenomen.

Ontslagrecht

In het wetsvoorstel staat dat een opeenstapeling van omstandigheden een redelijke grond vormt voor ontslag. Er moet dan sprake zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden. Als om deze reden het ontslag wordt toegekend, dan heeft de rechter wel de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen. Deze extra vergoeding mag niet meer zijn dan 50 procent van de transitievergoeding bij een regulier ontslag. Daarnaast is in het wetsvoorstel opgenomen dat een proeftijd van vijf maanden gehanteerd mag worden, als er een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt aangegaan van twee jaar of langer, of wanneer er direct sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het moet dan wel gaan om de eerste arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, als deze minstens 24 maanden heeft geduurd, dan is er recht op een transitievergoeding volgens de huidige wetgeving. Uit het wetsvoorstel blijkt dat de overheid voornemens is om de transitievergoeding al direct toe te laten kennen, dus ook bij dienstverbanden korter dan 24 maanden. Als het dienstverband maar enkele dagen of weken heeft geduurd kan er dan al recht zijn op een transitievergoeding.

WW-premiedifferentiatie

De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden momenteel gefinancierd door middel van een sectorpremie. De Belastingdienst deelt elke werkgever in één van de sectoren in en heft de premie. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat werkgevers een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Bovendien komt de sectorale premiedifferentiatie te vervallen. Er wordt daarom ook geen onderscheid meer gemaakt in de premie voor de eerste zes maanden van WW-uitkeringen en die erna.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...

Je bent een rund als je met een lening stunt

Je bent een rund als je met een lening stunt

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De periode rond de jaarwisseling is traditioneel de tijd van de Belangrijke Boodschappen. En dan bedoel ik niet de boodschappen...

Stilstaan bij de verzekerde som

Stilstaan bij de verzekerde som

  Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij...

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten? Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari...

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Ingegeven door wet- en regelgeving, de dood van het leven-bedrijf en het verbod op provisie is financieel advies eenheidsworst geworden. Via internet is alles bereikbaar...