Ook kleine belegger verdient bescherming

De meeste adviseurs zijn bekend met het deposito garantiestelsel. Wist u dat er ook een garantiestelsel voor beleggers is? Het beleggerscompensatiestelsel (BCS) beschermt particulieren en ‘kleine’ ondernemingen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Schade als gevolg van beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Het gaat hierbij om geld en/of financiële instrumenten die een belegger op grond van een beleggingsdienst heeft toevertrouwd aan een financiële onderneming en die – ingeval van betalingsonmacht van de financiële onderneming – niet aan de belegger kan/kunnen worden teruggegeven. Wanneer is welk deel van het belegd vermogen nou veilig? We lichten het toe.

Regels voor bank en organisatie

Allereerst gelden er regels voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat beleggingen en gelden van beleggers losstaan van de failliete

boedel. Als er niet via een bank wordt belegd, maar via een andere organisatie, dan moet deze organisatie de gelden en beleggingen op een rekening bij een bank zetten. Die rekening moet op naam van de belegger staan. De bank administreert de transacties op deze rekening.

Bescherming belegging

Het bewaren en administreren van effecten en de verzorging van het effectengiroverkeer behoren tot de taken van Euroclear Netherlands (Necigef). De AFM houdt toezicht op Euroclear Netherlands op grond van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De bescherming is afhankelijk van het soort belegging; er zijn twee varianten.

De eerste variant is van toepassing op beleggingen die wel vallen onder de Wge. Is de bank aangesloten als lid bij het centraal bewaarinstituut Euroclear Nederland? Dan loopt de belegger voor het genoemde bedrag geen risico als de bank failliet gaat. Dit geldt dan voor aandelen en obligaties in fondsen die genoteerd zijn bij NYSE Euronext Amsterdam. Naast de ‘gewone’ leden kent Euroclear ook zogenaamde ‘dormant members’, ofwel ‘slapende leden’. Ook dan geldt dat de belegger geen risico loopt als de bank failliet gaat. Is de bank niet aangesloten bij Euroclear? Dan is een bewaarbedrijf nodig om het risico te voorkomen.

De tweede variant is van toepassing op beleggingen die niet vallen onder de Wge. Het kan zijn dat de bank de beleggingen bij een bewaarbedrijf stalt. Een bewaarbedrijf bewaart de effecten dan voor de bank. De kans dat een bewaarbedrijf failliet gaat is zeer klein. Een bewaarbedrijf is namelijk niet commercieel. Het bewaarbedrijf heeft op zijn beurt weer verplichtingen naar de belegger.

Toezicht en dekking

De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de regels. Zo moeten de beleggingen en/of gelden van cliënten onder meer zijn gescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank.

Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het BCS gelden. In Nederland is De Nederlandsche Bank de uitvoerder van het BCS.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...

Je bent een rund als je met een lening stunt

Je bent een rund als je met een lening stunt

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De periode rond de jaarwisseling is traditioneel de tijd van de Belangrijke Boodschappen. En dan bedoel ik niet de boodschappen...

Stilstaan bij de verzekerde som

Stilstaan bij de verzekerde som

  Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij...

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten? Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari...

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Ingegeven door wet- en regelgeving, de dood van het leven-bedrijf en het verbod op provisie is financieel advies eenheidsworst geworden. Via internet is alles bereikbaar...